PAULA VALDENA 8.SIMPOZIJS ORGANISKAJĀ ĶĪMIJĀ

20-06-2013


Rīga, 2013.gada 13.-14.maijs

2013. gads ir Latvijas slavenākā ķīmiķa Paula Valdena gads. Bet tas ir arī Rūdolfa Blaumaņa un Jāzepa Vītola 150.jubilejas gads. Visu trīs slaveno latviešu jubileju nozīmīgumu pasaules mērogā atzīmējis arī UNESCO, iekļaujot tās kopā ar komponistu Riharda Vāgnera un Džuzepes Verdi 200 gadu jubilejām savā 2012.-2013.gadu atzīmējamo dienu kalendārā. 26.jūlijs (14.jūlijs pēc vecā stila) ir Paula Valdena 150. dzimšanas diena. Visas dienas garumā ir paredzēti UNESCO atbalstītie pasākumi Rīgā, Rozulā, Ungurmaižā, Rubenē un Valmierā.

2013. gada 13.-14. maijā Rīgā RTU Materiālzinātnes un Lietišķās ķīmijas fakultātē Ķīpsalā notika Paula Valdena 8.simpozijs organiskajā ķīmijā. Simpozija atklāšanā ievadvārdus teica RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes dekāns profesors Valdis Kokars. RTU rektors profesors Leonīds Ribickis apbalvoja trīs šī gada Paula Valdena medaļas laureātus, RTU profesoru Gundaru Mežinski, RTU zinātnes vēsturnieku Dr.biol. Juri Briedi un Latvijas Organiskās sintēzes institūta laboratorijas vadītāju profesoru Edgaru Sūnu. Profesori Mežinskis un Sūna ziņoja par savu jaunāko pētījumu rezultātiem, bet J. Briedis uzstājās pastmarkas atklāšanas laikā. Visi simpozija ielūgtie lektori: Varinder K. Agarwal no Bristoles Universitātes (Bristol, Lielbritānija), Manuel Alcarazo no Maksa Planka institūta (Műlheim an der Ruhr, Vācija), Pher Andersson no Upsalas Universitātes (Uppsala, Zviedrija), Erick M. Carreira no ETH (Zűrich, Šveice), Patrick Guiry no Dublinas Universitātes koledžas (Dublin, Īrija), Karl Anker Jørgensen no Ārhusas Universitātes (Aarhus, Dānija) un Philippe Renaud no Bernes Universitātes (Bern, Šveice) Latvijā ķīmiķu auditorijai lekciju nolasīja pirmo reizi.

Kā viens no galvenajiem zinātniskās aktivitātes virzieniem Paulam Valdenam mūža otrajā pusē bija zinātnes un ķīmijas vēsture. Tāpēc arī tagad nedaudz ieskatīsimies Valdena simpoziju vēsturē. Simpozija tradīcijas tika iedibinātas pirms trīspadsmit gadiem. 1998.gadā notika Paula Valdena 1.simpozijs un tas bija veltīts Paula Valdena dibinātās Rīgas ķīmiķu biedrības 90.gadadienai. Rīgas ķīmiķu biedrības dibinātājs bija profesors Pauls Valdens un vairākus gadus pirms pirmā Pasaules kara informācija par biedrības sēdēm tika publicēta žurnālā "Angewandte Chemie". 2001. gada oktobra sākumā publiskās akciju sabiedrības "Grindeks" telpās notika Paula Valdena 2.simpozijs organiskajā ķīmijā. Tas bija veltīts Rīgas 800.gadadienai, ko rīdzinieki un pilsētas viesi svinēja 2001.gada augusta vidū. Vienā laikā ar brīnišķīgajām pilsētas 800-gades svinībām Latvijas Universitātē un Rīgas Latviešu biedrības namā notika Pasaules 2.latviešu zinātnieku kongress, kura laikā tika atklāts piemineklis Nobela balvas ieguvējam, Paula Valdena skolotājam un Rīgas Politehnikuma ķīmijas profesoram Vilhelmam Ostvaldam. Paula Valdena 3.simpozijs 2003.gada oktobrī atkal notika Kronvalda bulvāra ēkas skaisti restaurētajā Paula Valdena auditorijā. Simpozija laikā tika atklāts tēlnieka Andra Vārpas neparasti veidotais Paula Valdena piemineklis. Tas ir veltīts idejai - "Valdena apgriezenībai" un izpildīts kā divu ābolskābes optisko izomēru modeļu novietojums telpā. Tos nodala metāla simetrijas plakne, uz kuras simboliski attēloti Valdena fotoattēla pozitīvs un negatīvs. Ceturtā Paula Valdena simpozija (2005) ideja bija piesaistīt dažādās valstīs strādājošos ķīmiķus, kas izglītību ieguvuši Latvijā. No uzaicinātajiem ķīmiķiem Rīgā ieradās Dr.chem. Artūrs Gomcjans, kas tagad strādā farmācijas firmā Abbvie Inc. (ASV), Ilinoisas Universitātes (Čikāga, ASV) profesors Vladimirs Gevorgjans un Ziemeļaustrumu Universitātes (Bostona, ASV) profesors Ēriks Rozners. 4., 5. un 6. Simpozija norises vieta bija Latvijas Organiskās sintēzes institūts, kur ir arī vislabākā stendu sesiju vieta. Valdena 7.simpozijs 2011.gadā pirmo reizi notika Rīgas Tehniskās universitātes Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātē un sakrita ar ANO izsludināto Starptautisko Ķīmijas gadu. Tajā notika Amerikas Ķīmijas biedrības (AĶB) plaketes pasniegšana RTU Ķīmijas fakultātei par tās bijušā profesora Paula Valdena ieguldījumu zinātnē vairāk kā pirms 100 gadiem. Joprojām Paula Valdena augstais citējamības indekss dara godu Rīgai un RTU. Akadēmiķis Jānis Stradiņš teica gan plaketes atklāšanas vārdus, gan sniedza īsu vēsturisku atskatu uz Paula Valdena laiku RTU. Otra Latvijas ķīmiķiem nozīmīga aktivitāte - elementu periodisko tabulu izstāde notika 271.telpā simpozija abu dienu garumā. Te vislielākie pateicības vārdi pienākas Daugavpils Universitātes profesora Mihaila Gorska kolekcijai ar paša kolekcijas autora klātbūtni un interesantajiem komentāriem.

Bet tagad palūkosimies Paula Valdena 8. simpozija gaisotnē, kas divu dienu garumā valdīja Ķīpsalā, Āzenes ielā 14. Simpozijā tradicionāli ierasti notika aktīvas diskusijas gan kafijas paužu, gan pusdienas pārtraukumu laikā. Tomēr divas aktivitātes būtiski atšķīra šo simpoziju no iepriekšējiem septiņiem. Simpozijā tika dota iespēja diviem labākajiem doktorantiem - iepriekšējā Paula Valdena 7.simpozija laureātiem prezentēt savu pētījumu rezultātus. Abi studenti pārstāvēja Latvijas Organiskās sintēzes institūtu un abi lieliski tika galā ar uzstāšanos kompetentajā auditorijā. Gan Liene Grigorjeva (vadītājs prof. Aigars Jirgensons), gan Artis Kinēns (vadītājs Edgars Sūna) savu darbu veic katalītiskajā organiskajā sintēzē un veidojas par labiem jaunajiem zinātniekiem. Otra aktivitāte, kas nav parasta simpozijam, bija Latvijas Pasta izdotā pastmarkas bloka atklāšana 14.maijā. Te lielu organizatorisko darbu bez Latvijas Pasta darbiniekiem veica RTU profesore Māra Jure. Klātesošie ar lielu interesi noklausījās arī pastmarkas mākslinieces Artas Ozolas-Jaunarājas stāstījumu par markas tapšanas gaitu.

Turpinot iepriekšējo septiņu simpoziju tradīcijas studentu piesaistīšanā notika 30 Latvijas un Igaunijas studentu stenda referātu sesija un darbu konkurss. Tradicionāli pēc organizatoru lūguma lektori ar lielu interesi un aizrautību vērtēja studentu darbus un iesaistījās ar viņiem diskusijās. Stendu sesija notika vairāk kā divu stundu garumā un žūrija visus darbus varēja apskatīt pilnībā. Darbu augsto līmeni atzīmēja profesors Edvīns Vedējs (Ann Arbor, ASV). Viņš novērtēja stenda referātu kvalitātes pieaugumu ar katru simpoziju un vienlaicīgi arī darbu izlīdzināšanos studentu starpā. Labākos darbus finansiāli atbalstīja un to autorus sveica SIA Bapeks vadītājs Dr.chem. Udo Kalējs. Par labākajiem darbiem atzina RTU doktorantes Irinas Novosjolovas darbu (darba vadītāji prof. Ērika Bizdēna un prof. Māris Turks), OSI maģistrantes Marijas Skvorcovas darbu (darba vadītājs prof. Aigars Jirgensons). Starp bakalauru studentiem labākais darbs nācis no RTU - Daniels Posevins un Pāvels Ostrovskis (darba vadītājs prof. Māris Turks).

Simpozija darbu noslēdzot gribētos izdarīt vairākus būtiskus secinājumus, kāpēc simpozijs bija tik nozīmīgs un ko tas deva zinātniskajai auditorijai. Simpozijs bija moderns, jo lekcijas pārsvarā bija veltītas asimetriskai un stereoselektīvai katalīzei. Lektoru prezentācijas aptvēra būtiskus teorētiskos jautājumus skarot asimetrisko sintēzi (Carreira, Guiry, Aggarwal), jaunu katalizatoru sintēzi un izmantošanu (Andersson, Alcarazo, Jorgensen), kā arī radikāļu reakcijas (Renaud).

Simpozija organizatori izsaka lielu pateicību ERAF projekta 2010/0193/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/002 finansiālajam atbalstam, kas deva lielu ieguldījumu Latvijas Organiskās sintēzes institūta un Latvijas jauno ķīmiķu atpazīstamībai Eiropā, kā arī firmām Grindeks un Bapeks.

Simpozija organizatori cer uz turpmāku sadarbību nākotnē gan ar esošajiem, gan bijušajiem sponsoriem. Nākošais simpozijs būs jau devītais un iecerēts 2015.gada septembrī.

Dr.chem. Pēteris Trapencieris
Latvijas ZA
korespondētājloceklis

Pēdējā atjaunošana 20-06-2013
Powered by Elxis - Open Source CMS