Par Latvijas zinātnes attīstību laika periodā līdz 2020. gadam

6-09-2012


Latvijas Valsts prezidentam
Latvijas Republikas Saeimas priekšsēdētājai
Latvijas Republikas Ministru prezidentam
Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministram

Par Latvijas zinātnes attīstību
laika periodā līdz 2020. gadam

Sakarā ar to, ka Eiropas Savienības valstu valdību līmenī ir apstiprināta Eiropas Savienības ilgtermiņa attīstības stratēģija Eiropa 2020, kā arī Latvijas Republikas Ministru kabinets strādā pie Latvijas Nacionālās attīstības plāna (NAP) laika periodam līdz 2020. gadam sagatavošanas, Latvijas zinātnieki un par Latvijas zinātnes attīstību tieši atbildīgās un ar to saistītās institūcijas vēršas pie Jums ar aicinājumu nopietni izvērtēt Latvijas valsts politiku attiecībā uz zinātni, pētniecību un inovāciju.

Kā zināms, kopš neatkarības atgūšanas Latvijas valsts ieguldījumi zinātnes, pētniecības un inovācijas infrastruktūrā un nozares cilvēkresursu potenciāla attīstībā no budžeta līdzekļiem ir realizēti pēc pārpalikuma principa. Šobrīd finansējums zinātnei un pētniecībai Latvijā ir viens no zemākajiem Eiropas Savienībā, tā rezultātā pētnieciskā un inovācijas līmeņa ziņā Latvija atrodas pēdējā vietā Eiropas Savienībā. Nepietiekamā finansējuma apstākļos zinātnisko darbinieku skaits Latvijā pēdējos 20 gados ir samazinājies vairāk nekā 7 reizes, kas relatīvi (pret iedzīvotāju skaitu) nu jau ir 9 reizes mazāk nekā Somijā.

Lai nodrošinātu konkurētspēju, Latvijai jāveido zināšanās balstīta ekonomika, jāveicina preču ražošana un pakalpojumu sniegšana ar augstāku pievienoto vērtību, ko nevar izdarīt bez spēcīgas nacionālas augstākās izglītības, zinātnes un pētniecības bāzes.

Latvijas zinātnieki Jūs aicina radikāli mainīt attieksmi pret investīcijām nacionālajā zinātnē, pētniecībā un inovācijā, nosakot NAP un citos saistošos valsts politikas plānošanas dokumentos, lai līdz 2020. gadam ieguldījums zinātnes, pētniecības un inovācijas vajadzībām sasniegtu trīs procentus no Latvijas iekšzemes kopprodukta.

Šāds mērķis ir Eiropas Savienības stratēģijā Eiropa 2020, un tam atbilstošā kontrolskaitļa iekļaušana NAP dotu signālu starp­tautiskajai sabiedrībai un nopietniem investoriem par Latviju kā valsti ar straujas ekonomiskās izaugsmes perspektīvu, kas balstīta zinātnes un inovāciju sektoru attīstībā. Vienlaicīgi tas kalpotu par pamatu tam, lai zinātnei un inovācijai pievērstos Latvijas talantīgākā jaunatnes daļa un dzimtenē atgrieztos tie zinātnieki, kas ir bijuši spiesti atstāt Latviju un vēlas šeit atgriezties.

Lūdzam Jūs veikt visas nepieciešamās darbības, lai panāktu minētā principa iestrādi un īstenošanu NAP ietvaros, kas nodrošinātu augstākās izglītības, zinātnes, pētniecības un inovācijas attīstību un ilgtspējīgas ekonomikas izaugsmi.

Latvijas Zinātnes padome
Latvijas Zinātņu akadēmija
Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmija
Latvijas Zinātnieku savienība
Latvijas Jauno zinātnieku apvienība
Latvijas Valsts zinātnisko institūciju asociācija
Latvijas Universitāšu asociācija
Latvijas Augstskolu profesoru asociācija

Powered by Elxis - Open Source CMS