Latvijas Zinātnes padomes 2013.gada Ekspertu komisiju vēlēšanu rezultāti

20-06-2013

Latvijas Zinātnes padomes
2013.gada Ekspertu komisiju vēlēšanu rezultāti

Aizklātās balsošanas rezultātā par Ekspertu komisiju (EK) locekļiem ievēlēti:


1. Dabaszinātņu un matemātikas EK

Nr. p.k.

Vārds

Uzvārds

Dzimšanas gads

Zinātniskais grāds

Darbavieta

Amats komisijā

1.1. Fizika, t.sk. astronomija

1.

Andris

Ozols

1944

Dr.habil.phys.

RTU

Pārstāvis LZP

2.

Mārtiņš

Rutkis

1957

Dr.phys.

LU CFI

.

3.

Māris

Spriņģis

1944

Dr.habil.phys.

LU CFI

.

4.

Edmunds

Tamanis

1973

Dr.phys.

DU

.

1.2. Matemātika

1.

Jānis

Cepītis

1951

Dr.math.

LU MII

.

2.

Felikss

Sadirbajevs

1951

Dr.habil.math.

DU

Priekšsēdētāja vietnieks

1.3. Ķīmija

1.

Gunārs

Duburs

1934

Dr.habil.chem.

LOSI

.

2.

Pēteris

Trapencieris

1952

Dr.chem.

LOSI

Priekšsēdētājs

3.

Arnis

Treimanis

1940

Dr.habil.sc.ing.

LV KĶI

.

4.

Māris

Turks

1976

Dr.chem.

RTU

.


2. Inženierzinātņu un datorzinātnes EK

Nr. p.k.

Vārds

Uzvārds

Dzimšanas gads

Zinātniskais grāds

Darbavieta

Amats komisijā

2.1. Datorzinātne

1.

Juris

Borzovs

1950

Dr.habil.sc.comp.

LU

.

2.

Jānis

Grundspeņķis

1942

Dr.habil.sc.ing.

RTU

Pārstāvis LZP

3.

Kārlis

Krūmiņš

1940

Dr.sc.comp.

EDI

.

2.2. Inženierzinātnes

1.

Jānis

Andersons

1964

Dr.sc.ing.

LU PMI

.

2.

Aleksandrs

Korjakins

1963

Dr.sc.ing.

RTU

.

3.

Oskars

Krievs

1980

Dr.sc.ing.

RTU

.

4.

Ēriks

Palčevskis

1951

Dr.sc.ing.

RTU NĶI

.

5.

Pēteris

Šipkovs

1944

Dr.habil.sc.ing.

FEI

Priekšsēdētāja vietnieks

6.

Vitauts

Tamužs

1935

Dr.habil.sc.ing.

LU PMI

.

7.

Jānis

Zicāns

1944

Dr.sc.ing.

RTU

Priekšsēdētājs

 
3. Bioloģijas un medicīnas zinātnes EK

Nr. p.k.

Vārds

Uzvārds

Dzimšanas gads

Zinātniskais grāds

Darbavieta

Amats komisijā

3.1. Bioloģija

1.

Guntis

Brūmelis

1957

Dr.biol.

LU

.

2.

Maija

Dambrova

1968

Dr.pharm.

LOSI

.

3.

Ģederts

Ieviņš

1960

Dr.habil.biol.

LU

.

4.

Aija

Linē

1973

Dr.biol.

LBMC

Priekšsēdētāja

5.

Kaspars

Tārs

1971

Dr.biol.

LBMC

.

3.2. Medicīna

1.

Simona

Doniņa

1958

Dr.med.

RSU

.

2.

Ilze

Konrāde

1972

Dr.med.

RAKUS

.

3.

Edvīns

Miklaševičs

1958

Dr.biol.

RSU

Priekšsēdētājas vietnieks

4.

Valdis

Pīrāgs

1961

Dr.med.

LU

Pārstāvis LZP

5.

Ludmila

Vīksna

1946

Dr.habil.med.

RAKUS

.


4. Lauksaimniecības, vides, Zemes un meža zinātņu EK

Nr. p.k.

Vārds

Uzvārds

Dzimšanas gads

Zinātniskais grāds

Darbavieta

Amats komisijā

4.1. Lauksaimniecības zinātnes

1.

Aivars

Bērziņš

1975

Dr.med.vet.

BIOR

.

2.

Inga

Ciproviča

1969

Dr.sc.ing.

LLU PTF

.

3.

Ilmārs

Dūrītis

1976

Dr.med.vet.

LLU VMF

.

4.

Aivars

Kaķītis

1953

Dr.sc.ing.

LLU TF

.

5.

Aldis

Kārkliņš

1951

Dr.habil.agr.

LLU LF

Pārstāvis LZP

6.

Līga

Paura

1971

Dr.agr.

LLU ITF

.

4.2. Vides zinātne

1.

Dagnija

Blumberga

1945

Dr.habil.sc.ing.

RTU

.

4.3. Zemes zinātnes

1.

Zaiga

Krišjane

1963

Dr.geogr.

LU

Priekšsēdētāja

4.4. Mežzinātne

1.

Āris

Jansons

1980

Dr.silv.

Silava

Priekšsēdētājas vietnieks

2.

Māris

Laiviņš

1942

Dr.habil.geogr., Dr.biol.

LU BI

.


5.
Humanitāro un sociālo zinātņu EK

Nr. p.k.

Vārds

Uzvārds

Dzimšanas gads

Zinātniskais grāds

Darbavieta

Amats komisijā

5.1. Humanitārās zinātnes

1.

Kristiāna

Ābele

1972

Dr.art.

LMA

.

2.

Māra

Grudule

1963

Dr.philol.

LU

Priekšsēdētāja

3.

Zaiga

Ikere

1945

Dr.habil.philol.

DU

.

4.

Sandis

Laime

1982

Dr.philol.

LU LFMI

.

5.

Anna

Stafecka

1953

Dr.philol.

LU LValI

Priekšsēdētājas vietniece

5.2. Sociālās zinātnes

1.

Jānis

Ikstens

1970

Dr.sc.pol.

LU

.

2.

Nataļja

Lāce

1960

Dr.oec.

RTU

.

3.

Ligita

Melece

1950

Dr.oec.

LVAEI

.

4.

Baiba

Rivža

1949

Dr.habil.oec.

LLU

Pārstāve LZP

5.

Tālis

Tisenkopfs

1957

Dr.soc.

LU

.


Vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs J. Jansons

Pēdējā atjaunošana 20-06-2013
Powered by Elxis - Open Source CMS