Pasniegtas 2012. gada L`ORÉAL Latvijas stipendijas “Sievietēm zinātnē”

31-05-2012


2012. gada L`ORÉAL Latvijas stipendijas “Sievietēm zinātnē” pasniegtas
Dagnijai Ločai, Ilzei Smelterei un Elīnai Škaparei

zv/zv433-1.jpg 

Sēž, no kreisās: 2012. gada Latvijas stipendijas “Sievietēm zinātnē” saņēmējas Ilze Smeltere un Elīna Škapare, stipendijas Goda patronese Vaira Vīķe-Freiberga, stipendiāte Dagnija Loča. Stāv, no kreisās: stipendijas žūrijas komisijas priekšsēdētājs Jānis Stradiņš, L`Oreal Baltic ģenerāldirektors Benuā Žilia, 2011. gada stipendiātes Liene Ņikitina-Zaķe, Baiba Švalbe un Marija Dunce, Francijas vēstniece Šantāla Puarē (Chantal Poiret), izglītības un zinātnes ministrs Roberts Ķīlis un LZA prezidents Juris Ekmanis
(Foto: Maris Morkāns, no L`Oreal arhīva) 

16. maijā Latvijas Zinātņu akadēmijā (LZA) trim zinātniecēm tika pasniegta L`ORÉAL Latvijas stipendija “Sievietēm zinātnē” ar UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas un Latvijas Zinātņu akadēmijas atbalstu. L`ORÉAL–UNESCO starptautiskās programmas “Sievietēm zinātnē” (For Women in Science) ietvaros pirms astoņiem gadiem iedibinātā Latvijas stipendija paredzēta, lai mūsu valstī atbalstītu sieviešu iespējas veidot karjeru zinātnes jomā un mudinātu jaunās zinātnieces turpināt pētniecību. Pieteikumus ik gadu vērtē LZA nozīmēti attiecīgo jomu eksperti, bet par stipendijas piešķiršanu lemj īpaši šim nolūkam izveidota žūrijas komisija LZA Senāta priekšsēdētāja akadēmiķa Jāņa Stradiņa vadībā. Latvijas stipendijas “Sievietēm zinātnē” Goda patronese ir bijusī Latvijas Valsts prezidente akadēmiķe Vaira Vīķe–Freiberga.

Stipendija 4000 latu apmērā šogad piešķirta vienai dzīvības zinātņu un divām materiālzinātņu jomā strādājošām Latvijas zinātniecēm. Divas doktorantes saņem L`ORÉAL Latvijas stipendiju “Sievietēm zinātnē” ar UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas un Latvijas Zinātņu akadēmijas atbalstu disertācijas izstrādei, bet viena zinātņu doktore – zinātnisko pētījumu veikšanai.

Inženierzinātņu doktore Dagnija Loča, Rīgas Tehniskās universitātes Rīgas Biomateriālu inovāciju un attīstības centra vadošā pētniece, pilnveido medicīnā izmantojamos kaulu cementus, no kuriem tiek veidota sacietējoša pasta kaulu defektu pildīšanai. L`ORÉAL stipendiju “Sievietēm zinātnē” Dagnija Loča saņem tādu kalcija fosfātu kaulu cementu izstrādei, kuru izturība būs tuvāka dabīgajam kaulam, kuru struktūra veicinās kaulu atjaunošanos un kuri pakāpeniski organismā izdalīs nepieciešamos medikamentus, samazinot arī iekaisumu risku pēcoperācijas periodā.

Inženierzinātņu maģistre Ilze Smeltere, Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta asistente un RTU Biomateriālu inovāciju un attīstības centra pētniece, saņem stipendiju, lai izstrādātu un izpētītu jaunu, videi un cilvēkam draudzīgu pjezoelektrisko keramiku, kas varētu kaut daļēji aizstāt kondensatoros, enerģijas pārveidotājos, sensoros, atmiņas elementos, ultraskaņas ierīcēs un citur līdz šim plaši pielietotos toksisko svinu saturošos pjezomateriālus.

Elīna Škapare, Rīgas Stradiņa universitātes doktora studiju programmas “Farmācija” doktorante un Latvijas Organiskās sintēzes institūta Farmaceitiskās farmakoloģijas laboratorijas asistente, saņem stipendiju, lai izpētītu veselību veicinošās īpašības, kas piemīt no Latvijai raksturīgām ābolu šķirnēm iegūtiem produktiem. Pētījums varētu veicināt jaunu ābolu pārstrādes produktu izstrādi, kas uzlabos diabēta un metabolā sindroma pacientu veselību un mazinās diabēta saslimšanas risku, jo ābolos esošais savienojums florizīns veicina glikozes izvadīšanu no organisma un tās koncentrācijas samazināšanos asinīs.

Pēdējā atjaunošana 31-05-2012
Powered by Elxis - Open Source CMS