Latvijas vēsturnieku pirmais kongress

2-09-2011


Pirmais Latvijas vēsturnieku kongress „Latvijas vēsture: pētniecības stāvoklis, izpētes problēmas un risinājumi” notiks šā gada 16. – 17. septembrī Latvijas Universitātē, aizsākot jaunu tradīciju – turpmāk vēsturnieki šādā pasākumā pulcēties reizi 5 gados. Tajā piedalīsies ap 300 vēstures speciālistu no visiem Latvijas reģioniem. Ar referātiem uzstāsies tuvu pie 100 lektoru, tostarp ārvalstu viesi. Tiks aplūkoti vēstures jautājumi, sākot no aizvēstures līdz pat mūsdienām.

Kongresa rīkotāji uzsver – Latvijas vēsturē jādefinē sarkanās līnijas, ko neesam gatavi pārkāpt nekādos apstākļos. „Mēs savu vēsturi nenodosim, bet mēģināsim to saprotami izskaidrot”, norāda pirmā vēsturnieku kongresa rīcības komitejas vadītājs Latvijas Vēsturnieku komisijas priekšsēdētājs, Latvijas vēstures mazās bibliotēkas atbalsta fonda valdes priekšsēdētājs, profesors Dr. habil. hist. Inesis Feldmanis.

Kongresa misija ir izvērtēt vēstures lomu atjaunotajā Latvijas valstī un sabiedrībā, akcentēt vēstures lomu nacionālās identitātes veidošanā, kā arī veicināt kolektīvās vēstures apziņas veidošanos. Kongresā arī paredzēts izveidot darba grupu, lai sāktu plānot Latvijas vēstures enciklopēdijas izdošanu.

Kongresa noslēgumā plānots pieņemt dokumentu, kas skars gan vēstures iekšpolitisko, gan ārpolitisko aspektu, tematiku par vēstures vietu izglītības sistēmā, tās mācīšanas kvalitāti, vēstures lomu nācijas identitātes veidošanā, cittautiešu pozitīvo pienesumu Latvijas nācijas un valsts veidošanā, vēstures lomu Latvijas vēsturisko piederību Eiropas telpai un procesiem un šīs piederības turpināšanas nozīmīgumu mūsdienās u.c.

Kongresā uzstāsies viens no redzamākajiem latviešu tautības sociālās vēstures pētniekiem, monogrāfijas „The Latvians” autors ASV Aijovas Valsts Universitātes emeritētais profesors Andrejs Plakans, ilggadīgais Vācijas Maincas Universitātes Austrumeiropas vēstures pētniecības institūta vadītājs Ervīns Oberlenders, Vācijas Lineburgas Nord-Ost institūta pētnieks Detlefs Hennings, Igaunijas Vēstures institūta direktors, kas specializējies Baltijas valstu ārpolitikas pētniecībā, Magnus Ilmjarvs, Viļņas universitātes Vēstures fakultātes dekāns Zenons Butkus, kā arī pazīstamais Krievijas vēsturnieks un literatūrzinātnieks Boriss Sokolovs.

Kongresa referāti pēc pasākuma tiks izdoti vairākos drukātos sējumos. Vēsturnieku kongresu tiešraidē varēs noskatīties Latvijas vēstures mazās bibliotēkas interneta mājas lapā www.demoshistoria.lv un Latvijas Universitātes portālā www.lu.lv.

Powered by Elxis - Open Source CMS