Konkursi uz akadēmiskajiem amatiem

17-02-2012


RTU aģentūra “Rīgas Tehniskās universitātes
Neorganiskās ķīmijas institūts” izsludina konkursu
uz akadēmiskajiem amatiem šādās specialitātēs:

materiālzinātnevadošais pētnieks – 1 vieta

neorganiskā ķīmija vadošais pētnieks – 1 vieta

fizikālā ķīmija vadošais pētnieks – 1 vieta

Pieteikumi iesniedzami mēneša laikā no sludinājuma publicēšanas dienas Miera ielā 34, Salaspilī, 307. istabā, tālrunis 67944711.

Pieteikumam pievienot:

1) iesniegumu par piedalīšanos konkursā;

2) biogrāfiju (Curriculum vitae);

3) zinātnisko publikāciju sarakstu (2007 – 2011);

4) zinātniskos grādus apliecinošo dokumentu kopijas;

5) citas kvalifikāciju apliecinošo dokumentu kopijas (pēc pretendentu izvēles).


Latvijas Universitātes aģentūra
“Latvijas Universitātes Fizikas institūts”

izsludina konkursu

uz vadošo pētnieku, pētnieku un asistentu akadēmiskiem amatiem šādās specialitātēs:

• šķidrumu un gāzu mehānika,

• siltuma un masas pārnese,

• tehniskā fizika un

• fizikālā ķīmija.

Pieteikumi iesniedzami mēneša laikā no sludinājuma publicēšanas dienas institūta personāldaļā, Miera ielā 32, Salaspilī, Rīgas raj., LV–2169 , tālrunis 67944700.

Pieteikumam pievienot:

1. biogrāfiju (Curriculum vitae) ;

2. zinātnisko publikāciju sarakstu;

3. zinātniskos grādus apliecinošo dokumentu kopijas;

4. citas kvalifikāciju apliecinošo dokumentu kopijas (pēc pretendenta izvēles).

Pieteikumā jānorāda specialitāte un amats, uz kuru pretendē.


Latvijas Universitātes Literatūras,
folkloras un mākslas institūts
izsludina konkursu

uz vadošā pētnieka amatu: literatūrzinātnē – 3 vietas;

folkloristikā – 2 vietas; mākslas zinātnē – 1 vieta.

Pretendentiem jāiesniedz: pieteikums, CV, zinātnisko kvalifikāciju apliecinoša dokumenta kopija, zinātnisko publikāciju saraksts (2006.–2011.) un perspektīvais pētnieciskā darba redzējums ievēlēšanas periodam (6 gadiem).

Dokumenti iesniedzami līdz š.g. 20. martam. LU LFMI direkcijā, Akadēmijas laukumā 1, 1306. kabinetā.

Tālrunis uzziņām 67229017.

Powered by Elxis - Open Source CMS