LATVIJAS ZINĀTŅU AKADĒMIJAS VĀRDBALVU KONKURSS 2012. GADAM

23-09-2011


Par labākajiem zinātniskajiem darbiem atsevišķās zinātņu nozarēs un zinātnes popularizēšanā Latvijas Zinātņu akadēmija piešķir balvas, kuras nosauktas izcilu zinātnieku vārdā. Balvu piešķir par atsevišķiem zinātniskiem darbiem, atklājumiem, izgudrojumiem, kā arī par vienotas tematikas zinātnisku darbu kopumu. Par balvas pretendentu var izvirzīt tikai atsevišķu personu, no autoru kolektīviem – galveno autoru. Uz balvu var pretendēt Latvijas zinātnieki un tie ārzemju zinātnieki, kuru darba tematika saistīta ar Latviju. Balvas laureāti saņems LZA piemiņas medaļu un diplomu.

2012.gada janvārī tiks piešķirtas šādas LZA balvas:

Raiņa balva par izcilu veikumu zinātnē vai kultūrā;

Artura Balklava balva zinātnes popularizēšanā;

Arvīda Kalniņa balva mežzinātnēs, koksnes pētniecībā un pārstrādē;

Edgara Siliņa balva fizikā;

Kārļa Ulmaņa balva Latvijas tautsaimniecībā vai Latvijas vēsturē;

Paula Stradiņa balva medicīnā;

Kārļa Mīlenbaha balva par praktisku sniegumu latviešu valodniecībā (kopā ar Rīgas Latviešu biedrību).

Kandidātus Latvijas Zinātņu akadēmijas balvu konkursam var izvirzīt LZA īstenie locekļi, zinātnisko iestāžu padomes, universitāšu vai akadēmiju senāti vai domes. Iesniegtos darbus vērtēs katras balvas ekspertu komisija.

Izvirzot kandidātus balvai, ekspertu komisijai 1 eksemplārā iesniedzami šādi dokumenti:

1) izvirzītāja ieteikums,

2) izvirzītais darbs,

3) ziņas par autoru (Curriculum vitae), norādot darba un mājas adresi un tālruni, personas kodu, elektroniskā pasta adresi,

4) autora parakstīta īsa iesniegtā darba anotācija latviešu valodā, darba nosaukums angļu valodā.

Pēdējā atjaunošana 23-09-2011
Powered by Elxis - Open Source CMS