Latvijas dzelzceļa GADA BALVA 2012

5-06-2012


Valsts akciju sabiedrība „Latvijas dzelzceļš”, Latvijas Zinātņu akadēmija un Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds izsludina konkursu uz Latvijas dzelzceļa Gada balvu 2012 divās nominācijās:

  • Par izcilu zinātniskā darba veikumu vai mūža darba devumu Latvijas dzelzceļa transportā -

piešķir ievērojamam zinātniekam vai praktiķim par radošu, nozīmīgu pētījumu veikšanu, par nozīmīgu mūža ieguldījumu Latvijas dzelzceļa transporta nozares kopējā attīstībā;

  • Par pētījumiem Latvijas dzelzceļa transporta nozarē -

piešķir topošajam jaunajam Latvijas dzelzceļa speciālistam – maģistrantam, doktorantam, zinātniekam, par pētījumiem dzelzceļa transporta nozarē. Jaunā Latvijas dzelzceļa speciālista maksimālais vecums pieteikuma iesniegšanas dienā ir trīsdesmit pieci gadi.

Balvu piešķir ekspertu komisija.

Kandidatūras pretendentu atlasei var izvirzīt līdz 2012.gada 22.jūnijam, iesniedzot šādus dokumentus (divos eksemplāros):

  • motivēts izvirzītāja iesniegums;

  • pretendenta Curriculum vitae, norādot personas kodu, darba un dzīves vietas adresi, tālruni, e-pasta adresi;

  • izvirzītāja vai pretendenta parakstīta iesniegtā darba (darbu) vai veikuma anotācija latviešu valodā (darba nosaukums arī angļu valodā);

  • izvirzītā darba (darbu) vai veikuma aprakstošā un grafiskā daļa (ja tāda ir).

Materiāli iesniedzami LZA zinātniskajā sekretariātā Akadēmijas laukumā 1, 2. stāvā, 231. istabā, Rīga, LV–1524. Tālr. uzziņām: 67223931, 67220725.

Pēdējā atjaunošana 5-06-2012
Powered by Elxis - Open Source CMS