IN MEMORIAM

10-05-2012

ANDREJS CĀLĪTIS

(14.03.1933 Bārbeles pagastā – 31.03.2012 Siguldā)

Mūžībā devies latviskā garaspēka nesējs, cīnītājs un audzinātājs sportā un sabiedrībā, agronoms, selekcijas sistēmas SELEKS radītājs, habilitētais doktors, Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētājloceklis Andrejs Cālītis.

Latviskā garaspēka īpašības apguva zemnieku saimniecībā no vecākiem Bauskas apriņķa Bārbeles pagastā, kur pavadīja bērnību, aizsāka darba un mācību gaitas. Daudz ko par to laiku raksturo Andreja sacītie vārdi pie tēva kapa “Tēvs bija laimīgs, jo gan piedzima, gan nomira šajās (tēvu–tēvu) mājās”. Cālīšu dzimta piekopa zemkopju – dievturu senās tradīcijas, bija izteikti Tēvzemes patrioti, garā un fiziski stipri ļaudis.

Pēc Bārbeles septiņgadīgās skolas absolvēšanas 1947. gada rudenī devās rakstura rūdījumos uz Jūrmalu, uz Bulduriem, lai kļūtu par jaunāko agronomu – dārzkopi. Brīvo laiku veltīja sportam – kļuva par Latvijas peldēšanas čempionu, aizsāka nodarboties ar cīņas sportu. Viņu ievēroja glābšanas dienests uz ūdeņiem, kur vairākus gadus strādāja. Rūdījās ne tikai pats, bet attīstīja arī kopā saucēja – cīnītāja talantu.

1952. gadā Andrejs Cālītis turpināja studijas Latvijas Lauksaimniecības akadēmijā. Šeit nodibināja cīņas sporta sekciju. Tā kļuva par studentu sviedru brālību, kur blakus sportam bija kaut kas vairāk. Lielais entuziastu pulks cīnītāju īpašības pēc absolvēšanas izplatīja laukos. Žēl, sviedru brālības ciltstēvs nesagaidīja tās dibināšanas 60. gadskārtu, kas šogad rudenī Jelgavā pulcēs bijušos audzēkņus. Šoreiz bez dibinātāja, kopā saucēja līdzdalības. Brālība pulcēsies zem Andreja iedibinātās devīzes “Darbs, biedriskums, vīrišķība”.

Andrejs Cālītis pēc akadēmijas absolvēšanas palika darbā augstskolā, – sāka strādāt Vecaucē, kur bija uzņēmējdarbības mācību spēks, vadīja studentu gada praksi saimniecībā, apvienojot ar darbu Auces rajonā galvenā agronoma amatā. 1961. gadā uzsāka zinātniskās studijas doktorantūrā. Tomēr iejaucās “visvarenā čeka”, kā rezultātā doktorantūras studijas tika pārtrauktas.

1963. gadā zinātniskais darbs tika turpināts Siguldā Lopkopības zinātniski pētnieciskā institūtā. 1965. gadā aizstāvēja zinātņu kandidāta disertāciju par Latvijas brūno lopu saimnieciskajām īpašībām ar skaitļošanas tehnikas palīdzību.

Tika nozīmēts par direktoru jaunorganizētā Centrālajā analītiskajā ciltslietu stacijā, tajā tika izstrādāta un ieviesta vērienīga selekcijas sistēma lopkopībā SELEKS. Tā Latviju padarīja slavenu visā bijušajā Padomju Savienībā, pat t.s. “sociālisma nometnē”. Attīstījās tā laika plaši starptautiskie sakari. Rezultātā Andrejs Cālītis iemantoja autoritāti lopkopības speciālistu un zinātnieku vidū. Bija ļoti prasmīgs, demokrātisks, pašaizliedzīgs, sabiedrisks, inovatīvs vadītājs.

1974. gadā izstrādāja zinātņu doktora (pašreiz Dr.habil.) disertāciju par lopkopības ciltsdarba informatīvo nodrošinājumu. 1978. gadā tika piešķirta PSRS MP prēmija. SELEKS sistēmu ieviesa visās PSRS republikās, kā arī t.s. SEPP valstīs.

Andrejs Cālītis kā autoritatīvs zinātnieks uzstājās dažādos zinātniskos forumos, piedalījās studentu apmācībā. 1992. gadā tika ievēlēts par Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētājlocekli, kā arī Krievijas Lauksaimniecības zinātņu akadēmijas ārzemju locekli. Darbojās promocijas un habilitācijas padomēs kā eksperts gan Latvijā, gan Baltkrievijā. Vienlaikus Andrejs Cālītis ļoti pārdzīvoja, ka neatkarīgā Latvijā viņam netika ļauts SELEKS sistēmu attīstīt Latvijas lopkopības labā.

Dzīves nogalē radoši nodevās uzņēmējdarbībai un labdarībai, – piedalījās ne tikai mazbērnu audzināšanā, bet iesaistīja arī jauniešus garīgās un fiziskās nodarbēs.

Andrejs Cālītis bija cienīts ģimenes un radu saimē. Izaudzināti meita Signe un dēls Dairis, audžubērni Svetlana un Sergejs. Viņš bija autoritāte mazbērniem Monikai, Lonijai, Ērikai, Artim, Emīlam Jānim, kā arī “vectētiņš” daudziem Siguldas bērniem, kuri kuplā skaitā piedalījās viņa sniegtajos labdarības pakalpojumos.

Š.g. 4. aprīlī ģimene, kupls draugu, domubiedru, bijušo darba kolēģu, zinātnes pārstāvju pulks skumjās atvadījās no lielā Latvijas patriota, izcilā zinātnieka Andreja Cālīša. Bēru vakariņas izvērtās plašā diskusijā Andreja garā. Meita Signe, klātesošo atbalstīta, uzņēmās uzrakstīt un sastādīt grāmatu, kas iemūžinātu Andreja Cālīša dzīves un darba gaitas un devumu Latvijas labā. Ar aizgājēja līdzgaitnieku līdzdalību, tā kalpos nākošām paaudzēm.

Tuvinieku vārdā Voldemārs Strīķis

Powered by Elxis - Open Source CMS