Konkurss Francijas - Latvijas sadarbības programmā zinātnes un tehnoloģiju attīstības jomās

13-02-2013


IZM izsludina projektu pieteikumu konkursu Francijas - Latvijas sadarbības programmā zinātnes un tehnoloģiju attīstības jomās “OSMOZE”(2014. – 2015.)

Sadarbības programmas mērķis ir veicināt Latvijas un Francijas zinātnisko centru un laboratoriju, kā arī universitāšu sadarbību zinātniskās izpētes un tehnoloģiju attīstības jomās.

Atklātā konkursa izsludināšana notiek reizi divos gados. Jaunu projektu pieteikumu iesniegšana atļauta līdz 2013.gada 15.maijam. Projektu iesniegumus var iesniegt personīgi darba dienās no 9:00 līdz 12:30 un no 13:00 līdz 17:00 Izglītības un zinātnes ministrijas 519.kabinetā vai nosūtot pa pastu līdz projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām, vai elektroniska dokumenta formā parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi:

Konkursa rezultātu izsludināšana paredzēta 2013.gada decembrī. Projektu īstenošanas uzsākšana plānota no 2014.gada 1.janvāra.

Konkursam var pieteikt pētniecības projektus visās fundamentālo un lietišķo pētījumu nozarēs, to skaitā arī humanitārās un sociālās zinātnēs. Konkursā var piedalīties universitātēs, augstskolās, zinātniskajās institūcijās strādājošie zinātnieki, kā arī uzņēmumu pētniecisko laboratoriju speciālisti.

Papildus informācija: Karīna Aleksandra, Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta vecākā referente, Vaļņu iela 2 Rīga, LV 1050, +371 67047895, E-pasts:

Pēdējā atjaunošana 13-02-2013
Powered by Elxis - Open Source CMS