Kas ir Dr. man.?

10-05-2012

Jautājums

Kas ir Dr. man.?

Pārskatot “Zinātnes Vēstnesī” publicētos promocijas darbu aizstāvēšanas sludinājumus, nereti nākas saskarties ar Dr. man. zinātnisko grādu, kuru vadībzinātnē piešķir Latvijas Universitātes Vadībzinātnes un Demogrāfijas promocijas padome (ZV Nr.1, Nr.2 2012 u.t.t.). Savukārt Rīgas Tehniskās universitātes Promocijas padome P–09 2010. gadā ievietojusi sludinājumus (ZV Nr.6, Nr. 15) par promocijas darba aizstāvēšanu vadībzinātnē ekonomikas doktora (Dr. oec.) zinātniskā grāda iegūšanai.. Mēģināju rast skaidrojumu oficiālajā Latvijas Republikas zinātnisko grādu nomenklatūras sarakstā.

Latvijas Zinātnes padomes Lēmumā Nr. 1–1 1998. gada 17. februārī (ZV Nr.6 (151) 1998. gada 23. marts) lasu:

Latvijas Zinātnes padome nolemj:

1. Apstiprināt zinātņu nozaru un apakšnozaru sarakstu (pielikums Nr.1).

2. Apstiprināt Latvijas Republikā piešķiramo zinātnisko grādu sarakstu un to zinātnes nozaru uzskaitījumu, kurās šie grādi tiek piešķirti (pielikums nr. 2).

3. Pagaidām netiek noteikts attiecīgais zinātniskā grāda nosaukums nozarēs:

– pārtikas zinātne,

– materiālzinātne,

– vides zinātne,

– komunikāciju zinātne,

– demogrāfija,

vadībzinātne (pasvītrojums mans).

– sporta zinātne.

Pielikumā Nr.1 starp zinātņu nozarēm nosaukta Vadībzinātne ar apakšnozarēm Uzņēmējdarbības vadība un Sabiedrības vadība. Savukārt pielikumā Nr.2 “Zinātnisko grādu nomenklatūra Latvijas Republikā” punktā Nr.4 teikts, ka ekonomikas doktoru (Dr. oec.) piešķir sekojošās zinātņu nozarēs:

Demogrāfija

Ekonomika

Vadībzinātne

Vides zinātne.

Vadībzinātnē iespējams piešķirt arī politoloģijas doktora (Dr. sc. pol.) zinātnisko grādu, bet nekas nav teikts par kādu Dr. man.

Tā kā, iespējams, esmu palaidis kaut ko garām, lūdzu man atbildēt, kad Latvijas Zinātnes padome apstiprinājusi zinātnisko grādu vadībzinātnē. Ja tas nav izdarīts, tad, zinot mūsu cieņu pret birokrātiju, var rasties situācija, ka jaunajam censonim, stājoties darbā kādā likuma burtu strikti ievērojošā institūcijā, viņa zinātniskais grāds var tikt apšaubīts kā Latvijas Republikas zinātnisko grādu nomenklatūrā neesošs.

Ar cieņu A. Dzelme

Powered by Elxis - Open Source CMS