Valsts Zinātniskās kvalifikācijas komisijas pārskats par darbu 2011. gadā

6-01-2012


VZK komisija 2011. gadā izskatīja 263 promocijas darbus, akceptēja 259, 4 darbi tika atgriezti promocijas padomēm komisijas recenzenta rekomendēto labojumu izdarīšanai. No akceptētajiem darbiem komisijas recenzenti rekomendēja izdarīt labojumus 41 darbā vai tā kopsavilkumā. 2010. gadā komisija izskatīja un akceptēja 234 promocijas darbus. 2011. gadā izskatīto promocijas darbu skaits salīdzinājumā ar 2010. gadu ir palielinājies par 12,4 %. Palielinājums 2010.gadā salīdzinājumā ar 2009. gadu bija 101,7 %.

2011. gadā akceptētie promocijas darbi pa specialitātēm iedalās šādi (iekavās 2010. gadā akceptēto darbu skaits): arhitektūra – 3 (4), bioloģija – 12 (12), būvzinātne – 6 (4), datorzinātne – 2 (9), ekonomika – 15 (20), vadībzinātne –17 (14), elektronika un telekomunikācijas – 5 (2), enerģētika 2 (3), elektrotehnika – 8 (4), farmācija – 3 (1), filozofija 2 (2), fizika – 5 (13), folkloristika 5 (1), ģeogrāfija – 5 (2), ģeoloģija 2 (7), hidroinženierzinātne 1 (0), informācijas tehnoloģijas 9 (2), juridiskā zinātne – 4 (11), komunikāciju zinātne 1 (0), ķīmija un ķīmijas inženierzinātnes – 8 (6), lauksaimniecības zinātne – 4 (7), literatūrzinātne – 8 (5), materiālzinātne – 1 (4), mākslas zinātne – 5 (3), matemātika – 3 (5), medicīna 26 (24), mehānika 5 (3), mašīnzinātne – 6 (2), mežzinātne – 3 (3), pārtikas zinātne – 5 (3), pedagoģija – 26 (18), psiholoģija – 10 (8), socioloģija un politikas zinātne – 5 (9), teoloģija – 2 (0), transports un satiksme – 8 (4), valodniecība – 9 (7), veterinārmedicīna – 6 (3), vēsture – 5 (4), vides zinātne 7 (5).

Akceptētie promocijas darbi pa augstskolām iedalās šādi: LU – 103 (119), RTU – 66 (35), LLU – 29 (30), RSU – 25 (24), DU – 18 (19), Latvijas Mākslas akadēmija 3 (3). Latvijas Mūzikas akadēmija 1 (0), Latvijas Kultūras akadēmija 1 (0), Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija – 8 (2), Liepājas PU – 2 (1), RISEBA – 1 (0), TSI – 2 (1).

Raimonds Valters,
VZK komisijas priekšsēdētājs

Pēdējā atjaunošana 6-01-2012
Powered by Elxis - Open Source CMS