LZA apsveikums Latvijas Nacionālajai bibliotēkai

5-09-2014

Rīga, 2014. gada 29. augustā

Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktoram
LZA goda loceklim Andrim Vilkam

Augsti godātais Andri Vilka kungs,
augsti godātā Latvijas Nacionālās bibliotēkas darbinieku saime!

Misijas apziņa, krājot, uzglabājot latviešu tautas intelektuālās bagātības un nodrošinot tām vispārēju pieeju, ir Latvijas Nacionālās bibliotēkas darba pamatuzdevums. Tas sekmīgi pildīts turpat jau gadsimta garumā. Cieņa pret informācijas avotu, augsta profesionalitāte, siržu siltums, iepazīstinot lasītājus ar nenovērtējamām bagātībām ? mēs visi ar prieku parakstāmies zem tāda LNB darbinieku raksturojuma.

Grāmata papīra formātā ir mūžīga, kā to redzējām nesen atklātajā izstādē, e - grāmatām sava ilgmūžība vēl jāpierāda. Izmantojot tehniskā progresa dotās un nemitīgi augošās informācijas apguves iespējas, vēlam saglabāt Jūsu draudzīgo, izprotošo attieksmi pret visu paaudžu un sagatavotības pakāpju lasītājiem.

Latvijas Nacionālā bibliotēka glabās Krišjāņa Barona “Dainu skapi” – latviešu tautas identitātes esenci. Vēl viens iemesls, lai mūsu skati ar paļāvību vērstos uz mirdzošo ēku Daugavas kreisajā krastā.

Latvijas Nacionālās bibliotēkas 95. gadadienā, atklājot Gaismas pili, suminām arhitektu, LZA ārzemju locekli Gunāru Birkertu, LNB direktoru, LZA goda locekli Andri Vilku un visu LNB saimi! Latvijas zinātnieki, LNB lasītāji, ir vienmēr ar Jums!

Ad multos annos!

Cieņā un sirsnībā
Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents Ojārs Spārītis

Powered by Elxis - Open Source CMS