Akadēmiķis Oļģerts Krastiņš – zinātnieks, pedagogs, mākslinieks – fotogrāfs

23-09-2011
zv/zv422-5.jpg

Jubilāru sveic akadēmiķe Baiba Rivža 

Šī gada 5. septembrī Latvijas Zinātņu akadēmijas (turpmāk – LZA) vadība, LZA Lauksaimniecības un meža zinātņu nodaļas un LZA Humanitāro un sociālo zinātņu nodaļas pārstāvji, kolēģi no Latvijas Universitātes un Centrālās Statistikas pārvaldes, kā arī Latvijas Lauksaimniecības universitātes bijušie doktoranti – nu jau jaunie zinātņu doktori tikās, lai sveiktu akadēmiķi Oļģertu Krastiņu 80 gadu jubilejā. 

Akadēmiķis Oļģerts Krastiņš ir vidzemnieks, dzimis Rencēnu pagastā. 1955.gadā beidzis toreizējo Latvijas Valsts universitāti, kurā pēc tam turpinājis strādāt – tātad vairāk kā pusgadsimtu ir bijis uzticīgs savai Alma Mater. Gan zinātņu kandidāta, gan habilitētā doktora disertāciju akadēmiķis Oļģerts Krastiņš izstrādājis un aizstāvējis salīdzinoši ļoti īsā laikā, faktiski – pirms termiņa. 1992.gadā profesors Oļģerts Krastiņš ievēlēts par LZA korespondētājlocekli, bet jau pēc trīs gadiem – 1995.gadā – par LZA īsteno locekli.

Akadēmiķa, profesora Oļģerta Krastiņa zinātniskie pētījumi ir saistīti ar Latvijas iedzīvotāju dzīves apstākļiem un dzīves līmeni, kā arī ar lauksaimniecību. Kopējais rakstu skaits pārsniedz 800, no tiem 380 ir zinātniskie raksti, 45 – mācību grāmatas un mācību līdzekļi. Par ilggadēju un nevainojamu darbu Latvijas statistikā, kā arī devumu jauno speciālistu sagatavošanā akadēmiķim Oļģertam Krastiņam tika pasniegts LR Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības raksts.

Klātesošie vairākkārt uzsvēra, ka akadēmiķi Oļģertu Krastiņu raksturo ne tikai viņa daudzās publikācijas un izcilie zinātniskie raksti, kā arī mācību grāmatas, ko iepazinis praktiski ikviens ekonomikas un vadībzinātņu students Latvijā, bet arī entuziasms un pozitīva attieksme pret jaunajiem zinātniekiem. Oļģerta Krastiņa komentāri un izteiktās piezīmes gan promocijas darbu priekšaizstāvēšanas un aizstāvēšanas laikā, gan LZA nodaļu sēdēs vienmēr ir trāpīgi, konstruktīvi un nepieciešami – tā akadēmiķi raksturo gan LZA viceprezidents, gan bijušie doktoranti, kuri šobrīd jau aizstāvējuši promocijas darbus.  zv/zv422-6.jpg 
Paralēli izcilajai zinātniskajai darbībai akadēmiķis Oļģerts Krastiņš sevi pierādījis arī kā ļoti talantīgs fotogrāfs – viņa jubilejas svinību laikā klātesošie ar neviltotu interesi vēroja viņa fotografētos dabas skatus, kā arī ziedu kompozīcijas.

Vēlam akadēmiķim Oļģertam Krastiņam veselību un panākumus turpmākajos gados.

Baiba Rivža, Ieva Brence

Pēdējā atjaunošana 23-09-2011
Powered by Elxis - Open Source CMS