BiophotonicsPlus

17-09-2012
ESdok/BP+.gif 

BiophotonicsPlus ir Eiropas valstu/reģionu kopēja iniciatīva, lai veicinātu un finansētu pētniecības un attīstības projektus, kuru mērķis ir biofotonikas tehnoloģiju un metožu praktiskā realizēšana, radot iekārtas un instrumentus, un to pielietošana medicīnā vai rūpniecībā. Iespējamās pielietošanas jomas var būt medicīna, veselības aprūpe, farmaceitiskā rūpniecība, vides aizsardzība/pārraudzība, pārtikas un ūdens drošība, kosmētika, veterinārmedicīna.

BiophotonicsPlus ir ERA-Net+ tipa projekts. ERA-Net+ projektos Eiropas Kopiena nodrošina līdzfinansējumu tām nacionālajām un reģionālajām pētniecības programmām, kas ir apvienojušas savus finanšu resursus kopēju projektu pieteikumu konkursu organizēšanai. Iniciatīvā apvienojušās valstis/reģioni organizē kopīgus projektu konkursus, bet konkursu izturējušos projektos katra dalībvalsts finansē savas valsts pārstāvjus.

BiophotonicsPlus iniciatīvas dalībnieki kopā piešķirs līdz 15 miljoniem Eiro inovatīviem biofotonikas tematikas projektiem. Lai projekta pieteikums varētu piedalīties konkursā, projektā ir jāpiedalās vismaz diviem partneriem no dažādām BiophotonicsPlus iniciatīvas dalībvalstīm/reģioniem. Projektu konkurss tiek organizēts divos etapos. Pirmajā etapā ir jāiesniedz īss projekta pieteikuma apraksts, bet otrajā etapā – pilnais projekta pieteikums. Pēc pirmā etapa neviens projekta pieteikums netiks noraidīts, tomēr, lai piedalītos konkursa otrajā etapā, īsā projekta pieteikuma apraksta iesniegšana pirmajā etapā ir obligāta. Beigu termiņš īso projekta pieteikuma aprakstu iesniegšanai ir 17. decembris, bet pilnajiem projektu pieteikumiem - 2013. gada 9. aprīlis.

Tuvāka informācija par BiophotonicsPlus (par konkursu, projektu pieteikumu iesniegšanas termiņiem un citiem nosacījumiem) ir atrodama mājas lapā: http://www.biophotonicsplus.eu.

Potenciālie konkursa dalībnieki var meklēt partnerus projektiem, reģistrējoties BiophotonicPlus mājas lapā un ievietojot savu interešu profilu, vai arī aplūkojot potenciālo partneru profilus no citām valstīm/reģioniem: http://www.biophotonicsplus.eu/project-partners. Partneru meklēšanas mājas lapā ir lietderīgi reģistrēties gan fotonikas izstrāžu un pētniecības jomā strādājošajiem, gan arī iekārtu vai tehnoloģiju, kurās ir pielietota fotonika, lietotājiem, jo tiek rekomendēts projektos iekļaut praktisko izstrāžu aprobētājus un gala lietotājus.

BiophotonicsPlus iniciatīvā piedalās partneri no sekojošām valstīm/reģioniem:

Vācija (koordinators)

VDI Technologiezentrum GmbH (on behalf of the BMBF)

Apvienotā Karaliste

Technology Strategy Board

Flandrija (Beļģija)

Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT)

Izraēla

Matimop - Israeli Industry Center for R&D (ISERD)

Katalonija (Spānija)

ACC1Ó

Latvija

Latvijas Zinātņu akadēmija

Toskāna (Itālija)

Regione Toscana - Giunta Regionale

Pēdējā atjaunošana 12-10-2012
Powered by Elxis - Open Source CMS