Par Baltijas zinātnes sadarbību

31-01-2013
Pasakumi/tris-prezidenti_villems-Sparitis-Razumas.jpg

2013. gada 28. - 29. janvārī Lietuvas, Latvijas, Igaunijas, Somijas, Norvēģijas zinātņu akadēmiju delegācijas tikās Tallinā, Igaunijas Zinātņu akadēmijā, kur notika Baltijas 13. Intelektuālās sadarbības konference. Tēma: „European Research Area and Small Countries”. Vai: “Eiropas zinātnes telpa un mazās valstis”. 


Konferences vadītāji - zinātņu akadēmiju prezidenti: Rihards Villems (Igaunija), Ojārs Spārītis (Latvija), Valdemaras Razumas (Lietuva). 

Baltijas valstu zinātnieku intelektuālās sadarbības konferencēm ir senas tradīcijas. Tās iedibinātas 1936. gadā Kauņā, kur notika pirmā konference. Pēc akadēmiķa Jāņa Stradiņa iniciatīvas tās atjaunotas 1999. gadā Rīgā. Sekoja konferences Tallinā, Viļņā, Helsinkos, Rīgā.  

Pasakumi/med_balt_acsci.jpg
Baltijas zinātņu akadēmiju medaļa. 
Pasakumi/IMG_1653_Sternbergs.jpg

Baltijas zinātņu akadēmiju medaļas 2013.gada laureāts Andris Šternbergs.                       Foto: Alma Edžiņa (LZA)  

Konferences laikā tika apbalvoti trīs Baltijas zinātņu akadēmiju medaļu laureāti. Medaļu veidojis LZA goda loceklis tēlnieks Jānis Strupulis. Diplomos bija stipri līdzīgs formulējums: par lielo ieguldījumu Baltijas reģiona zinātnieku sadarbības veicināšanā. Profesors Tarmo Soomere (Igaunija) – par izciliem rezultātiem Baltijas jūras ekoloģisko problēmu izzināšanā un devumu pētniecības sadarbībā starp Igauniju, Latviju un Lietuvu. Profesors Jevgeņijs Butkus (Lietuva) – par izcilu lomu Baltijas organiskās sintēzes konferenču organizēšanā, kuras jau kopš 2000. gada pārmaiņus notiek katrā no galvaspilsētām. Trešo medaļu ieguva Latvijas pārstāvis Andris Šternbergs – Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta direktors kā atzinību par ilggadēju un starptautiski atzītu veikumu materiālzinātnes jomā. Viņš referēja par Latvijas, Igaunijas un Lietuvas pētniecību materiālzinātnēs.

Igaunijas ZA tika sveikta 75 gadu jubilejā, tā dibināta 1938. gada 28. janvārī. Latvijas Zinātņu akadēmijas delegācijas vadītājs LZA prezidents Ojārs Spārītis, sveicot kolēģus LZA un latviešu zinātnieku vārdā, atzīmēja senās saites, kas vieno mūsu zemes un tautas. Liela daļa latviešu inteliģences 19. gs./20. gs. sākumā augstāko izglītību ieguva Tartu (Tērbatas) universitātē. LZA prezidents ielūdza visus Baltijas Intelektuālās sadarbības partnerus uz 14. konferenci Rīgā 2015. gada pavasarī, kad Latvija būs Eiropas Savienības prezidējošā valsts.

Pēdējā atjaunošana 31-01-2013
Powered by Elxis - Open Source CMS