ICT-Agri-2

26-06-2014

ICT-Agri-2 („Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas un robotika ilgtspējīgai lauksaimniecībai”) ir ERA-Net projekts ar mērķi veicināt sadarbību starp nacionālo pētniecības programmām informācijas tehnoloģiju un robotikas jomā un veicināt jaunāko tehnoloģiju pielietošanu lauksaimniecības sektorā.

ICT-AGRI-2 projekta galvenie uzdevumi:

1. Projekta dalībvalstīs apzināt un analizēt esošo situāciju par pētījumiem, kas tiek veikti, lai veicinātu informācijas tehnoloģiju un robotikas izmantošanu lauksaimniecības nozarē;

2. Sekmēt mūsdienīgu tehnoloģiju izstrādi un ieviešanu praksē, lai nodrošinātu lauksaimniecības nozares konkurētspēju un līdzsvarotu videi draudzīgu attīstību;

3. Stratēģijas izstrāde kopēju starpdisciplināru pētniecības programmu izveidei un īstenošanai.

ERA-Net projekts ICT-AGRI-2 sākās 2014. gada 1.janvārī un turpināsies 4 gadus – līdz 2017.gada 31.decembrim. Projekta īstenošanas laikā ir paredzēts organizēt 3 kopējus projektu pieteikumu konkursus.

2015.gada 16.februārī ir izsludināts projektu pieteikumu konkurss

ICT-AGRI Call 2015: Enabling Precision Farming.

Konkurss notiek divās kārtās. Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš 1.kārtā - 2015.gada 8.jūnijs. Projektu pieteikumu izvērtēšanas rezultāti  un uzaicinājumi piedalīties  2.kārtā projektu pieteicējiem tiks nosūtīti līdz  2015.gada 1.jūnijam. Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš 2.kārtā - 2015.gada 31.augusts. 

Informācija par projektu pieteikumu konkursu ICT-AGRI-2 mājas lapā:

http://ict-agri.eu/node/27045

Iepriekšējā pieredze:

ICT-AGRI-2 ir turpinājums ERA-Net projektam ICT-AGRI, kas sākās 2009.gada 1.maijā un noslēgsies 2014.gada 30.septembrī. Tajā piedalījās finansējošās organizācijas no 21 valsts. ICT-AGRI ietvaros tika organizēti divi zinātnisko projektu pieteikumu konkursi. Informācija par abos konkursos finansētajiem pētniecības projektiem ir mājas lapā:

http://db-ictagri.eu/pub/Posting_ictagri_projects.php

Pirmajā konkursā tika iesniegti 44 projektu pieteikumi, no tiem 7 projekti ieguva finansējumu (sekmības procents ~16%). Latvijas zinātnieki kopā ar sadarbības partneriem no citām valstīm konkursā iesniedza 5 projektu pieteikumus, no tiem finansējumu ieguva projekts STRATOS („Open System for Tractor Autonomous Operations”). Latvijas partneris projektā – Rīgas Tehniskās universitātes zinātnieku grupa profesora Valērija Zagurska vadībā. Projekta mājas lapa: http://stratos.imamoter.cnr.it/

Otrajā konkursā tika iesniegti 29 projektu pieteikumi, 8 no tiem - finansēti (sekmības procents ~28%). Latvijas zinātnieki piedalījās 5 projektu pieteikumu sagatavošanā. Viens no tiem – ITAPIC („The Application of Information Technologies in Precision Apiculture”) ir finansēts. Īpaši jāuzsver, ka projektu koordinē zinātnieki no Latvijas Lauksaimniecības universitātes Dr. Egila Stalidzāna vadībā. Projekta mājas lapa http://www.itapic.eu

Sižets par Latvijas Zinātņu akadēmijas piedalīšanos ICT-AGRI projektā ir redzams adresē http://youtu.be/E8DmeclIpsc

ERA-Net ICT-AGRI-2 dalībnieki (finansējošās organizācijas)

Dānija

Dānijas Zinātnes, tehnoloģiju un inovāciju aģentūra

Dānija

Pārtikas, lauksaimniecības un zivsaimniecības ministrija

Beļģija

Lauksaimniecības un zivsaimniecības pētniecības institūts (ILVO)

Beļģija

Inovāciju, zinātnes un tehnoloģijas aģentūra

Somija

Lauksaimniecības un mežsaimniecības ministrija

Francija

Nacionālais vides un lauksaimniecības zinātnes un tehnoloģiju pētniecības institūts

National Research Institute of Science and Technology for Environment and Agriculture (IRSTEA)

Vācija

Federālais Lauksaimniecības un Pārtikas birojs

Vācija

Pārtikas un lauksaimniecības federālā ministrija

Grieķija

Grieķijas pētniecības un tehnoloģiju sadarbības tīkls (GRNET)

Īrija

Lauksaimniecības un pārtikas attīstības pārvalde

Izraēla

Lauksaimniecības un lauku rajonu attīstības ministrija

Itālija

Lauksaimniecības, pārtikas un mežu politikas ministrija

Latvija

Latvijas Zinātņu akadēmija

Lietuva

Aleksandra Stulginska Universitāte

Nīderlande

Ekonomikas ministrija

Nīderlande

Nīderlandes lietišķo pētījumu organizācija (TNO)

Nīderlande

DLO nodibinājums

Šveice

Federālais lauksaimniecības birojs

Spānija

Mursijas Reģionālās attīstības aģentūra

Spānija

Andalūzijas Tehnoloģiju nodibinājums

Turcija

Pārtikas un lauksaimniecības ministrija

Turcija Turcijas Zinātnes un tehnoloģiju padome (TUBITAK)

Lielbritānija

Valsts sekretariāts vides, pārtikas un lauku rajonu attīstības jautājumiem


Latvijas Zinātņu akadēmijas kontaktpersona par ICT-AGRI-2 projekta jautājumiem – Dr. biol. Dace Tirzīte ( , tel.: 29644426),
zinātniskais konsultants – Dr.sc.ing. Agris Ņikitenko ( , tel.: 29424825).

ICT-AGRI-2 projekta mājas lapa: http://ict-agri.eu/

Pēdējā atjaunošana 19-03-2015
Powered by Elxis - Open Source CMS