JAUNI VALSTS EMERITĒTIE ZINĀTNIEKI

3-06-2014

Balstoties uz Valsts emeritēto zinātnieku padomes 2014. gada 21. maija lēmumu, Latvijas Zinātņu akadēmija piešķīrusi Valsts emeritētā zinātnieka statusu sekojošiem zinātniekiem:

1. Dr.habil.sc.comp. Aldis BAUMS (EDZI)

2. Dr.habil.phys. Jānis BĒRZIŅŠ ( LU CFI)

3. Dr.habil.sc.comp. Ivars BIĻINSKIS (EDZI)

4. Dr.habil.biol. Edīte BIRĢELE (LLU)

5. Dr.habil.phys. Elmārs BLŪMS (LU FI)

6. Dr.habil.math. Jevgeņijs CARKOVS (RTU)

7. Dr.hist. Leo DRIBINS (LU FSI)

8. Dr.habil. geogr. Guntis EBERHARDS (LU)

9. Dr.habil.med. Jekaterina ĒRENPREISA (LBMC)

10. Dr.habil.philol. Viktors IVBULIS (LU)

11. Dr.habil.agr., Dr.med.vet. Aleksandrs JEMEĻJANOVS (LLU „Sigra”)

12. Dr.habil.med. Vija KLUŠA (LU)

13. Dr.habil.sc.ing. Ivars KNĒTS (RTU)

14. Dr.habil.hist. Ilze Biruta LOZE ( LU VI)

15. Dr.habil.biol. Ruta MUCENIECE (LU)

16. Dr.habil.sc.ing. Jānis OSIS (RTU)

17. Dr.chem. Milda PORMALE (LV KĶI)

18. Dr.habil.sc.ing. Kārlis ROCĒNS (RTU)

19. Dr.habil.biol. Maija RUKLIŠA (LU MBI)

20. Dr.habil.chem. Gaida SEDMALE (RTU)

21. Dr.habil.med. Andrejs SKAĢERS (RSU)

22. Dr.habil.philol. Valentīna SKUJIŅA (LU LaVI)

23. Dr.agr. Voldemārs STRĪĶIS (LLU)

24. Dr.habil.phys. Ivars TĀLE (LU CFI)

25. Dr.habil.sc.ing. Vitauts TAMUŽS (LU PMI)

26. Dr.habil.chem. Nikolajs VEDERŅIKOVS (LV KĶI)

27. Dr.habil.chem. Grigorijs VEINBERGS (LOSI)

28. Dr.biol. Jānis VĪKSNE (LU BI)

29. Dr.habil.silv. Pēteris ZĀLĪTIS („Silava”)

30. Dr.habil.chem. Andris ZICMANIS (LU)

Noteiktajā kārtībā no 2014 .gada 1. jūnija LZA sāk mūža granta izmaksu augstāk minētajiem zinātniekiem.

Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents Ojārs Spārītis
Valsts emeritēto zinātnieku padomes priekšsēdētājs: Raimonds Valters
Valsts emeritēto zinātnieku padomes sekretāre Baiba Ādamsone

Powered by Elxis - Open Source CMS