ĶBMZN sēde

14-12-2012


2012.gada 23.novembrī notika Ķīmijas, bioloģijas un medicīnas zinātņu nodaļas sēde “Vai infekcijas slimības apdraud bērnu veselību Latvijā?” (RSU jauno zinātnieku devums bērnu veselībai), ko organizēja kor.loc. prof. D. Gardovska, iedibinot tradīciju nodaļas sēdēs noklausīties jauno zinātnieku pārskatus par saviem pētījumiem.

Pēc nodaļas priekšsēdētāja akad. R. Valtera ievadvārdiem sēdes dalībnieki noklausījās D.Gardovskas ievadreferātu “Infekcijas slimības bērniem Latvijā – situācijas apraksts un izaicinājumi”. Turpinājumā ar ziņojumiem uzstājās Dr. med. I.Grope (“Kā mēs cīnījāmies ar salmonelozi”), Dr.med. D.Zavadska (‘Vai mazas valsts pētījums var būt nozīmīgs nacionālo ārstēšanas rekomendāciju izveidē (streptokoku infekcijas piemērs)?”), dr. L.Čupāne (“PVL nozīme stafilokoku infekcijas norisē bērniem”), Dr. med. J.Pavāre (“Sepse bērniem – piesardzības algoritmi”), dr. L.Rautiainena (“Jaunu iespēju meklējumi sepses agrīnā diagnostikā”) un dr. R.Balmaks (“Respiratori sincitiālā vīrusa evolūcija”).

Zin.sekr. B.Ādamsone

Powered by Elxis - Open Source CMS