Latvijas Zinātnieku savienībā

6-01-2012


15. decembrī uz pēdējo sēdi 2011. gadā sanāca Latvijas Zinātnieku savienības Valde. Rita Bebre informēja par viņai uzticētā uzdevuma noskaidrot, kas notiek augstskolu zinātniskajos institūtos, izpildi. Šobrīd institūtu galvenais uzdevums ir meklēt sadarbošanās un apvienošanās iespējas, lai būtu iespējams koncentrēt resursus un pretendēt uz projektiem, kas skaitliski maziem institūtiem nav iespējams. Kā pozitīvs piemērs tiek minēta Rīgas Pedagoģijas izglītības un vadības akadēmija (RPIVA), kur visi zinātniskie institūti apvienojušies vienā. Šo ceļu iet arī Rēzeknes Augstskola un Ventspils Augstskola.

Uldis Grāvītis ierosināja uz nākošo LZS Valdes sēdi 2012. gada janvārī uzaicināt Valsts Zinātniskās kvalifikācijas komisijas priekšsēdētāju Raimondu Valteru, lai runātu par promocijas darbu noformēšanu. Šobrīd tas ir pašu augstskolu un to promocijas padomju ziņā, tādēļ prasības ir stipri nevienādas.

Aivars Āboltiņš informēja par Starptautisko zinātnieku forumu Budapeštā, kurš notika ļoti augstā līmenī – ar valstu izglītības un zinātnes ministru, UNESCO prezidentes u.c. ievērojamu personu piedalīšanos un kurā runāja par pasaules zinātnes attīstību turpmākā periodā. Runājot par pasaules zinātni līdz 2030. gadam, par galvenajiem uzdevumiem tiek uzskatīta a) pārtika, kur redzama milzīga atšķirība starp Eiropas un Āfrikas zinātnes interesēm, un b) enerģija (piemēram, kādas sekas būtu tam, ja katrs ķīnietis iegādātos automašīnu). Eiropa plāno uz 2020. gadu zinātnei tērēt 3 % no IKP.

Nākošo LZS Valdes sēdi nolēma noturēt 19. janvārī.

Pēdējā atjaunošana 6-01-2012
Powered by Elxis - Open Source CMS