Projekta aktivitātes

20-05-2014

ESdok/Iguldijums_tava_nakotne.jpg

Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekts

"Latvijas Zinātņu akadēmijas un Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas kapacitātes stiprināšana un starptautisku projektu pieteikumu izstrāde"

Vienošanās Nr. 2010/0294/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/009

Laika periodā no 2011.gada gada 1.janvāra līdz 2013.gada 31.decembrim ir īstenotas šādas zinātniskās aktivitātes:

Apmeklētas starptautiskās zinātniskās konferences, prezentējot referātus un līdz ar to veicinot Latvijas Zinātņu akadēmijas atpazīstamību:

  1. Starptautiskā zinātniskā konference "Uzņēmējdarbība un makroekonomikas vadība: atspoguļojumi mainīgā pasaulē" Horvātijā, Pulā, 2011.gada 22. - 26. marts.

  2. Eiropas Zinātņu akadēmiju Federācijas ALLEA ģenerālā asambleja Nīderlandē, Amsterdamā, 2011. gada 11. - 13. aprīlis.

  3. Kauņas Tehnoloģiju universitātes starptautiskā zinātniskā konference „9th International Scientific Conference Legal, Political and Economic Initiatives Towards Europe of Knowledge", Lietuvā, Kauņā, 2011. gada 14. - 15. aprīlis.

  4. Latvijas Lauksaimniecības Universitātes starptautiskā zinātniskā konference „Ekonomikas zinātne lauku attīstībai - 2011", Latvijā, Jelgavā, 2011. gada 28. aprīlis.

  5. Ekonomikas un kultūras augstskolas starptautiskā zinātniskā konference „Uzņēmējdarbības un kultūras ilgtspējīgas attīstības vadība", Rīgā, 18. - 20. maijs.

  6. Lauksaimniecības, pārtikas un dabaszinātņu akadēmiju apvienības konference Francijā, Parīzē, 2011. gada 25. maijs.

  7. Biznesa Augstskolas „Turība" starptautiskā zinātniskā konference „Jaunas vērtības tūrisma un sabiedrības attīstībai" Rīgā, 2011. gada 2. jūnijs.

  8. Ziemeļvalstu lauksaimniecības zinātnieku apvienības kongress Zviedrijā, Upsalā, 2011. gada 13. - 17. jūnijs.

  9. Starptautiskajā zinātniskā konference „19th European Biomass Conference and Exhibition from Research to Industry and Markets" Vācijā, Berlīnē 2011. gada 5. - 11. jūnijs.

  10. Eiropas Zinātņu akadēmiju Konsultatīvās padomes darba grupa, 2011. gada 16. - 17. jūnijs.

  11. Starptautiskā zinātniskā konference „Atjaunojamie koksnes un augu valsts resursi: ķīmija, tehnoloģija, farmācija, medicīna" Krievijā, St. Pēterburgā, 2011. gada 20. - 25. jūnijs.

  12. Starptautiskā zinātniskā konferencē „Safety and Crisis Management in the Construction, Tourism and SMEs Sectors (1st CoSaCM)" Kiprā, Nikosijā, 2011. gada 23. - 29. jūnijs.

  13.Starptautiskā zinātniskā konference „Small and Medium Sized Enterprises: Management - Marketing" Grieķijā, Atēnās, 2011.gada 31. jūlijs - 3. augusts.

  14. Starptautiskā zinātniskā konference „International Conference on Applied Economics" Itālijā, Perugijā, 2011. gada 25. - 27. augusts.

  15. Starptautiskā zinātniskā konference „Market Failures and the Role of Institutions", Melkalne, Miločera, 2011. gada 22. - 24. septembris.

  16. XXV Lauksaimniecības pētījumu iniciatīvas (EURAGRI) konference „Agriculture - Related Research and Innovation in a Changing World", Čehija, Prāga, 2011. gada 26. - 27. septembris.

  17. Starptautiskā zinātniskā konference „European Culture", Spānija, Barselona, 2011. gada 27. - 29. oktobris.

  18. Starptautiskā zinātniskā konference „Scientific Management and Management Science Today", Ugārija, Segedā, 2011.gada 4.-5. novembris.

  19. Eirāzijas biznesa un ekonomikas sabiedrības starptautiskā zinātniskā konference - EBES, Turcija, Antālija, 2012.gada 12. - 15. janvāris, referāts „Workplaces with Stipend Programme: Chances and Challenges for Unemployed Persons Integration into Labour Market".

  20. Vidusjūras akadēmisko disciplīnu konference (Mediterranean Conference for Academic Disciplines), Malta, Gozo, 2012.gada 18. - 23. februāris, referāts „Unemployed Persons' Involvement in Employment and Entrepreneurship: Chances and Challenges in Latvia".

  21. 73. starptautiskā Atlantijas konference (73rd International Atlantic Economic Conference) Turcija, Stambula, 2012. gada 28. marts - 1. aprīlis, referāts „Quality of Higher Education Economic Programs in Latvia: Current Evaluation Results and Possibilities for Improvement".

  22. Starptautiskā zinātniskā konference „International Journal of Arts & Sciences Conference", Austrija, Vīne, 2012. gada 1. - 5. aprīlis, referāts „High Unemployment Versus Lack of Employees - Main Reasons and Possible Solutions: The Case of Latvia".

  23. Starptautiskā zinātniskā konference „Ekonomikas zinātnes lauku attīstībai, Jelgava, 2012. gada 26. - 27. aprīlis, referāts Workplaces with Stipend Programme in Latvia: Pros and Cons From the Perspective of Municipalities".

  24. Starptautiska starpdisciplināra konference, Itālija, Palermo, 2012. gada 15. - 19. aprīlis, referāts „Marketing in Period of Crises Situation: Tools to be Used and Benefits to Be Gained”.

  25. Starptautiskā zinātniskā konference „Kvalitatīva pētniecība politikas veidošanai" „Qualitative Research for Policy Planning", Portugāle, Lisabona, 2012. gada 23. - 26. maijs, referāts „How to Broaden Boarders for Gaining Better Results in Qualitative Research: Scope from Social Sciences".

  26. Starptautiskā zinātniskā konference „Knowledge and Learning: Global Empowerment", Slovēnija, Celje, 2012. gada 19. - 23. jūnijs, referāts „Quality Evaluation of Higher Education Programmes: Process and Challenges in Latvia".

  27. Starptautiskā zinātniskā konference un saistītā asambleja „We-mentor". Konferences ietvaros tiks izdots starptautiski recenzējams zinātnisko rakstu krājums. Grieķija, Atēnas, 2012.gada 21. - 25. jūnijs.

  28. Eiropas augstākās izglītības sabiedrības (EAIR) starptautiskā zinātniskā konference „The Social Contract of Higher Education", Norvēģija, Stavangera, 2012.gada 4. - 9. septembris, referāts „Higher Education in A Competitive World: Challenges for Study Programmes in Latvia".

  29. Starptautiskā zinātniskā konference „Recovery of Lasting Depression? Comparing Economic Prospects". Skotija, Rietumpaislija, 2012.gada 6. - 9. septembris, referāts „Competitive Higher Education: What is Meant by It and How Can One Measure It?"

  30. Starptautiskā zinātniskā konference par ES Ietvara programmas projektu sagatavošanu, Beļģija, Brisele, 2012.gada 5.oktobris.

  31. Eiropas Zinātnes un tehnoloģiju izpētes asociācijas (European Association for the Study of Science and Technology) starptautiskā zinātniskā konference „Design and Displacement: Social Studies of Science and Technology", referāts „Constructing the Meaning of Public Communication of Science: Expert Discourse Analysis", Dānija, Kopenhāgena, 2012.gada 17. - 20. oktobris.

  32. Starptautiskā zinātniskā konference „Spring the Future of Young Academies", Nīderlande, Amsterdama, 2012.gada 30. oktobris - 2. novembris.

  33. Starptautiskā zinātniskā konferencē „5th Edition of Hydrogen International Seminar/ 3rd Scientific Workshop - Hydrogen, the Key for a Sustainable Stability of the Energy Market", Portugāle, Oeira, 2012.gada 28. novembris - 1.decembris, referāts „Bio-hydrogen Production and Oversaturated Liquid Formation in a Bioreactor System Using Fermentative Bacteria".

  34. Starptautiskā zinātniskā konferencē „5th Edition of Hydrogen International Seminar/ 3rd Scientific Workshop - Hydrogen, the Key for a Sustainable Stability of the Energy Market", Portugāle, Oeira, 2012.gada 28. novembris - 1.decembris, referāts „Marketing Approach for Society Associations with Hydrogen Energy".

  35. Daugavpils Universitātes 55.starptautiskajā zinātniskajā konferencē, Latvijā, Daugavpilī, 2013.gada 10.-12.aprīlī, referāts „Govju beta-laktoglubīna ģenētisko variantu ietekme uz piena produktivitāti".

  36. Starptautiskā zinātniskā konferencē „Management Theory and Practice: Synergy in Organisations - New Developments in Organisational Performance: from Tangible to Intangible", Igaunijā, Tartu, 2013.gada 10. - 13.aprīlī, referāts „Do Managers of Small Companies in Latvia Feel Themselves as Successful Managers".

  37. Starptautiskā zinātniskā konferencē „Knowledge, Education and Change Management in Business and Culture", Latvijā, Rīgā, 2013.gada 11.aprīlī, referāts „Personnel Management as Intrinsic Component for Promoting Organisation's Efficiency: Evidence from Trade Sector Organisations in Latvia".

  38. Starptautiskā zinātniskā konferencē „Economics and Management - 2013", Lietuvā, Kauņā, 2013.gada 23. - 27.aprīlī, referāts „Challenges for Small Companies Management in Latvia".

  39. Starptautiskā zinātniskā konferencē „Regional and Territorial Research Method: Theory, Practical Application and Interdisciplinary Approach", Lietuvā, Klaipēdā, 2013.gada 25. - 27.aprīlī, zinātniskais ziņojums „Alternative Models for Regional Airports".

  40. Starptautiskā zinātniskā konferencē „Regional and Territorial Research Method: Theory, Practical Application and Interdisciplinary Approach", Lietuvā, Klaipēdā, 2013.gada 25. - 27.aprīlī, zinātniskais ziņojums „Public Opinion Analysis and Hydrogen Acceptance as Energy Source in Regions of Latvia".

  41. 41. Starptautiskā zinātniskā konferencē Baltic Surveying 2013, Lietuva, Kauņa, 2013.gada 8. -10.maijs, referāts „Analysis of Unused and Undergrown Land in Latvia".

  42. Starptautiskā zinātniskā konferencē „Modern Phytomorphology", Ukrainā, Ļvovā, 2013.gada 13. - 15.maijā, referāts „Aspects of Morphological Diversity of Oregano (Origanum vulgare L) in Latvia".

  43. Starptautiskā zinātniskā konferencē „Multidisciplinary Conference of International Journal of Arts & Sciences", Francijā, Aix-en-Provence, 2013.gada 13. - 18.maijā, referāts „Contemporary Challenges of the Commercial Banking System Development".

  44.Starptautiskajā zinātniskajā konferencē „Food and Biosystems Engineering", Grieķija, Skiatos sala, 2013.gada 30.maijs - 2.jūnijs, stenda referāts „Evaluation of Protein and Fat Content of Jerusalem Artichode (Helianthus Tuberosus, L.) Powder".

  45. Starptautiskā zinātniskā konferencē „The Changing Economic Landscape: Issues, Implications and Policy Options: Economic in Crisis - The Crisis of Economics", Horvātijā, Pulā, 2013.gada 29.maijā - 2.jūnijā, referāts „Assessment of Technologies for Growing Fibre Plants in Latvia".

  46. Starptautiskā zinātniskā konferencē „The Changing Economic Landscape: Issues, Implications and Policy Options: Economic in Crisis - The Crisis of Economics", Horvātijā, Pulā, 2013.gada 29.maijā - 2.jūnijā, referāts „Assessment of Pennial Crop Areas in Latvia and Ukraine".

  47. Starptautiskā zinātniskā konferencē „The Changing Economic Landscape: Issues, Implications and Policy Options: Economic in Crisis - The Crisis of Economics", Horvātijā, Pulā, 2013.gada 29.maijā - 2.jūnijā, referāts „Agricultural Machinery Use and Land Are Management Optimisation Possibilities in Grain Production Process".

  48. Starptautiskā zinātniskā konferencē „The 1st International Symposium Agriculture and Food", Bulgārijā, Elenite Holiday Village, 2013.gada 3. - 6.jūnijā, referāts „Immunoglobulin concentration changes in dairy cows colostrum during storage of frozen".

  49. Starptautiskā zinātniskā konferencē „International Conference to Mark 100th Anniversary of State Priekuli Plant Breeding Institute", Latvijā, Priekuļos, 2013.gada 4. - 6.jūnijā, stenda referāts „Festulolium (x Festulolium Asch & Graebn.) and Hybrid Ryegrass (Lolium x Boucheanum Kunth) Seed Production".

  50. Starptautiskā zinātniskā konferencē „The Future of Education", 2013.gada 12. - 15.jūnijā, Itālijā, Florencē, stenda referāts „Evaluation of Higher Education Study Programmes in Latvia: Recent Experience and Future Trends".

  51. Starptautiskā zinātniskā konferencē „13th International Multidisciplinary Scientific GeoConference & EXPO-SGEM 2013", Bulgārijā, Albenā, 2013.gada 16. - 22.jūnijā, referāts „Assessment of Factors Influencing Potassium Content in Reed Canary Grass/Poplar Pellets and Grass Plants".

  52. Starptautiskā zinātniskā konferencē „13th International Multidisciplinary Scientific GeoConference & EXPO-SGEM 2013", Bulgārijā, Albenā, 2013.gada 16. - 22.jūnijā, referāts „Using Value of Tree Foliage in Latvia".

  53. Starptautiskā zinātniskā konferencē „13th International Multidisciplinary Scientific GeoConference & EXPO-SGEM 2013", Bulgārijā, Albenā, 2013.gada 16. - 22.jūnijā, referāts „The Impact of Tree Foliage Utilization on Mineral Substance Turnover in Forest Ecosystem".

  54. Starptautiskā zinātniskā konferencē „13th International Multidisciplinary Scientific GeoConference & EXPO-SGEM 2013", Bulgārijā, Albenā, 2013.gada 16. - 22.jūnijā, referāts „Forest in Much More Than Timber".

  55. Starptautiskā zinātniskā konferencē „9th International Strategic Management Conference Latvia", Latvijā, Rīgā, 2013.gada 27. - 29.jūnijs, referāts „Solutions of Topical Problems of Commercial Banks' Asset Structure Management".

  56. Starptautiskā zinātniskā konferencē „Baltic Sea Science Congress New Horizons for Baltic Sea Science 2013”, Lietuvā, Klaipēdā, 2013.gada 27. – 30.augustā, referāts „Economical Assessment of Coastal Erosion Management and Implmentation Models in Latvia”.

  57. Starptautiskā zinātniskā konferencē „7th International Academic Conference – IISES Prague Conference”, Čehijā, Prāgā, 2013.gada 1. – 4. septembrī, referāts „Development of Conceptual Model for Coaching to Improve the Efficiency of Organisation”.

  58. Starptautiskā zinātniskā konferencē „Management Horizons in Changing Economic Environment: Visions and Challenges”, Lietuvā, Kauņā, 2013.gada 25. – 27. septembrī, referāts „The Support of Promotion of the Staffs’ Competitiveness Development as a Key Factor of the Human Resource Management in Modern Enterprise”.

  59. Starptautiskā zinātniskā konferencē „Management Horizons in Changing Economic Environment: Visions and Challenges”, Lietuvā, Kauņā, 2013.gada 25. – 27. septembrī, referāts „GMO Risk Perception Gap Among EU Experts and EU Consumers”.

  60. Starptautiskā zinātniskā konferencē „Management Horizons in Changing Economic Environment: Visions and Challenges”, Lietuvā, Kauņā, 2013.gada 25. – 27. septembrī, referāts „Ecological Approach in Management and Distance Education”.

  61. Starptautiskā zinātniskā konferencē „Regionalism and Sustainability: Managing Complexities”, Lietuvā, Klaipēdā, 2013.gada 2. – 5. oktobrī, referāts „Challenges for Innovations in Professional Education in Latvia”.

  62. Starptautiskā zinātniskā konferencē „2nd Symposium of Social Sciences and Humanies of PhD Students „Education Culture and Society – Nowadays Challenges”, Polijā, Vroclavā, 2013.gada 13. – 17.oktobrī, referāts „Students Workload – An Important Aspect of Higher Education Quality".

  63. Starptautiskā zinātniskā konferencē „European Culture”, Spānijā, Barselonā, 2013.gada 24. – 26. oktobrī, referāts „Organisation of Research Process in Tourism Studies”.

  64. Starptautiskā zinātniskā konferencē „14th International Joint World Cultural Tourism Conference”, Serbijā, Novisadā, 2013.gada 27. oktobrī – 1. novembrī, referāts „Cultural Heritage as Product of Rural/Farm Tourism: Case of Latvia”.

  65. Starptautiskā zinātniskā konferencē „Changes in Social and Business Environment CISABE’13”, Lietuvā, Paņevežā, 2013.gada 6. – 9. novembrī, referāts „Challenges for Sustainable Development of Consumer Oriented Industry”.

  66. Starptautiskā zinātniskā konferencē „2nd World Conference on Psychology and Sociology”, Beļģijā, Briselē, 2013.gada 25. – 29.novembrī, referāts „Problems of Education Quality Assurance in Latvia’s Higher Education Institutions”.

  67. Starptautiskā zinātniskā konferencē „Rural Development 2013”, Lietuvā, Kauņā, 2013.gada 27. – 30.novembrī, referāts „Hydrogen As Energy Source – Challenges for Regions in Latvia (Results of Public Opinion Survey)”.

Pateicoties projekta atbalstam pārskata periodā Latvijas Zinātņu akadēmijas pārstāvji ir sagatavojuši šādas zinātniskās publikācijas:

 • Social Policy and Its Development Possibilities in Latvia (sagatavotais materiāls prezentēts biznesa augstskolas „Turība” starptautiskajā zinātniskajā konferencē „Jaunas vērtības tūrisma un sabiedrības attīstībai” 2011.gada 2. jūnijā).
 • Workplaces With Stipend Programme in Latvia – Sustainable Solution for Persons’ Integration into Labour Market (sagatavotais materiāls prezentēts Ekonomikas un kultūras augstskolas zinātniskajā konferencē „Uzņēmējdarbības un kultūras ilgtspējīgas attīstības vadība” 2011. gada 18. maijā)
 • Knowledge and Creativity as a Driving Force For the Innovation Economy (sagatavotais materiāls prezentēts Ekonomikas un kultūras augstskolas zinātniskajā konferencē „Uzņēmējdarbības un kultūras ilgtspējīgas attīstības vadība” 2011. gada 18. maijā)
 • Workplaces with Stipend Programme in Latvia: Theory and Practice (sagatavotais materiāls prezentēts starptautiskā zinātniskā konferencē “Uzņēmējdarbība un makroekonomikas vadība: atspoguļojumi mainīgā pasaulē” Horvātijā, Pulā 2011. gada 22. – 26. martā)
 • Darba praktizēšana ar stipendiju pašvaldībās un tās ietekme uz uzņēmējdarbības veicināšanu un nabadzības riska mazināšanu (sagatavotais materiāls pieņemts publicēšanai Latvijas Universitātes zinātnisko rakstu krājumā un tiks prezentēts Latvijas Universitātes 70. zinātniskajā konferencē 2012. gada februārī)
 • Unemployed Persons Involvement into Entreprenesurship: Problems and Solutions (sagatavotais materiāls prezentēts 5. starptautiskajā zinātniskajā konferencē „Management Theory and Practice: Synergy and Organisations” Igaunijā, Tartu, 2011. gada 1. aprīlī)
 • Statistical Analysis of Survey Results on Possibilities of Involvement in Labour Market and Entrepreneurship Long Term Unemployed in Latvia (sagatavotais materiāls prezentēts Latvijas Universitātes starptautiskajā zinātniskajā konferencē “Current Issues in Management of Business and Society Development-2011” 2011. gada 6. maijā)
 • Unanswered Questions by Research in the Field of Food Safety and Quality (sagatavotais materiāls prezentēts Eiropas Lauksaimniecības, pārtikas un dabaszinātņu akadēmiju apvienības ģenerālasamblejā Francijā, Parīzē 2011. gada 25. maijā)
 • Workplaces with Stipend Programme and Its Impact on Poverty Risk Decrease: Case of Latvia. Economic Annal, 2012, 57. sējums, 192. izdevums, 99. – 111. lpp., žurnāls iekļauts datu bāzēs EBSCO, kā arī raksti tiek izskatīti iekļaušanai datu bāzēs Elsevier Scopus® datu bāzē SCImago Journal & Country Rank Q3 (līdzautore Ināra Kantāne) (sagatavotais materiāls prezentēts starptautiskā zinātniskā konferencē Melkalnē, Miločerā 2011. gada 21. – 25. septembrī)
 • Workplaces with Stipend Programme: Active Labour Market Policy Measure in Economic Crisis Period. Starptautiskās zinātniskās konferences „Safety and Crisis Management in the Construction, Tourism and SMEs Sectors (1st CoSaCM)” Kiprā, Nikosijā rakstu krājums, 2012, 658. - 669. lpp. krājums iekļauts datu bāzē www.brownwalker.com (līdzautore Ināra Kantāne)l (sagatavotais materiāls prezentēts starptautiskajā zinātniskajā konferencē „Safety and Crisis Management in the Construction, Tourism and SMEs Sectors (1st CoSaCM)” Kiprā, Nikosijā, 2011. gada 23. – 29. jūnijā)
 • Unemployment in Latvia and Its Impact on Potential Labour Force Supply in SME’s (sagatavotais materiāls prezentēts starptautiskajā zinātniskajā konferencē „Small and Medium Sized Enterprises: Management – Marketing” Atēnās, Grieķijā 2011. gada 31. jūlijā – 3. augustā)
 • Workplaces with Stipend Programme in Latvia: Evaluation from Regional Perspective (sagatavotais materiāls prezentēts Latvijas Lauksaimniecības Universitātes starptautiskajā zinātniskajā konferencē „Ekonomikas zinātne lauku attīstībai - 2011”, Latvijā, Jelgavā 2011. gada 28. aprīlī).
 • Evaluation of Higher Education Programmes for Increasing Quality and Competitiveness: Case of Latvia, publicēts ikgadējā 33.EAIR konferences rakstu krājumā, 2011.
 • Evaluation and Reduction Possibilities of Social and Economic Risks in Micro Enterprises (sagatavotais materiāls prezentēts Šauļu Universitātes starptautiskajā zinātniskajā konferencē 2011. gada oktobrī)
 • Organisational Culture: Theoretical Concepts and Evidence in Latvia. Raksts iesniegts publicēšanai starptautiskās zinātniskās konferences „European Culture” rakstu krājumā.
 • Quality Evaluation of Higher Education Programmes: Process and Challenges in Latvia. Management, Knowledge and Learning International Conference Proceedings, 2012, 787. – 795. lpp., krājums iekļauts datu bāzē www.econpapers.repec.org.
 • Workplaces with Stipend Programme in Latvia: Pros and Cons From the Perspective of Municipalities. Economic Science for Rural Development Conference Proceedings. 2012, Issue 27, p31-35. Krājums publicēts zinātniskajā datu bāzē EBSCO.
 • How to Broaden Boarders for Gaining Better Results in Qualitative Research: Scope from Social Sciences. Iesniegts konferences “Qualitative Research for Policy Making” zinātnisko rakstu krājumā.
 • Risk Assessment in Renewable Energy Production from Agriculture Biomass in Latvia. Materiāls prezentēts starptautiskā zinātniskā konferencē XXV Lauksaimniecības pētījumu iniciatīvas (EURAGRI) konference „Agriculture - Related Research and Innovation in a Changing World” un iesniegts publicēšanai starptautiski recenzējamā zinātnisko rakstu krājumā „LZA Vēstis”.
 • Conception of an Innovative School and Its Development Opportunities in Latvia. Materiāls prezentēts starptautiskā zinātniskā konferencē „Scientific Management and Management Science Today” un pieņemts publicēšanai zinātniskās konferences rakstu krājumā.
 • Competitiveness and Quality – Important Challenge for Higher Education Sustainability: the Case of Latvia, iesniegts publicēšanai zinātniskajā žurnālā „Journal of Teacher Education for Sustainability”, kas indeksēts datu bāzē SCOPUS.
 • Comparative Regionalism and Its Impact on Governance Forms, iesniegts recenzēšanai starptautiski citējamā rakstu krājumā
 • Higher Education in A Competitive World: Challenges for Study Programmes Evaluation in Latvia, iesniegts recenzēšanai starptautiski citējamā rakstu krājumā
 • Bio-hydrogen Production and Oversaturated Liquid Formation in a Bioreactor System Using Fermentative Bacteria, iesniegts publicēšanai starptautiskās zinātniskās konferences „5th Edition of Hydrogen International Seminar/ 3rd Scientific Workshop – Hydrogen, the Key for a Sustainable Stability of the Energy Market” rakstu krājumā.
 • Marketing Approach for Society Associations with Hydrogen Energy, iesniegts publicēšanai starptautiskās zinātniskās konferences „5th Edition of Hydrogen International Seminar/ 3rd Scientific Workshop – Hydrogen, the Key for a Sustainable Stability of the Energy Market” rakstu krājumā.
 • Agricultural Machinery Use and Land Area Management Possibilities in Grain Production Process, publicēts 6. starptautiskās zinātniskās konferences „The Changing Economic Landscape: Issues, Implications and Policy Options” rakstu krājumā.
 • Alternative Models for Regional Airports in Latvia, publicēts starptautiskās zinātniskās konferences „Regional and Territorial Research Methods: Theory, Practical Application and Interdisciplinary Approach” rakstu krājumā.
 • Society Awareness of Hydrogen Energy in Latvia, publicēts starptautiskās zinātniskās konferences „Regional and Territorial Research Methods: Theory, Practical Application and Interdisciplinary Approach” rakstu krājumā.
 • Assessment of Factors Influencing Postassium Contents in Reed Canary Grass/ Poplar Pellets and Grass Plants, publicēts 13.starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājumā „Energy and Clean Technologies”.
 • Festulolium (xFestulolium Asch. & Graebn.) and hybrid ryegrass (Lolium X boucheanum Kunth.) Seed Yield Components and Their Contribution to Yield, publicēts starptautiski recenzējamā rakstu krājumā „The Role of Grasslands in A Green Future. Threats and Perspectives in Less Favoured Areas”, Volume 18.
 • Using Value of Tree Foliage in Latvia, publicēts 13.starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājumā „Energy and Clean Technologies”.
 • The Impact of Tree Foliage Utilization on Mineral Substances Turnover in Forest Ecosystems, publicēts 13.starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājumā „Energy and Clean Technologies”.
 • Economical Assessment of Coastal Erosion Management and Implementation Models in Latvia, pieņemts publicēšanai starptautiski recenzējamā rakstu krājumā.
 • Assessment of Perennial Crop Areas in Latvia and Ukraine, publicēts 6. starptautiskās zinātniskās konferences „The Changing Economic Landscape: Issues, Implications and Policy Options” rakstu krājumā.
 • Approaches to Improving Asset Structure Management in Commercial Banks, publicēts 9.starptautiskās stratēģiskās vadības konferences „New Directions in Sustainable Growth and Innovation Strategies” rakstu krājumā (krājums indeksēts datu bāzē ThomsoneReuters.
 • Aspects of Morphological Diversity of Oregano in Latvia, publicēts zinātniskajā žurnālā „Modern Phytomorphology”, No. 4, 2013.
 • To Brand or Not to Brand? Key Institutions for City Branding Initiatives: the Case of Latvia, publicēts starptautiski recenzējamā rakstu krājumā „3rd International Place Branding and 2nd Institute of Place Management Conference Proceedings.
 • Effects of Beta – Lactoglubin (LGB) Genetic Variants on the Milk Productivity, pieņemts publicēšanai Daugavpils Universitātes 55.starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājumā.
 • Development of Conceptual Model for Coaching to Improve the Efficiency of Organization, pieņemts publicēšanai starptautiski recenzējamā rakstu krājumā Čehijā (pievienots pielikumā);
 • Do Managers of Small Companies in Latvia Feel Themselves as Successful Managers, pieņemts publicēšanai starptautiski recenzējamā rakstu krājumā.
 • Contemporary Challenges for the Development of Credit Institutions, publicēts starptautiski recenzējamā žurnālā „International Journal of Arts&Sciences” (CD formātā).
 • The Support and Promotion of the Staff Competitiveness Development in Modern Enterprise, publicēts starptautiski recenzējamā rakstu krājumā „Ecological Approach in the Management of Distance Education”.
 • Cows Milk Protein Constitute Varying in Lactation Days, pieņemts publicēšanai starptautiski recenzējamā rakstu krājumā.
 • Ecological Approach in the Management of Distance Education, publicēts starptautiski recenzējamā rakstu krājumā „Ecological Approach in the Management of Distance Education”.
 • EU Experts’ Involved in the Decision Making Process Attitude Towards Use of GMO, publicēts starptautiski recenzējamā rakstu krājumā „Ecological Approach in the Management of Distance Education”.
 • Organising Research in Tourism Studies, iesniegts publicēšanai 12.starptautiskās zinātniskās konferences "Eiropas kultūra” rakstu krājumā.
 • The Improvement of Entrepreneurship Management in Latvia, publicēts starptautiskā recenzējamā žurnālā Procedia-Social and Behavioral Sciences (2013), pieejams datu bāzē www.sciencedirect.com.
 • Evaluation of Objective Well-Being in Latvia, pieņemts publicēšanai starptautiskas zinātniskas konferences „Good Governance at Local Self-Government: Democracy, Decentralization, Development” rakstu krājumā.
 • Evaluation on Entrepreneurship Education Management Framework and Its Improvement Trends, publicēts starptautiskā recenzējamā žurnālā Procedia-Social and Behavioral Sciences (2013), pieejams datu bāzē www.sciencedirect.com.
 • Effect of Treatment Time and Temperature on the Formation of Xylose in the Birch Wood Preatreatment Process.
 • Hydrogen as Energy Source – Challenges for Regions in Latvia, publicēts starptautiskā recenzējamā rakstu krājumā.
 • Culture Heritage as a Product of Rural/Farm Tourism: the Case of Latvia, publicēts starptautiskā recenzējamā rakstu krājumā.
 • Nepilna laika nodarbinātība – ārvalstu pieredzes analīze.
 • Personnel Management as Intrinsic Component for Promoting Organisation’s Efficiency: Evidence from Trade Sector Organisations in Latvia.
 • The Human Resources and Financing for Science in Latvia, 2001 – 2012, publicēts starptautiskā recenzējamā rakstu krājumā.
 • Part-time Employment and Its Application Possibilities in Latvia - iesniegts publicēšanai starptautiski recenzējamā rakstu krājumā.
 • Teaching Marketing: The Most Effective Approaches and Their Adaptation Possibilities in Latvia - iesniegts publicēšanai starptautiski recenzējamā rakstu krājumā.
 • Students workload as intrinsic component for measuring the study process - iesniegts publicēšanai starptautiski recenzējamā rakstu krājumā.
 • Competitiveness and quality of higher education: Graduates’ evaluation - iesniegts publicēšanai starptautiski recenzējamā rakstu krājumā.
 • Quality of Higher Education Study Programmes in Economics and Management: Recent Experience and Future Challenges in Latvia - iesniegts publicēšanai starptautiski recenzējamā rakstu krājumā.

Sagatavoti šādi starptautiski zinātniski projektu pieteikumi:

  1. „Women in Innovation”, programma INTERREG.

  2. Projekts „Support for Continued Data Collection and Analysis Concerning Mobility Patterns and Career Paths of Researchers” (RTD-2010-S236-359211), programma INTERREG.

  3. Projekts „2014-European Parliament for Young Women”, programma INTERREG.

  4. Projekts „Entrepreneurship Education”, Nr. 28/G/ENT/CIP/12/E/N01C01, programma INTERREG.

  5. Projekts „Nature Parks as Dynamic Business Engines for Sustainable Rural Development Through Experience Economy”, programma EURAGRI ERA-Net.

  6. Projekts “Facing Sustainability: New Relationships Between Rural Areas and Agriculture in Europe”, programma RURAGRI.

  7. Projekts „Improving Occupational Safety and Health Expertise of Women Engineers and thus Enhancing their Consultation and Participation in the OSH Field”, programma WE-OSH, Nr. VP/2012/001.

  8. Projekts „Mutual Learning in the Field of Skills and Employment”, programma EU Sector Skills Councils, Restructuring, Nr. VP/2012/009/0121.

  9. Projekts „Tackling the Challenges in the Implementation of Sustainable and Multifunctional Forestry through enhanced Research Coordination for Policy Decisions”, FP7-606803, iesniegtais projekta pieteikums ir apstiprināts.

  10. Projekts „Youth in Action”, Nr. EACEA 19/2012.

  11. Swedish Institute Baltic Sea Unit projekta pietiekums „Innovation and Creativity Equality”

Apstiprināti 2 projekta pieteikumi:

  1. Tackling the Challenges in the Implementation of Sustainable and Multifunctional Forestry through enhanced Research Coordination for Policy Decisions”, FP7-606803

  2. Swedish Institute Baltic Sea Unit projekta pietiekums „Innovation and Creativity Equality”.

Powered by Elxis - Open Source CMS