LZA un A/S “LATVENERGO” 2011.gada balvas

6-01-2012


2011.gada 16.decembrī tika pasniegtas Latvijas Zinātņu akadēmijas un A/S “LATVENERGO” 2011.gada balvas:

Alfrēda Vītola vārdbalva par izcilu devumu enerģētikā:

Fizikālās enerģētikas institūta Elektrofizikālo procesu Modelēšanas laboratorijas vadītājam, ražošanas firmas “Magnetons” direktoram Dr.habil.sc.ing. Vladislavam PUGAČEVAM par zinātnisko darbu kopu: “Mazu apgriezienu, daudzpolu elektrisko mašīnu optimizācija autonomai energoapgādes sistēmai (vēja iekārtas, dzelzceļa transports)”.


Gada balvas par panākumiem enerģētikā jaunajiem zinātniekiem
:

RTU doktoranta studiju vadītājam Dr.sc.ing. Laurim BISENIEKAM par promocijas darbu: “Vēja turbīnas pastāvīgo magnētu sinhronā ģeneratora un tīkla salāgojoša pārveidotāja izstrāde un izpēte”(vad. prof., Dr.sc.ing. Iļja Galkins),

FEI Elektrofizikālo procesu Modelēšanas laboratorijas inženierei, RTU Enerģētikas institūta pētniecei Dr.sc.ing. Jeļenai DAŠKOVAI–GOLOVKINAI par promocijas darbu: “Efektivitātes paaugstināšana daudzpolu vējģeneratoriem ar pastāvīgo magnētu ierosmi” (vad. Dr.habil.sc.ing. V.Pugačevs, zin. konsultants prof., Dr.habil.sc.ing. N.Levins),

RTU EEF Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūta pētniekam, lektoram Dr.sc.ing. Dzintaram JAUNZEMAM par promocijas darbu: “Saules siltuma enerģijas izmantošanas ēku aukstuma apgādē izpēte” (vad. prof., Dr.habil.sc.ing. I.Veidenbergs, zin.konsultants asoc.prof. Dr.sc.ing. C.Rochas),

RTU Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūta pētniekam Dr.sc.ing. Agrim KAMENDERAM par promocijas darbu: “Zema enerģijas patēriņa ēkas enerģijas patēriņa modelēšana” (vad. prof., Dr.habil.sc.ing. A.Blumberga),

RTU EEF Elektrisko mašīnu un aparātu katedras pētniecei, AS “Rīgas Elektromašīnbūves rūpnīcas” laboratorijas vadītājai Dr.sc.ing. Marinai KOŅUHOVAI par promocijas darbu: “Asinhrono dzinēju komplicēto dinamisko režīmu izpēte, izmantojot matemātiskās modelēšanas metodi” (vad. prof., Dr.sc.ing. K.Ketners),

FEI Elektrofizikālo procesu Modelēšanas laboratorijas asistentei Dr.sc.ing. Svetlanai ORLOVAI par promocijas darbu: “Autonomu barošanas avotu induktorģeneratoru optimizācija” (vad. Dr.habil.sc.ing. V.Pugačevs, zin.konsultants prof., Dr.habil.sc.ing. N.Levins),

RTU EEF IEE pētniekam Dr.sc.ing. Andrejam STEPANOVAM par promocijas darbu: “Modulāras nepārtrauktas barošanas sistēmas ar dažādiem enerģijas avotiem un uzkrājējiem izstrāde un izpēte” (vad. prof., Dr.sc.ing. I.Galkins).

Pēdējā atjaunošana 6-01-2012
Powered by Elxis - Open Source CMS