ERA.Net RUS Plus

7-07-2014

ERA.Net RUS Plus (Further linking Russia to the ERA: Coordination of MS/AC S&T programmes towards and with Russia) ir 7.Ietvara programmas ERA-NET Plus shēmas projekts, kas vērsts uz Eiropas Savienības dalībvalstu zinātnieku sadarbības ar Krievijas zinātniekiem veicināšanu. Projekta īstenošana ir uzsākta 2013.gada 1. novembrī un plānota līdz 2018.gada 31.oktobrim. ERA.Net RUS Plus projektā sadarbojas divdesmit divas zinātni un pētniecību finansējošas nacionālās institūcijas pārstāvot desmit ES dalībvalstis, kā arī Šveici, Turciju, Izraēlu Moldāviju un Krieviju.

Projekta mērķis ir izveidot nacionālo un reģionālo politikas veidotāju sadarbības platformu, kas sekmētu inovācijas attīstību, novērstu fragmentāciju nacionālo programmu īstenošanas līmenī un veidotu ciešāku zinātnisko sadarbību projektā iesaistīto valstu starpā.

Sīkāka informācija ERA.Net RUS Plus projekta mājas lapā www.eranet-rus.eu

ERA.Net RUS Plus projektā sadarbojas:

Austrija

Austrijas Zinātnes atbalsta fonds (FWF)

Francija

Francijas Vēstniecība Krievijas Federācijā (AMBAFRAN)
Lauksaimniecības zinātnes institūts (INRA)
Nacionālais zinātnes centrs (CNRS)
Augstākās izglītības un zinātnes ministrija (MESR)

Igaunija

Igaunijas Zinātnes fonds (ETAg)

Izraēla

 .

Latvija

Latvijas Zinātņu akadēmija

Polija

Nacionālais zinātnes un attīstības centrs (NCiBR)

Rumānija

Augstākās izglītības, zinātnes, attīstības un inovācijas finansēšanas aģentūra (UEFISCDI)

Slovākija

Slovākijas Zinātņu akadēmija (SAS)

Somija

Somijas Akadēmija (AKA)

Šveice

Šveices Nacionālais zinātnes fonds (SNF)

Vācija

Federālā izglītības un zinātnes ministrija (BMBF)

Turcija

Turcijas Zinātniskās un tehnoloģiskās pētniecības padome (Tübitak)

Moldāvija

Starptautisko projektu centrs (CIP)

Krievija

Krievijas Federācijas izglītības un zinātnes ministrija (MON)
Krievijas Humanitāro zinātņu fonds (RFH)
Krievijas fundamentālo pētījumu fonds (RFBR)
Krievijas Zinātņu akadēmija, KZA Urālu nodaļa, KZA Austrumu nodaļa un KZA Sibīrijas nodaļa
Mazo uzņēmumu atbalsta fonds
Augstākā ekonomikas skola

ERA.Net RUS Plus projekta koordinators Vācijas Federālās izglītības un zinātnes ministrijas uzdevumā ir Vācijas Kosmiskās aviācijas centrs (DLR).

Latviju projektā pārstāv Latvijas Zinātņu akadēmija.

Latvijas pārstāve ERA.Net RUS Plus projekta vadības grupā:

Maija Bundule 

LZA Eiropas programmu centra vadītāja
Tālrunis: 67227790
E-pasts:

ERA.Net RUS Plus projekta ietvaros tiks īstenoti divi projektu konkursi: viens – inovācijas jomā un otrs – zinātnes un tehnoloģiju jomās.

Konkurss inovācijas jomā tika atvērts 2014.gada 31.martā ar projektu iesniegšanas termiņu 28.maijā. Latvija ar savu finansējumu nepiedalās uz inovāciju vērstajā projektu konkursā.

ERA.Net RUS Plus projektu pieteikumu konkurss zinātnē un tehnoloģijā

24 projekta konsorcija dalībnieki ir vienojušies par kopēja pētniecības projektu konkursa organizēšanu, lai atbalstītu starptautisko zinātnisko sadarbību un izcilus pētniecības projektus tādās zinātnes jomās kā nanotehnoloģijas/materiāli/ražošanas tehnoloģijas, veselība, vide/klimata izmaiņas un sociālās/humanitārās zinātnes.

Konkursa kopējais budžets ir ieplānots 14 milj. eiro apmērā.

Konkursā iesniegtajam starptautiskajam pētniecības projektam ir jāatbilst kādai no šādam konkursa tematikām:

 1. Nanotechnologies
  • Advanced nano-sensors for Environment and Health
  • Novel functional nanomaterials based on design and modeling
  • Nanomaterials for efficient lighting
 2. Environment/Climate Change
  • Increasing the reliability of regional climate projections: models and measurement
  • Environmental impact and risk of raw materials extraction and transportation
  • Extreme climate events and their impact on the environment
 3. Health
  • Molecular Mechanisms of Brain Function and Pathology
  • Regenerative Medicine and Biomaterials
  • Drug Discovery for Cancer, Cardiovascular and Infectious Diseases
 4. Social Sciences and the Humanities
  • Understanding Conflict, Identity, and Memory: Past and Present
  • Demographic Change, Migration and Migrants
  • Opportunities for and Challenges to Regional Development and Social Cohesion

Projekta pieteikumu var iesniegt universitātes, zinātniskie institūti, kā arī uzņēmumi paredzot projektā izpētes darbus no fundamentālās zinātnes līdz pat rūpnieciskajiem pētījumiem.

2014.gada 25.jūnijs Projekta idejas pieteikuma konkursa izsludināšana
2014.gada 25.septembris Projekta idejas pieteikuma konkursa termiņš

Projektu pieteikumu iesniegšanai ir paredzēta divpakāpju on-line kārtība.

Lai atrastu projekta sadarbības partnerus, ERA.Net RUS Plus projekta mājas lapā ir atvērts šim mērķim īpaši izveidots partnerības instruments. Potenciālie konkursa dalībnieki var meklēt partnerus projektiem, reģistrējoties partneru meklēšanas vietnē http://partnering.pt-dlr.de/Account/Register/eranetrusplus

un ievietojot tur savu interešu profilu, vai arī aplūkojot potenciālo partneru profilus no citām valstīm.

Projektu pieteikumus vērtēs dažādu valstu eksperti, kā arī ERA-Net RUS Plus projekta Zinātniskā komiteja.

Lēmumu par atbalstu projekta īstenošanai pieņems nacionālā/reģionālā līmenī.

Finansējums projektu īstenošanai tiks piešķirts nacionālo/reģionālo programmu ietvaros. Latvijas dalībniekiem finansējums projektu īstenošanai ir paredzēts no Izglītības un zinātnes ministrijas pārziņā esošās valsts budžeta programmas 70.06.00 „Dalības nodrošināšana Eiropas Savienības pētniecības un tehnoloģijas attīstības programmās” finanšu resursiem.

Pēdējā atjaunošana 7-07-2014
Powered by Elxis - Open Source CMS