LZA piedāvājums starptautiskajai sadarbībai ar Vācijas zinātniskajām institūcijām un augstskolām

3-02-2014

Pagājušā gada nogalē viesojoties Berlīnē, lai tiktos ar Vācijas politiķiem, žurnālistiem uzņēmējiem un kultūras darbiniekiem, LZA prezidents pārliecinājās par Latvijas Republikas vēstniecības Vācijā aktīvo darbību. Tūlīt pēc tam, kad kancleres Angelas Merkeles vadībā bija noformējusies Vācijas jaunā valdība un tā bija definējusi sev veicamos uzdevumus, arī visu pārējo ES dalībvalstu vēstniecības saņēma pamudinājumus aktīvi iesaistīties dialogā ar Vāciju kā vienu no spēcīgākajām bloka zemēm. Rosinājumu aktivizēt Latvijas un Vācijas kontaktus saimnieciskajos, zinātniskajos, izglītības un kultūras jautājumos pauda LR vēstniece Vācijā V.E. Elita Kuzma, vēstniecības vadītājas vietniece Guna Japiņa un arī citi vēstniecības darbinieki.

Sarunās no vēstniecības vadītāju puses tika izteikts reāls piedāvājums šā gada rudenī (septembrī - oktobrī) Berlīnē organizēt t.s. kontaktbiržu - respektīvi, mūsu zinātnisko institūtu interesēs rīkot Latvijas un Vācijas zinātnes pārstāvju tikšanos. Latvijas vēstniecība Vācijā piedāvā savu organizatorisko palīdzību rīkojot Berlīnē vienas dienas kontaktu un informācijas apmaiņas semināru, tikšanos un kvalificētas sarunas ar vācu zinātnisko institūtu pārstāvjiem un augstskolu zinātniski pētnieciskā darba vadītājiem. Kontaktbirža paredzēta divās paralēlās plūsmās - dabaszinātņu nozaru un humanitāro nozaru pārstāvjiem atsevišķi. Izdevumi, kas saistīti ar braucienu uz Berlīni ir sedzami katrai ieinteresētajai pusei. Savukārt dalība kontaktbiržā tiek plānota kā bezmaksas pasākums. Kontaktbiržas datums tiks izziņots atsevišķi.

Lai šāda iniciatīva varētu tikt sekmīgi organizēta, lūgums visu ieinteresēto nozaru zinātniskajiem institūtiem un Latvijas augstskolām līdz š. g. 1. maijam nosūtīt LZA Ārzemju sakaru daļai un Latvijas Republikas vēstniecībai Vācijā jūsu zinātniskā institūta PIEDĀVĀJUMU elektroniskā formā vācu vai angļu valodā ar skaidri norādītu mērķi: kādai zinātniskai sadarbībai, kādu projektu īstenošanai un kādu problēmu kopīgai risināšanai Jūs vēlaties piesaistīt atbilstošus vācu zinātniskos institūtus, augstskolas, ražotājus un partnerus. Ja iespējams, var minēt kādus konkrētus partnerus Vācijā ar vēstniecības palīdzību Jūs vēlaties uzrunāt. Ieteicams minēt sava institūta sekmīgākos projektus, patentus, publikācijas, veiksmes stāstus. Nepieciešams norādīt institūta adresi un kontaktpersonu.

Pieteikumi nosūtāmi LZA Ārzemju sakaru daļas vadītājai Anitai Dravenieces kundzei (e-pasts: ) un Latvijas Republikas pārstāvniecības Vācijā vadītājas vietniecei Gunai Japiņas kundzei (e-pasts: vai otra e-pasta adrese:  ). 

Latvijas Republikas vēstniecība Vācijā (Botschaft der Republik Lettland), Reinerzstrasse - 40 - 41, D-14193 Berlin, DEUTSCHLAND, Tel: +49 (0) 30 826 002 36.


Ojārs Spārītis, LZA prezidents  

Powered by Elxis - Open Source CMS