Kandidātu saraksts 2011.gada LZA jaunu locekļu vēlēšanām

23-09-2011

AKADĒMIĶI (5 vakances)

Arvīds Barševskisdz. 20.09.1965., Dr.biol. (1994), Daugavpils Universitātes rektors, profesors, Latvijas Rektoru padomes priekšsēdētājs. LZA kor.loc. (2008).

Edīte Kaufmanedz.14.10.1956., Dr.biol. (1991), Latvijas valsts augļkopības institūta direktore. LZA kor.loc. (2007).

Jevgenijs Kotominsdz. 20.09.1949., Dr.habil.phys. (1992). LU Cietvielu fizikas institūta vadošais pētnieks, Teorētiskās fizikas un datormodelēšanas laboratorijas vadītājs. LZA kor.loc. (2009).

Ēriks Kupče – dz. 11.10.1955., Dr.habil.chem. (1994), “Agilent Tehnologies” (Anglija) vecākais zinātniskais padomnieks. LZA kor.loc. (1992).

Ārija Meikališa – dz. 1952., Dr.iur. (1995), Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes profesore. LZA kor.loc. (2006).

Juris Urtāns – dz.15.12.1952. Dr.hist. (1988), Dr.habil.art. (1998). Latvijas Kultūras akadēmijas profesors. LZA kor.loc. (2009).

Jānis Zilgalvis – dz. 23.05.1955., Dr.arch.(1990), Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras fakultātes docents. LZA kor.loc. (2007).


KORESPONDĒTĀJLOCEKĻI

fizika (2 vakances)

Donāts Ertsdz. 22.11.1954., Dr.chem. (1992). LU Ķīmiskās fizikas institūta direktora p.i., vadošais pētnieks.

Mārtiņš Rutks – dz. 8.08.1957., Dr.phys. (1992). LU Cietvielu fizikas institūta vadošais pētnieks.

mehānika (1 vakance)

Andrejs Krasņikovs – dz. 27.07.1956., Dr.sc.ing. (1992). RTU Transporta un mašīnzinību fakultātes profesors.

informātika/matemātika (1 vakance)

Jānis Grabisdz. 22.10.1974., Dr.sc.ing. (2001). RTU Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes profesors, Informācijas tehnoloģijas institūta direktors.

Modris Greitānsdz. 29.12.1964., Dr.sc.comp. (2000). Elektronikas un datorzinātņu institūta direktors.

bioloģija (1 vakance)

Gunta Spriņģedz. 29.01.1955. Dr.biol. (1992). LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes asociētā profesore, LU Bioloģijas institūta vadošā pētniece, Hidrobioloģijas nodaļas vadītāja.

ķīmija (1 vakance)

Māris Turks – dz.11.03.1976., Dr.chem. (2005). RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes asoc. profesors, RTU Organiskās ķīmijas tehnoloģijas institūta direktors.

medicīna (1 vakance)

Dainis Krieviņš – dz. 28.06.1967. Dr.med. (1998), LU Medicīnas fakultātes asoc. profesors, P.Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas Asinsvadu ķirurģijas centra asinsvadu ķirurgs.

Mārcis Leja – dz. 29.08.1964., Dr.med. (2003). LU Medicīnas fakultātes asoc. profesors, Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas zinātnes daļas vadītājs.

vides zinātnes (1 vakance)

Andra Blumbergadz. 17.12.1971. Dr.sc.ing. (2001), RTU Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes profesore.

Tālis Juhnadz.22.01.1972.,Dr.sc.ing. (2002), RTU Būvniecības fakultātes profesors, RTU zinātņu prorektora vietnieks.

juridiskās zinātnes (1 vakance)

Ringolds Balodis – dz. 09.01.1966. Dr.iur. (2001), LU Juridiskās fakultātes profesors.

folkloristika (1 vakance)

Dace Bula – dz. 18.04.1960, Dr.philol. (1998). LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta vadošā pētniece, direktore, Latviešu folkloras krātuves vadītāja.

Valdis Muktupāvels – dz. 9.11.1958. Dr.art. (1999). LU Humanitāro zinātņu fakultātes asoc.profesors.

lauksaimniecības zinātnes (1 vakance)

Inga Ciprovičadz.03.08.1969., Dr.sc.ing. (1998). LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultātes profesore, dekāne.

Pēdējā atjaunošana 23-09-2011
Powered by Elxis - Open Source CMS