ITERA–Latvija atbalsts augstākajai izglītībai un zinātnei

8-12-2011


Nesen SIA ITERA–Latvija atzīmēja savu 15. jubileju. Kopš 2000. gada, kad firmas prezidents Juris Savickis, toreizējais Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents Jānis Stradiņš un Latvijas Izglītības fonda mērķprogrammas “Izglītībai, zinātnei un kultūrai” priekšsēdētājs profesors Imants Meirovics parakstīja sadarbības līgumu, kas paredzēja piešķirt ikgadējas balvas (stipendijas) par izcilu zinātnisku veikumu vai mūža devumu vides, Zemes un ģeogrāfijas zinātnēs, balvu izsludināšana, nominantu izvērtēšana un apbalvošana vienmēr ir priecīgs laiks kā žūrijas komisijai, tā balvas saņēmējiem un, cerams, arī devējiem, jo apbalvoti patiešām izcili zinātnieki un sevi jau paspējuši pierādīt jaunie censoņi, kuriem nav vienaldzīga Latvijas vide un tās nākotne.

Taču vēl agrāk par stipendijām zinātniekiem ITERA–Latvija uzsāka vērienīgu studentu atbalsta programmu. Par to stāsta profesors IMANTS MEIROVICS, kurš tagad pārstāv Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fondu.

– Drīz pēc tam, kad mani iepazīstināja ar Juri Savicki (man mūsu kopīgs paziņa viņu stādīja priekšā vienkārši kā Juri un es maz ko zināju par viņa nodarbošanos), viņš pie manis vērsās ar ierosinājumu atbalstīt centīgus studentus. Jā, bet kādā specialitātē? Liels man bija gandarījums, kad viņš par savu interešu objektu nosauca ekoloģiju un ainavu arhitektūru. Šī interese mūs noveda pie Latvijas Lauksaimniecības universitātes, kur Lauku inženieru fakultātē bija ainavu arhitektūras un plānošanas studiju programma. Katru gadu tiek rūpīgi izvērtēti pretendenti (vidējā atzīme nedrīkst būt zemāka par 8) un piešķirtas divas stipendijas bakalaura programmas studentiem un divas – maģistrantiem. Stipendiju 100 latu mēnesī piešķir uz 10 mēnešiem – akadēmisko mācību gadu. Tās pasniegšana notiek svinīgos apstākļos firmas ITERA–Latvija mītnē, klāt esot Savicka kungam, citām firmas vadošām personām, LLU mācību spēkiem. Stipendiātam ir jāizstāda un jāaizstāv savs projekts. Šogad tas notika 1. novembrī. Šajā pavasarī bija vēl kāds patīkams notikums – viena no pašas pirmās stipendijas saņēmējām 1999. gadā Daiga Zigmunde pa šiem gadiem ir pabeigusi bakalaura un maģistra studijas, aizstāvējusi doktora disertāciju un šogad, prezentējot zinātnisko darbu “Latvijas urbānās un lauku ainavas estētiskā un ekoloģiskā mijiedarbe”, kļuva par ITERA–Latvija, LZA un RTU Attīstības fonda balvas laureāti.

Domājot par to. kā aptvert plašāku studentu loku, Juris Savickis ierosināja papildus esošajām piešķirt ITERA–Latvija stipendijas arī Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras fakultātes bakalaura un maģistra programmu studentiem uz līdzīgiem noteikumiem. Protams, studentu darbiem jābūt tādiem, kas vērsti uz resursu taupīšanu, vides saudzēšanu un degradētas vides uzlabošanu, t.i., atbilstu Jura Savicka paustajām idejām par tīras, veselīgas un estētiski pievilcīgas vides veidošanu.

Kā stāstīja prof. I. Meirovics, no mērķprogrammas “Izglītībai, zinātnei un kultūrai” tuvu pie 40 mecenātiem, dažādu apstākļu dēļ – mainoties uzņēmuma finansiālai varēšanai, izveidojot savus individuālos fondus u.t.t., pēc mērķprogrammas slēgšanas 2007. gadā profesoram palika uzticīgi un pārgāja Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonda paspārnē kādi 10 uzņēmumi. ITERA–Latvija ne tikai samazināja savu atbalstu, bet, tieši otrādi, – to paplašina. Par to, ka firma un tās vadība saprot, cik Latvijai nepieciešami ir plaši izglītoti un moderni domājoši speciālisti un cik svarīgs kā materiāls, tā morāls atbalsts zinātniekiem aktuālu ekoloģisku problēmu pētīšanā – studentu un zinātnieku paldies!

Z.K.

Powered by Elxis - Open Source CMS