Rīgas Balvas 2012 nolikums

4-12-2012


1. Rīgas Balvu piešķir ik gadus (sākot ar 2002.gadu) par nozīmīgākiem zinātniskiem pētījumiem par Rīgas vēsturi un kultūrvēsturi, arhitektūras un mākslas vēsturi, etnogrāfiju, demogrāfiju un etniskām attiecībām, vides aizsardzību, rīdzinieku dzīves kvalitātes nodrošināšanu, kā arī par sasniegumiem inovatīvā uzņēmējdarbībā, kas saistīti Rīgas identitāti, attīstību un tās sasniegumu popularizēšanu pasaulē. Apbalvojamie darbi var būt monogrāfijas, vienotas tematikas zinātniski pētījumi un apkopojumi vai atsevišķs zinātnisks pētījums vai inovatīvi produkti vai pakalpojumi.

    Rīgas Balva 2012 tiek piešķirta sekojošās nominācijās:

“Par Rīgas identitātes veidošanu un tās popularizēšanu pasaulē.

“Par kultūras sasniegumiem un zinātnisko pētniecību Rīgā”,

“Par inovatīvo darbību Rīgā”.

“Par pētījumiem pilsētvides veidošanā Rīgā”.

2. Pretendentus vērtē un balvu piešķir Rīgas Balvas biedrības balvas piešķiršanas padome (žūrijas komisija) sešu cilvēku sastāvā, kurā ietilpst trīs Latvijas Zinātņu akadēmijas pārstāvji, divi Rīgas Balvas biedrības valdes pārstāvji un sponsoru pārstāvis. Padome lēmumu pieņem aizklāti balsojot.

3. Pretendentus balvas saņemšanai var izvirzīt LZA locekļi, Latvijas zinātnisko institūtu padomes, augstskolu senāti, Rīgas dome, Rīgas Balvas biedrība, un Rīgas Balvas laureāti, iesniedzot līdz 2012.gada 15.novembrim rakstiski motivētu ierosinājumu.

4. Rīgas Balvas tiks pasniegtas 2012.gada 21.decembrī svinīgā ceremonijā,ko organizē Rīgas Balvas biedrība.

5. Par Balvas pretendentu var izvirzīt atsevišķu personu, no autoru kolektīva – galveno autoru, vai arī atsevišķu institūciju.

6. Rīgas Balva ir statuete – tēlniecības mākslas darbs, diploms un atzinības velte. Diplomu paraksta LZA prezidents, Rīgas Balvas biedrības valdes priekšsēdētājs un Rīgas Balvas atbalstītājs, ģenerālsponsors “Itera Latvija” prezidents.

7. Atsevišķos gadījumos par izciliem sasniegumiem var tikt piešķirts Rīgas Balvas biedrības un Latvijas Zinātņu akadēmijas Goda diploms.

8.Ierosinājumi Balvas piešķiršanai iesniedzami LZA sekretariātā Akadēmijas laukumā 1, 2. stāvā, Rīga, LV - 1524, e pasts – vai attiecīgo zinātņu nodaļās (tālruņi uzziņām 67223931, 67220725, 67225889).

Pēdējā atjaunošana 4-12-2012
Powered by Elxis - Open Source CMS