LATVIJAS ZINĀTŅU AKADĒMIJAS VĀRDBALVAS

30-04-2008

Raiņa balva

par izcilu radošu veikumu zinātnē vai kultūrā


FIZIKAS UN TEHNISKAJĀS ZINĀTNĒS

Eižena Āriņa
(kopā ar a/s “Dati” un
Latvijas Izglītības fondu)

datorzinātnēs un to pielietojumos

Artura Balklava

balva par izciliem sasniegumiem zinātnes popularizēšanā

Pīrsa Bola

matemātikā

Frīdriha Candera

mehānikā, astronomijā

Valtera Capa
kopā ar LR Patentu valdi

labākajam izgudrotājam

Edgara Siliņa

fizikā

Alfrēda Vītola
(kopā ar
a/s “Latvenergo”)

inženierzinātnēs un enerģētikā

ĶĪMIJAS, BIOLOĢIJAS, MEDICĪNAS UN LAUKSAIMNIECĪBAS
ZINĀTNĒS

Arvīda Kalniņa
(kopā ar Latvijas
Lauksaimniecības un
meža zinātņu akadēmiju)

mežzinātnēs, koksnes pētniecībā un pārstrādē

Pauļa Lejiņa

lauksaimniecības zinātnēs

Heinricha Skujas

bioloģijas zinātnēs

Paula Stradiņa
(kopā ar P. Stradiņa
Medicīnas vēstures
muzeju)

medicīnas zinātnē un tās vēsturē, par ievērojamu zinātnisku veikumu praktiskajā ārstniecībā

Gustava Vanaga

ķīmijas zinātnēs

Solomona Hillera
(kopā ar a/s “Grindeks”,
OSI un LU Biomedicīnas
pētījumu un studiju centru)

biomedicīnā un jaunu medicīnas preparātu izstrādē

HUMANITĀRAJĀS UN SOCIĀLAJĀS ZINĀTNĒS

Kārļa Baloža

tautsaimniecībā

Friča Brīvzemnieka

folkloristikā, Latvijas etnogrāfijā un antropoloģijā

Teodora Celma

filozofijā

Jāņa Endzelīna

latviešu valodniecībā, baltoloģijā

Dītriha Andreja Lēbera

tiesību zinātnēs vai politikas zinātnē

Kārļa Mīlenbaha
(kopā ar Rīgas Latviešu
biedrību)

par praktisku sniegumu latviešu valodniecībā

Viļa Plūdoņa

latviešu literatūrzinātnē

Marģera Skujenieka

statistikā

Arveda Švābes

Latvijas vēsturē

Kārļa Ulmaņa

par Latvijas tautsaimniecības un valsts vēstures problēmu izpēti un risinājumiem

Tālivalža Vilciņa

socioloģijā

Par labākajiem zinātniskajiem darbiem atsevišķās zinātņu nozarēs Latvijas Zinātņu akadēmija piešķir balvas, kuras nosauktas izcilu zinātnieku vārdā. Katru balvu izsludina reizi divos vai trijos gados.

Balvu piešķir par atsevišķiem zinātniskiem darbiem, atklājumiem, izgudrojumiem, kā arī par vienotas tematikas zinātnisku darbu kopumu. Par balvas pretendentu var izvirzīt tikai atsevišķu personu, no autoru kolektīviem — galveno autoru. Uz balvu var pretendēt Latvijas zinātnieki un tie ārzemju zinātnieki, kuru darbu tematika saistīta ar Latviju.

LZA balvu fondu veido LZA naudas līdzekļi un atbalstītāju ziedojumi.

Katru gadu piešķir 4–6 LZA vārdbalvas. Šo balvu saraksts tiek izziņots jūnijā avīzēs “Latvijas Vēstnesis” un “Zinātnes Vēstnesis” un LZA interneta lapā (http://www.lza.lv). Dokumentu iesniegšanas termiņš izziņotajām balvām — katra gada 30. septembris.

 

Pēdējā atjaunošana 7-10-2015
Powered by Elxis - Open Source CMS