Projekta aktualitātes - 30.06.2013

15-07-2013

ESdok/Iguldijums_tava_nakotne.jpg

Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekts

"Latvijas Zinātņu akadēmijas un Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas kapacitātes stiprināšana un starptautisku projektu pieteikumu izstrāde"

Vienošanās Nr. 2010/0294/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/009

Laika posmā no 2011.gada 1.janvāra - 2013.gada 30.jūnijam ņemta dalība šādās konferencēs:

1. Starptautiskā zinātniskā konference "Uzņēmējdarbība un makroekonomikas vadība: atspoguļojumi mainīgā pasaulē" Horvātijā, Pulā, 2011.gada 22. - 26. marts.

2. Eiropas Zinātņu akadēmiju Federācijas ALLEA ģenerālā asambleja Nīderlandē, Amsterdamā, 2011. gada 11. - 13. aprīlis.

3. Kauņas Tehnoloģiju universitātes starptautiskā zinātniskā konference „9th International Scientific Conference Legal, Political and Economic Initiatives Towards Europe of Knowledge", Lietuvā, Kauņā, 2011. gada 14. - 15. aprīlis.

4. Latvijas Lauksaimniecības Universitātes starptautiskā zinātniskā konference „Ekonomikas zinātne lauku attīstībai - 2011", Latvijā, Jelgavā, 2011. gada 28. aprīlis.

5. Ekonomikas un kultūras augstskolas starptautiskā zinātniskā konference „Uzņēmējdarbības un kultūras ilgtspējīgas attīstības vadība", Rīgā, 18. - 20. maijs.

6. Lauksaimniecības, pārtikas un dabaszinātņu akadēmiju apvienības konference Francijā, Parīzē, 2011. gada 25. maijs.

7. Biznesa Augstskolas „Turība" starptautiskā zinātniskā konference „Jaunas vērtības tūrisma un sabiedrības attīstībai" Rīgā, 2011. gada 2. jūnijs.

8. Ziemeļvalstu lauksaimniecības zinātnieku apvienības kongress Zviedrijā, Upsalā, 2011. gada 13. - 17. jūnijs.

9. Starptautiskajā zinātniskā konference „19th European Biomass Conference and Exhibition from Research to Industry and Markets" Vācijā, Berlīnē 2011. gada 5. - 11. jūnijs.

10. Eiropas Zinātņu akadēmiju Konsultatīvās padomes darba grupa, 2011. gada 16. - 17. jūnijs.

11. Starptautiskā zinātniskā konference „Atjaunojamie koksnes un augu valsts resursi: ķīmija, tehnoloģija, farmācija, medicīna" Krievijā, St. Pēterburgā, 2011. gada 20. - 25. jūnijs.

12. Starptautiskā zinātniskā konferencē „Safety and Crisis Management in the Construction, Tourism and SMEs Sectors (1st CoSaCM)" Kiprā, Nikosijā, 2011. gada 23. - 29. jūnijs.

13. Starptautiskā zinātniskā konference „Small and Medium Sized Enterprises: Management - Marketing" Grieķijā, Atēnās, 2011.gada 31. jūlijs - 3. augusts.

14. Starptautiskā zinātniskā konference „International Conference on Applied Economics" Itālijā, Perugijā, 2011. gada 25. - 27. augusts.

15. Starptautiskā zinātniskā konference „Market Failures and the Role of Institutions", Melkalne, Miločera, 2011. gada 22. - 24. septembris.

16. XXV Lauksaimniecības pētījumu iniciatīvas (EURAGRI) konference Agriculture - Related Research and Innovation in a Changing World", Čehija, Prāga, 2011. gada 26. - 27. septembris.

17. Starptautiskā zinātniskā konference „European Culture", Spānija, Barselona, 2011. gada 27. - 29. oktobris.

18. Starptautiskā zinātniskā konference „Scientific Management and Management Science Today", Ugārija, Segedā, 2011.gada 4.-5. novembris.

19. Eirāzijas biznesa un ekonomikas sabiedrības starptautiskā zinātniskā konference - EBES, Turcija, Antālija, 2012.gada 12. - 15. janvāris, referāts „Workplaces with Stipend Programme: Chances and Challenges for Unemployed Persons Integration into Labour Market".

20. Vidusjūras akadēmisko disciplīnu konference (Mediterranean Conference for Academic Disciplines), Malta, Gozo, 2012.gada 18. - 23. februāris, referāts Unemployed Persons' Involvement in Employment and Entrepreneurship: Chances and Challenges in Latvia".

21. 73. starptautiskā Atlantijas konference (73rd International Atlantic Economic Conference) Turcija, Stambula, 2012. gada 28. marts - 1. aprīlis, referāts „Quality of Higher Education Economic Programs in Latvia: Current Evaluation Results and Possibilities for Improvement".

22. Starptautiskā zinātniskā konference „International Journal of Arts & Sciences Conference", Austrija, Vīne, 2012. gada 1. - 5. aprīlis, referāts High Unemployment Versus Lack of Employees - Main Reasons and Possible Solutions: The Case of Latvia".

23. Starptautiskā zinātniskā konference „Ekonomikas zinātnes lauku attīstībai, Jelgava, 2012. gada 26. - 27. aprīlis, referāts Workplaces with Stipend Programme in Latvia: Pros and Cons From the Perspective of Municipalities".

24. Starptautiska starpdisciplināra konference, Itālija, Palermo, 2012. gada 15. - 19. aprīlis, referāts „Marketing in Period of Crises Situation: Tools to be Used and Benefits to Be Gained".

25. Starptautiskā zinātniskā konference „Kvalitatīva pētniecība politikas veidošanai" „Qualitative Research for Policy Planning", Portugāle, Lisabona, 2012. gada 23. - 26. maijs, referāts How to Broaden Boarders for Gaining Better Results in Qualitative Research: Scope from Social Sciences".

26. Starptautiskā zinātniskā konference „Knowledge and Learning: Global Empowerment", Slovēnija, Celje, 2012. gada 19. - 23. jūnijs, referāts „Quality Evaluation of Higher Education Programmes: Process and Challenges in Latvia".

27. Starptautiskā zinātniskā konference un saistītā asambleja „We-mentor". Konferences ietvaros tiks izdots starptautiski recenzējams zinātnisko rakstu krājums. Grieķija, Atēnas, 2012.gada 21. - 25. jūnijs.

28. Eiropas augstākās izglītības sabiedrības (EAIR) starptautiskā zinātniskā konference „The Social Contract of Higher Education", Norvēģija, Stavangera, 2012.gada 4. - 9. septembris, referāts „Higher Education in A Competitive World: Challenges for Study Programmes in Latvia".

29. Starptautiskā zinātniskā konference „Recovery of Lasting Depression? Comparing Economic Prospects". Skotija, Rietumpaislija, 2012.gada 6. - 9. septembris, referāts „Competitive Higher Education: What is Meant by It and How Can One Measure It?"

30. Starptautiskā zinātniskā konference par ES Ietvara programmas projektu sagatavošanu, Beļģija, Brisele, 2012.gada 5.oktobris.

31. Eiropas Zinātnes un tehnoloģiju izpētes asociācijas (European Association for the Study of Science and Technology) starptautiskā zinātniskā konference „Design and Displacement: Social Studies of Science and Technology", referāts „Constructing the Meaning of Public Communication of Science: Expert Discourse Analysis", Dānija, Kopenhāgena, 2012.gada 17. - 20. oktobris.

32. Starptautiskā zinātniskā konference „Spring the Future of Young Academies", Nīderlande, Amsterdama, 2012.gada 30. oktobris - 2. novembris.

33. Starptautiskā zinātniskā konferencē „5th Edition of Hydrogen International Seminar/ 3rd Scientific Workshop - Hydrogen, the Key for a Sustainable Stability of the Energy Market", Portugāle, Oeira, 2012.gada 28. novembris - 1.decembris, referāts „Bio-hydrogen Production and Oversaturated Liquid Formation in a Bioreactor System Using Fermentative Bacteria".

34. Starptautiskā zinātniskā konferencē „5th Edition of Hydrogen International Seminar/ 3rd Scientific Workshop - Hydrogen, the Key for a Sustainable Stability of the Energy Market", Portugāle, Oeira, 2012.gada 28. novembris - 1.decembris, referāts „Marketing Approach for Society Associations with Hydrogen Energy".

35. Daugavpils Universitātes 55.starptautiskajā zinātniskajā konferencē, Latvijā, Daugavpilī, 2013.gada 10.-12.aprīlī, referāts „Govju beta-laktoglubīna ģenētisko variantu ietekme uz piena produktivitāti".

36. Starptautiskā zinātniskā konferencē „Management Theory and Practice: Synergy in Organisations - New Developments in Organisational Performance: from Tangible to Intangible", Igaunijā, Tartu, 2013.gada 10. - 13.aprīlī, referāts „Do Managers of Small Companies in Latvia Feel Themselves as Successful Managers".

37. Starptautiskā zinātniskā konferencē „Knowledge, Education and Change Management in Business and Culture", Latvijā, Rīgā, 2013.gada 11.aprīlī, referāts „Personnel Management as Intrinsic Component for Promoting Organisation's Efficiency: Evidence from Trade Sector Organisations in Latvia".

38. Starptautiskā zinātniskā konferencē „Economics and Management - 2013", Lietuvā, Kauņā, 2013.gada 23. - 27.aprīlī, referāts „Challenges for Small Companies Management in Latvia".

39. Starptautiskā zinātniskā konferencē „Regional and Territorial Research Method: Theory, Practical Application and Interdisciplinary Approach", Lietuvā, Klaipēdā, 2013.gada 25. - 27.aprīlī, zinātniskais ziņojums „Alternative Models for Regional Airports".

40. Starptautiskā zinātniskā konferencē „Regional and Territorial Research Method: Theory, Practical Application and Interdisciplinary Approach", Lietuvā, Klaipēdā, 2013.gada 25. - 27.aprīlī, zinātniskais ziņojums „Public Opinion Analysis and Hydrogen Acceptance as Energy Source in Regions of Latvia".

41. Starptautiskā zinātniskajā konferencē Baltic Surveying 2013, Lietuva, Kauņa, 2013.gada 8. -10.maijs, referāts „Analysis of Unused and Undergrown Land in Latvia".

42. Starptautiskā zinātniskā konferencē „Modern Phytomorphology", Ukrainā, Ļvovā, 2013.gada 13. - 15.maijā, referāts „Aspects of Morphological Diversity of Oregano (Origanum vulgare L) in Latvia".

43. Starptautiskā zinātniskā konferencē „Multidisciplinary Conference of International Journal of Arts & Sciences", Francijā, Aix-en-Provence, 2013.gada 13. - 18.maijā, referāts „Contemporary Challenges of the Commercial Banking System Development".

44. Starptautiskajā zinātniskajā konferencē „Food and Biosystems Engineering", Grieķija, Skiatos sala, 2013.gada 30.maijs - 2.jūnijs, stenda referāts „Evaluation of Protein and Fat Content of Jerusalem Artichode (Helianthus Tuberosus, L.) Powder".

45. Starptautiskā zinātniskā konferencē „The Changing Economic Landscape: Issues, Implications and Policy Options: Economic in Crisis - The Crisis of Economics", Horvātijā, Pulā, 2013.gada 29.maijā - 2.jūnijā, referāts „Assessment of Technologies for Growing Fibre Plants in Latvia".

46. Starptautiskā zinātniskā konferencē „The Changing Economic Landscape: Issues, Implications and Policy Options: Economic in Crisis - The Crisis of Economics", Horvātijā, Pulā, 2013.gada 29.maijā - 2.jūnijā, referāts „Assessment of Pennial Crop Areas in Latvia and Ukraine".

47. Starptautiskā zinātniskā konferencē „The Changing Economic Landscape: Issues, Implications and Policy Options: Economic in Crisis - The Crisis of Economics", Horvātijā, Pulā, 2013.gada 29.maijā - 2.jūnijā, referāts „Agricultural Machinery Use and Land Are Management Optimisation Possibilities in Grain Production Process".

48. Starptautiskā zinātniskā konferencē „The 1st International Symposium Agriculture and Food", Bulgārijā, Elenite Holiday Village, 2013.gada 3. - 6.jūnijā, referāts Immunoglobulin concentration changes in dairy cows colostrum during storage of frozen".

49. Starptautiskā zinātniskā konferencē „International Conference to Mark 100th Anniversary of State Priekuli Plant Breeding Institute", Latvijā, Priekuļos, 2013.gada 4. - 6.jūnijā, stenda referāts „Festulolium (x Festulolium Asch & Graebn.) and Hybrid Ryegrass (Lolium x Boucheanum Kunth) Seed Production".

50. Starptautiskā zinātniskā konferencē „The Future of Education", 2013.gada 12. - 15.jūnijā, Itālijā, Florencē, stenda referāts „Evaluation of Higher Education Study Programmes in Latvia: Recent Experience and Future Trends".

51. Starptautiskā zinātniskā konferencē „13th International Multidisciplinary Scientific GeoConference & EXPO-SGEM 2013", Bulgārijā, Albenā, 2013.gada 16. - 22.jūnijā, referāts „Assessment of Factors Influencing Potassium Content in Reed Canary Grass/Poplar Pellets and Grass Plants".

52. Starptautiskā zinātniskā konferencē „13th International Multidisciplinary Scientific GeoConference & EXPO-SGEM 2013", Bulgārijā, Albenā, 2013.gada 16. - 22.jūnijā, referāts „Using Value of Tree Foliage in Latvia".

53. Starptautiskā zinātniskā konferencē „13th International Multidisciplinary Scientific GeoConference & EXPO-SGEM 2013", Bulgārijā, Albenā, 2013.gada 16. - 22.jūnijā, referāts „The Impact of Tree Foliage Utilization on Mineral Substance Turnover in Forest Ecosystem".

54. Starptautiskā zinātniskā konferencē „13th International Multidisciplinary Scientific GeoConference & EXPO-SGEM 2013", Bulgārijā, Albenā, 2013.gada 16. - 22.jūnijā, referāts „Forest in Much More Than Timber".

55. Starptautiskā zinātniskā konferencē „9th International Strategic Management Conference Latvia", Latvijā, Rīgā, 2013.gada 27. - 29.jūnijs, referāts „Solutions of Topical Problems of Commercial Banks' Asset Structure Management".

Pēdējā atjaunošana 16-07-2013
Powered by Elxis - Open Source CMS