Kandidātu saraksts 2012.gada LZA jaunu locekļu vēlēšanām

25-10-2012


AKADĒMIĶI
(5 vakances)

Maija Dambrova – dz.03.05.1968., Dr.pharm.(2001), Latvijas Organiskās sintēzes institūta vadošā pētniece. LZA kor.loc. (2007).

Māris Knitedz. 2.04.1955, Dr.habil.phys. (1999), RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes Tehniskās fizikas institūta direktors, profesors. LZA kor.loc. (2004).

Aleksejs Kuzminsdz. 12.08.1968., Dr.phys. (1992), LU Cietvielu fizikas institūta vadošais pētnieks. LZA kor.loc. (2005).

Jurijs Merkurjevs – dz. 30.04.1954, Dr.habil.sc.ing. (1997), RTU profesors, Modelēšanas un imitācijas katedras vadītājs. LZA kor.loc. (2004).

Modra Murovska – dz. 16.07.1949, Dr.med. (1992), RSU Augusta Kirhenšteina Mikrobioloģijas un virusoloģijas institūta direktore. LZA kor.loc. (2004).

Jānis Spīgulis dz.09.05.1950., LU Atomfizikas un spektroskopijas institūta direktors (2004–2012), LUASI vadošais pētnieks, Biofotonikas laboratorijas vadītājs. LU profesors, Dr.habil.phys. (1993). LZA kor.loc. (2007).

Jānis Zilgalvis – dz.23.05.1955, Dr.arch.(1990), Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras fakultātes docents. LZA kor.loc. (2007).


KORESPONDĒTĀJLOCEKĻI

Fizikas un tehniskās zinātnes

Fizika – 1 vakance

Juris Blūms – dz.18.09.68., Dr.phys. (1997), RTU Tehniskās fizikas institūta asoc.profesors.

Roberts Eglītis – dz. 01.02.1966, Dr.phys. (1994), LU Cietvielu fizikas institūta vadošais pētnieks.

Vjačeslavs Kaščejevs – dz. 16.03.1978., Ph.D.(2007). LU Fizikas un matemātikas fakultātes lektors, LU Datorikas fakultātes vadošais pētnieks.


Informātika – 1

Jānis Grabis – dz. 22.10.1974. Dr.sc.ing. (2001). RTU Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes Informācijas tehnoloģijas institūta direktors.


Ķīmijas, bioloģijas un medicīnas zinātnes

Ķīmija – 1

Gundars Mežinskis – dz. 14.02.1953., Dr.habil.sc.ing. (1998), RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes Silikātu materiālu institūta direktors, profesors.

Osvalds Pugovičs – dz. 16.07.1963. Dr.chem.(1998).Latvijas Organiskās sintēzes institūta direktora vietnieks.


Medicīna – 1

Mārcis Leja – dz. 29.08.1964. Dr.med. (2003). LU asoc.prof., Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas zinātnes daļas vadītājs.

Sandra Lejniece – dz. 26.11.63., Dr.med. (1998), Rīgas Stradiņa universitātes profesore. Rīgas Austrumu klīniskās slimnīcas hematoloģijas nodaļas vadītāja.


Humanitārās un sociālās zinātnes

Ekonomika –1

Elīna Gaile–Sarkane – dz. 19.03.1973., Dr.oec. (2003), RTU profesore, Inženierekonomikas un uzņēmējdarbības ekonomikas katedras vadītāja.

Ērika Šumilo – dz. 7.06.1958. Dr.oec.(1986), LU profesore, LU EVF Starptautisko ekonomisko attiecību katedras vadītāja.


Literatūrzinātne –1

Maija Burima – dz. 10.03.1971. Dr.philol. (2002), Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes Komparatīvistikas institūta profesore.


Lauksaimniecības un meža zinātnes

Lauksaimniecības zinātnes – 1

Ināra Helēna Konošonokadz. 18.09.1955., Dr.sc.ing. (2005), LLU aģentūras Bioloģijas un veterinārmedicīnas zinātniskais institūta “Sigra” Bioķīmijas un mikrobioloģijas zinātniskās laboratorijas vadītāja.

Dalija Segliņa – dz.1.08. 1961., Dr.sc.ing. (2007), Latvijas Valsts augļkopības institūta vadošā pētniece.

Ilze Skrabule – dz. 22.03.1959, Dr.agr. (2003), Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas institūta vadošā pētniece.


ĀRZEMJU LOCEKĻI (4 vakances)

Marko Kirms (Marco Kirm)dz. 27.12.1965., PhD (1995), Tartu Universitātes Fizikas institūta vadošais pētnieks, Tartu Universitātes zinātņu prorektors.

Aleksandrs Luščiks (Aleksandr Lushchik) – dz. 22.06.1952., PhD (1980), Dr.phys. (1991), profesors, Tartu Universitātes Fizikas institūta Jonu kristālu fizikas laboratorijas vadītājs.

Pauls Stradiņš – dz. 05.02.1963., Dr.phys. (1990). ASV Nacionālās atjaunojamo resursu laboratorijas Nacionālā fotovoltaikas centra vadošais pētnieks.

Pēdējā atjaunošana 5-11-2012
Powered by Elxis - Open Source CMS