Latvijas Zinātnieku savienībā

13-12-2012


Š. g. 28. novembrī notika Latvijas Zinātnieku savienības paplašinātā Valdes sēde, uz kuru bija aicināti augstskolu zinātnes prorektori, lai pārrunātu tālākas sadarbības iespējas ar augstskolu mācībspēkiem zinātniekiem. Aplūkojamo jautājumu lokā bija arī šī brīža aktualitātes, to skaitā visu Latvijas zinātnisko institūciju (t. sk. augstskolu) starptautiskais izvērtējums, kurš plānots no 2012. g. novembra līdz 2013. g. martam, kā arī zinātnes finansējums un darba samaksa zinātniekiem, t.sk. augstskolu mācībspēkiem, un ES projektu līdzfinansējums sakarā ar š.g.11. oktobrī notikušo darba grupas sēdi.

Lai Latvijas Zinātnieku savienībai būtu lielāks svars sarunās ar likumdevējiem un likumu administratoriem par zinātnes un augstākās izglītības prioritāro lomu valsts tālākajā attīstībā, ir jāpapildina un jākonsolidē tās biedru – zinātnieku un mācībspēku rindas, tādēļ augstskolu pārstāvji tika aicināti iesaistīties pašiem un iesaistīt savus kolēģus, arī doktorantūras studentus, Latvijas Zinātnieku savienībā. (Pieteikuma anketas paraugu skat. LZS mājaslapā.)

LZS Valdes priekšsēdētājs U. Grāvītis izteica bažas sakarā ar augstskolu programmu akreditāciju, kuras ievilkšanās var radīt lielas nepatikšanas līdz pat diplomu neizsniegšanai augstskolu beidzējiem.

Zinātnes darbinieku arodbiedrības priekšsēdētāja M. Kazubierne informēja par darba grupas apspriedi, kurā aplūkoja jautājumus par: a) darba algām, b) budžeta vietu nesamazināšanu, c) docētāju slodzi, d) bāzes finansējuma saglabāšanu. Kā teica M. Kazubierne, sēde beidzās ne ar ko, tādēļ 16. novembrī tika aizsūtīta vēstule, uz kuru pagaidām (t.i. 28. novembrī) atbilde vēl nebija saņemta.

Šajā brīdī klātesošajiem pievienojās LZS Padomes priekšsēdētājs I. Kalviņš un Valdes locekle I. Bondare, kuri bija piedalījušies Latvijas Zinātnes padomes sēdē. Beidzot LZP ir pieņēmusi zinātnisko izdevumu sarakstu, kuru ņems vērā, vērtējot publikācijas

Tika apspriesti vairāki zinātniskajām un augstākās izglītības institūcijām adresēti IZM rīkojumi, kuri ir saturā pretrunīgi un izpildes termiņos nereāli, toties draud ar tālejošām sekām, un nolemts par šīm neatbilstībām informēt attiecīgo Saeimas komisiju, valdību un presi.

Z.K.

Powered by Elxis - Open Source CMS