Jaunie zinātnieki RTU institūtos

13-12-2012


Veiksmīgi tuvojas noslēgumam (30.11.2012.) ESF darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.1.1.2. aktivitātes “Cilvēkresursu piesaiste zinātnei” projekts “Jaunu grūti kūstošu savienojumu nanopulveru iegūšanas paņēmienu un nanostrukturētu kompozītmateriālu izstrāde” (Iīguma Nr. 2009/0215/1DP/1.1.1.2.0/09 /APIA/VIAA/082), kas tiek īstenots, RTU Neorganiskās ķīmijas institūtam sadarbojoties ar RTU Polimērmateriālu institūtu.

Viens no galvenajiem projekta mērķiem bija izveidot jaunu zinātnieku grupu, lai piesaistītu jaunos un potenciālos zinātniekus materiālzinātnēm un, konkrēti, nanotehnoloģiju izmantošanai jaunu nanostrukturētu konstrukcijas un funkcionālo materiālu izstrādē. Projekta īstenošanā piedalījās 6 jaunie doktori, doktoranti un maģistranti, kuri pieredzējušu zinātnieku vadībā ieguva praktiskā darba pieredzi keramisko nanoda!iņu ieguvē un izmantošanā polimēru matricas kompozītmateriālu iegūšanai, kā ari to īpašību izpētē.

Šajā laikā ir augusi jauno zinātnieku pieredze un kvalifikācija – aizstāvēti 1 promocijas un 3 maģistra darbi, uzsākta 3 promocijas darbu realizācija, kā ari projekta izpildītājs Remo Merijs Meri ieguvis goda nosaukumu “RTU Gada jaunais zinātnieks 2011”.

Projekta izpildes gaitā projekta dalībnieki ir piedalījušies 30 starptautiskās konferencēs ar 50 ziņojumiem, kā arī rezultātus publicējuši daudzos preses izdevumos. Projekta ietvaros zinātniskā grupa ir radījusi un pieteikusi vienu Latvijas patenta pieteikumu, kas ir īpaši svarīga motivācija arī turpmāku pētījumu veikšanai. Jaunie zinātnieki ir sagatavojuši un iesnieguši 4 jaunu projektu pieteikumus 2013 – 2016 periodam.

Powered by Elxis - Open Source CMS