Apvienotais pasaules latviešu zinātnieku III un Letonikas IV kongress

23-09-2011

zv/zv420-2.jpg Strauji tuvojas Apvienotais pasaules latviešu zinātnieku III un Letonikas IV kongress, kas notiks 24. – 27. oktobrī. Lielu aktivitāti izrāda zinātnieki, doktoranti un maģistranti, kā arī citi interesenti. Kongresam jau reģistrējušies 805 dalībnieki. Lielākais dalībnieku skaits reģistrējies no Latvijas Universitātes un Latvijas Lauksaimniecības universitātes, īpaši aktīvi bijuši arī dalībnieki no LU Filozofijas un socioloģijas institūta un LU Latviešu valodas institūta. 

Pieteikušies interesenti ne tikai no Latvijas, bet arī no ASV, Austrālijas, Brazīlijas, Francijas, Japānas, Krievijas, Lielbritānijas, Lietuvas, Luksemburgas un Vācijas. Gandrīz puse pieteikušos dalībnieku jau piedalījušies vai nu pirmajā, vai otrajā Pasaules latviešu zinātnieku kongresā.

No sekcijām lielāko interesi izraisījušas izglītības jautājumu sekcija, medicīnas un sabiedrības veselības, kā arī dabaszinātņu un materiālzinātņu sekcijas. No sešām ceturtdien paredzētajām diskusijām lielākā interese izrādīta par zinātnes politikas problēmām un diskusiju par nacionālo identitāti.

Kongresa programma ir papildināta ar jaunu pasākumu, kas notiks Rundāles pilī. 24. oktobrī šeit paredzēta Eiropas Zinātņu un mākslas akadēmijas izbraukuma sēde, kuru atklās šīs akadēmijas prezidents Fēlikss Ungers. Ziņojumu šajā sēdē par kultūru mijiedarbību un latvisko identitāti nolasīs LZA goda loceklis Imants Lancmanis. Sēdē tiks arī pasniegti Eiropas Zinātņu un mākslas akadēmijas diplomi tās jaunajiem locekļiem Imantam Lancmanim, Mārcim Auziņam un Ivaram Kalviņam. Tiks arī pasniegta Fēliksa Lielā balva un balvas jaunajiem zinātniekiem.

Reģistrācija kongresam turpinās kongresa mājas lapā www.plzk.lv vēl līdz 15. oktobrim. Tāpat no 15. oktobra kongresa rīcības komitejā reģistrējušies dalībnieki var saņemt kongresa dalībnieku identifikācijas kartes. Kartes iespējams saņemt arī kongresa pirmajā dienā. Izņemot sekciju darbu, ieeja kongresa pasākumos tikai ar identifikācijas kartēm.

Powered by Elxis - Open Source CMS