Pasniegtas LZA un AS „Grindeks” balvas

15-11-2012


“Grindeks” fonds “Zinātnes un izglītības atbalstam”
sadarbībā ar Latvijas Zinātņu akadēmiju piešķir
“Zelta Pūces” un “Sudraba Pūces” zinātniekiem

zv/zv438-2.jpg

A.Edžiņas foto 

8. novembrī Pasaules Zinātnes dienas ietvaros, AS “Grindeks” fonds “Zinātnes un izglītības atbalstam” sadarbībā ar Latvijas Zinātņu akadēmiju godina Latvijas zinātniekus. Šajā dienā, piešķirot “Zelta Pūces” un “Sudraba Pūces”, tiek cildināti Latvijas ievērojamākie, kā arī labākie jaunie zinātnieki. Pasaulē Zinātnes diena, kas veltīta mieram un attīstībai, tiek atzīmēta 10. novembrī. 

Trīs “Zelta Pūces” tiek pasniegtas par izcilu veikumu zinātnē, katram laureātam piešķirot arī naudas prēmiju 1200 latu apmērā. Par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas zinātnē, kā arī par organiskās un medicīnas ķīmijas nozares jauno speciālistu sagatavošanu “Zelta Pūci” šogad saņem akadēmiķis, RTU profesors Dr.habil.chem. Raimonds Valters. Prestižā “Zelta Pūce” tiek piešķirta arī LZA korespondētājloceklim, LU profesoram Dr.sc.comp. Guntim Bārzdiņam par datorzinātnes izmantošanu medicīnas praksē. “Zelta Pūce” tiek pasniegta arī akadēmiķim, RTU profesoram Dr.habil.arch. Jānim Krastiņam par nopelniem Rīgas būvmākslas pētniecībā un popularizācijā.

Lai veicinātu jauno speciālistu pievēršanos zinātnei, īpašās “Sudraba Pūces” un atbalsta prēmijas katram laureātam 400 latu apmērā tiek pasniegtas četriem jaunajiem zinātniekiem. Šogad “Sudraba Pūces” saņem Mg. llze Adlere, kura izstrādājusi maģistra darbu par tēmu “1,4–dihidropiridīna gredzenu saturošu kondensētu heterociklu sintēze un enantiosadalīšana”, Mg. Olga Bobiļeva, kura izstrādājusi maģistra darbu par tēmu “6–okso–1,4,5,6–tetrahidropiridīn–3–karbonskābes atvasinājumu sintēze”, MgAiga Grandāne, kura izstrādājusi maģistra darbu par tēmu “6–Aizvietotu 1,2–benzoksatiīn–2,2–dioksīda atvasinājumu sintēze” un Mg. Līga Žūka, kura izstrādājusi maģistra darbu par tēmu “Katjonu amfifilu β–enaminoesteru atvasinājumu sintēze un īpašības”.

LZA un AS “Grindeks” sadarbība tika uzsākta 1998. gada 4. jūnijā, abpusēji parakstot līgumu par sadarbību. Tas bija pirmais sadarbības līgums ar uzņēmumiem, kas aizsāka zinātnes mecenātismu Latvijā. Pirmās balvas – “Zelta Pūces” un “Sudraba Pūces” tika pasniegtas tā paša gada nogalē. Prestižās godalgas un naudas prēmijas tiek pasniegtas ik pēc diviem gadiem. Kopš 1998. gada ir godināti 76 nopelniem bagātie un jaunie zinātnieki. Daudzi balvas saņēmušie jaunie zinātnieki, kuri saņemšanas brīdī nebija doktori, pa šiem gadiem ir ieguvuši doktora grādu un sekmīgi darbojas zinātnē.

Pēdējā atjaunošana 15-11-2012
Powered by Elxis - Open Source CMS