EURONANOMED II

7-01-2013


EURONANOMED II (European network for transnational collaborative RTD projects in the field of nanomedicine)

Nanotehnoloģijas izmantošana medicīnā ir viena no stratēģiskajām prioritātēm Eiropā, jo sniedz būtisku ieguldījumu daudzu slimību agrīnākā diagnostikā un veiksmīgākā ārstēšanā.

ERA-NET projekta EURONANOMED II (ENM II) mērķis ir veicināt efektīvu nacionālo un reģionālo pētniecības programmu nanomedicīnā koordinēšanu, tādējādi nodrošinot resursu racionālu izmantošanu. ENM II ietvaros tiks organizēti 2 pētniecības projektu konkursi un īstenoti transnacionāli un multidisciplināri pētniecības projekti nanomedicīnā, kuros sadarbosies universitātēs, zinātniskajos institūtos, klīnikās un industrijā strādājošie zinātnieki no dažādām valstīm.

Uzmanību!

2014.gada 26.novembrī ir izsludināts pētniecības projektu pieteikumu 6.konkurss. Projektu pieteikumu iesniegšanas  termiņš ir 2015.gada 3.marts.

Konkursa tēmas:

reģeneratīvā medicīna,

diagnostika,

mērķtiecīgas zāļu formu piegādes sistēmas (targeted delivery systems).

Konkursa darba programma, projekta pieteikumu forma un vadlīnijas projektu pieteicējiem ir publicētas ENM II mājas lapā:

 http://www.euronanomed.net/joint-calls/6th-joint-call-2015/

Informācija par 2013.gada un 2014.gada  konkursos finansētajiem projektiem ir publicēta EuroNanoMed-II vēstīs Nr.1. un Nr.3.

ENM-II_News letters_3
ENM-II_News letters_2
ENM-II_News letters_1

Latvija zinātnieki piedalās 3 ENM II projektu īstenošanā:

Rīgas Tehniskā Universitāte

  • projektā NANOFOROSTEO: Multifunctional injectable nano HAp composites for the treatment of osteoporotic bone fractures,
  • projektā PosTURE: PhOtocrosslinked hydrogels for guided periodontal TissUe Regeneration, projekta īstenošana sāksies 2015.gadā;


Latvijas Universitātes Medicīnas fakultāte un Akadēmiskā histoķīmijas laboratorija

  • projektā VOLGACORE: Volatile Biomarkers for Early Detection and Characterization of Gastric and Colorectal Neoplasms.

 

Bez konkursu organizēšanas ENM II uzdevumos ietilpst

-) sekmēt jauno Eiropas zinātnieku iesaistīšanos ENM II aktivitātēs,

-) kopā ar Eiropas Nanomedicīnas tehnoloģiju platformu izstrādāt pētniecības stratēģiju nanomedicīnā,

-) veicināt sadarbību starp nanomedicīnas jomā strādājošajiem zinātniekiem, mediķiem un industrijas pārstāvjiem dažādās valstīs,

-) risināt ar nanomedicīnas jomu saistītos ētiskos un likumdošanas jautājumus,

-) monitorēt finansēto pētniecības projektu īstenošanu,

-) sniegt ieguldījumu ilgtspējīgā nanomedicīnas attīstībā.

ENM II īstenošanā piedalās 20 institūcijas no 17 valstīm, projektu koordinē Francijas nacionālās pētniecības aģentūra (Agence Nationale de la Recherche):

Valsts/reģions

Partnerorganizācija

1. Francija

Nacionālā pētniecības aģentūra, projekta koordinators
(Agence Nationale de la Recherche)

2. Flandrijas reģions
(Beļģija)

Zinātnes un tehnoloģijas inovāciju aģentūra

3. Valonijas reģions
(Beļģija)

Valonijas Valsts dienests
(Service Public de Wallonie)

4. Vācija

Vācijas Federālā izglītības un zinātnes ministrija

5. Vācija

VDI Technologiezentrum GmbH

6. Islande

Islandes Zinātnes centrs (RANNIS)

7. Izraēla

Veselības ministrija

8. Itālija

Itālijas Veselības ministrija

9. Veneto reģions
(Itālija)

Veneto reģions

10. Veneto reģions
(Itālija)

Veneto Nanotech

11. Latvija

Latvijas Zinātņu akadēmija

12. Lietuva

Lietuvas Zinātnes padome

13. Norvēģija

Norvēģijas Zinātnes padome

14. Polija

Nacionālais centrs pētniecībai un attīstībai

15. Portugāle

Zinātnes un tehnoloģijas aģentūra
(Fundação Para A Ciência E A Tecnologia)

16. Rumānija

Zinātniskās pētniecības Nacionālā pārvaldes iestāde

17. Rumānija

Augstākās izglītības, zinātnes, tehnoloģijas un inovācijas aģentūra

18. Spānija

Kārļa III Nacionālais veselības institūts

19. Zviedrija

Zviedrijas zinātnes padome

20. Šveice

Šveices Nacionālais Zinātnes fonds


Projekts EuroNanoMed-II sākās 2012.gadā 1.novembrī un ilgs 4 gadus (līdz 2016.gada 31.oktobrim).

Projekta mājas lapa: http://www.euronanomed.net/


Kontaktpersonas Latvijā:

Profesors Jurijs Dehtjars,
e-pasts:
,
tel.: 67089383.

Dr.biol. Dace Tirzīte,
e-pasts:
,
tel.: 29644426.

Iepriekšējā pieredze

ENM II turpina iepriekšējā ERA-NET projektā EURONANOMED (ENM ) iesākto. ENM 3 gadu laikā (no 2009.gada 1.janvāra līdz 2011.gada 31.decembrim) organizēja 3 transnacionālo pētniecības projektu konkursus. No trijos konkursos iesniegtajiem 98 pieteikumiem ir finansēti 24 projekti kopsummā par 25 miljoniem eiro.

Latvija zinātnieki ir piedalījušies 2 projektu īstenošanā:

Syntagon Baltic, SIA

  • projektā NanoSplice: Nanoconstructs for delivery of RNA splice-switching oligonucleotide therapeutics;


Latvijas Organiskās sintēzes institūts

  • projektā CheTherDel: Chemo-hyperthermal Delivery - Combined chemo-hyperthermal control of hepatic tumors, based on microwave-activated subendothelialtargeted nano-assemblies.


Informācija par ENM projektu konkursos finansētajiem projektiem publicēta ENM  vēstīs

            ENM_News Letter_2011
            ENM_News Letters_2009-2010

Pēdējā atjaunošana 1-12-2014
Powered by Elxis - Open Source CMS