BALVAS UN PRĒMIJAS JAUNAJIEM ZINĀTNIEKIEM

30-04-2008

LATVIJAS ZINĀTŅU AKADĒMIJAS VĀRDBALVAS UN PRĒMIJAS JAUNAJIEM ZINĀTNIEKIEM

Balvas uz darbu konkursa pamata tiek piešķirtas maģistrantiem vai doktorantiem, vai jaunajiem pētniekiem ne vēlāk kā vienu gadu pēc maģistra vai doktora darba aizstāvēšanas. Reflektēšanai var iesniegt darbus, kurus veicis atsevišķs zinātnieks, kurš pieteikuma iesniegšanas brīdī nav vecāks par 30 gadiem.

Katru gadu piešķir 9 prēmijas, no tām fizikas, matemātikas, inženierzinātnēs un datorzinātnēs — 3, ķīmijas, bioloģijas, lauksaimniecības un medicīnas zinātnēs — 3, humanitārajās un sociālajās zinātnēs — 3.

Balva par labāko jaunā zinātnieka darbu fizikā nosaukta Ludviga un Māra Jansonu vārdā,  

par labāko darbu ķīmijā Mārtiņa Straumaņa — Alfrēda Ieviņa vārdā,

par labāko darbu literatūrzinātnē un filozofijā — Zentas Mauriņas vārdā.

Jauno zinātnieku konkursam darbi iesniedzami līdz katra gada 30. septembrim LZA sekretariātā vai attiecīgo zinātņu nodaļās (Akadēmijas laukumā 1, 2.stāvā, Rīga, LV 1050)

Uzziņas par nepieciešamajiem dokumentiem var saņemt pa tel. 67223931.

LATVIJAS ZINĀTŅU AKADĒMIJAS UN SPONSORU KOPĪGĀS BALVAS UN STPENDIJAS JAUNAJIEM ZINĀTNIEKIEM UN STUDENTIEM

Sponsors

                      Balvas

Emīlija Gudriniece

balva labākajam jaunajam zinātniekam ķīmijā vai ķīmijas tehnoloģijā

Emīlija Gudriniece

Emīlijas Gudrinieces–Alfrēda Ieviņa vārdā nosaukta ikgadēja stipendija bakalauru, maģistru un inženierstudiju programmu studentiem ķīmijā un ķīmijas tehnoloģijā

A/s “Grindeks”

4 ikgadējas balvas labākajiem jaunajiem zinātniekiem

A/s “Latvenergo”

5 gada balvas labākajiem jaunajiem zinātniekiem par darbiem enerģētikā vai ar to saistītās inženierzinātnēs

SIA “RD Electronics”
(līdz 2005. g.
A/s “RD Alfa”)

1 ikgadēja balva studentiem fizikā un tās inženierpielietojumos par pētniecisku darbu un oriģināliem rezultātiem

A/s “Latvijas gāze” un
Latvijas Izglītības fonds

2 stipendijas doktorantiem gāzes un siltumtehnikas tehnoloģiju un sirds ķirurģijas — kardioloģijas nozarēs

A/s “Latvijas Gaisa
satiksme” un Latvijas
Izglītības fonds

Kārļa Irbīša vārdā nosaukta ikgadēja stpendija doktorantam, maģistrantam, bakalauram un studentam kosmisko informāciju tehnoloģijā, inženierizstrādēs aeronavigācijas sakaru un radiolokācijas tehnikā

a/s “Latvijas dzelzceļs”
un Latvijas izglītības
fonds

gada balva maģistrantam, doktorantam, zinātniekam par pētījumiem dzelzceļa transporta nozarē

 

Pēdējā atjaunošana 7-10-2015
Powered by Elxis - Open Source CMS