Šogad piešķirtās Nobela prēmijas fizioloģijā vai medicīnā prezentācija Latvijas Zinātņu akadēmijā

7-10-2014

Par godu š.g. 6.oktobrī pasludinātajiem Nobela prēmijas medicīnā ieguvējiem - Džonam O'Kīfem (John O'Keefe), Meijai-Britai Mozerei un Edvardam Mozeram (May-Britt Moser, Edvard I. Moser), Latvijas Zinātņu akadēmijā, 8.decembrī, tiks prezentēts Nobela prēmiju ieguvušais darbs. Sarīkojuma galvenais priekšlasījums būs par šūnu atklāšanu, kas veido pozicionēšanas sistēmu smadzenēs jeb, vienkārši runājot, par cilvēka spēju orientēties telpā. Uzsvars tiks likts uz atklājuma nozīmi Latvijā un pasaulē. Plašāk par šo atklājumu lasāms oficiālajā Nobela prēmijas interneta vietnē. Pasākumu organizē Latvijas Zinātņu akadēmija, Zviedrijas vēstniecība Latvijā un veselības aprūpes kompānija Roche Latvija.

Lai gan Latvijā medicīnas zinātnei ir spēcīgas tradīcijas, tomēr vienīgais Nobela prēmijas laureāts no Latvijas ir Vilhelms Ostvalds, fizikālās ķīmijas pamatlicējs. Latvijā arī šodien strādā pasaules līmeņa zinātnieki, piemēram, Organiskās sintēzes institūtā, kurā izgudrota aktīvā viela ASV reģistrētām pretvēža zālēm, un Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrā, kur atklāts veids, kā ar asinsanalīzi atklāt kuņģa vēzi jau pirmajā stadijā. Sarīkojuma mērķis ir aktivizēt zinātnisko domu un mudināt jaunos zinātniekus uz Nobela prēmijas cienīgiem atklājumiem. Cerams, ka jauno zinātnieku panākumi būs pielīdzināmi Latvijas kultūras un sporta sasniegumiem, un tie biežāk tiks atspoguļoti masu medijos Latvijā.


Detalizēta informācija par Nobela prēmiju fizioloģijā vai medicīnā, tās nosacījumiem un piešķiršanas kārtību*

Prēmijas medicīnā laureātu kandidātu izvirzīšana un izvēle

Nobela prēmijas fizioloģijā vai medicīnā kandidātus izvirza tikai uzaicināti pieteicēji. Kandidātu vārdus un citu informāciju par kandidātiem un atlases procesu drīkst atklāt ne agrāk kā pēc 50 gadiem.

2014. gada Nobela prēmijas fizioloģijā vai medicīnā kandidāti

2014. gada Nobela prēmijai fizioloģijā un medicīnā ir izvirzīti 263 zinātnieki, un 46 no viņiem ir izvirzīti pirmo reizi.

Kandidātu izvirzīšanas un izvēles process

Nobela prēmijas komiteja nosūta kompetentām kvalificētām personām konfidenciālas vēstules ar uzaicinājumu nominēt kandidātus Nobela prēmijai fizioloģijā vai medicīnā.

Kvalificētie kandidātu izvirzītāji

Tiesības izvirzīt kandidātus Nobela prēmijai fizioloģijā vai medicīnā ir aprakstītas Nobela Fonda statūtos. Tās ir:

1.         Stokholmas Karolinskas institūta Nobela prēmijas asamblejas locekļiem.

2.         Karaliskās Zviedrijas Zinātņu akadēmijas medicīnas un bioloģijas departamenta zviedru un ārvalstu locekļiem.

3.         Nobela prēmijas fizioloģijā vai medicīnā laureātiem.

4.         Nobela komitejas locekļiem, kas neatbilst 1. punkta prasībām.

5.         Zviedrijas medicīnas fakultāšu profesoriem un līdzīgu Dānijas, Somijas, Islandes un Norvēģijas medicīnas fakultāšu amatu ieņēmējiem.

6.         Līdzīgu amatu ieņēmējiem vismaz sešās Nobela prēmijas asamblejas izvēlētās dažādu pasaules valstu universitāšu medicīnas fakultātēs, ja tiek nodrošināts atbilstošs uzdevumu sadalījums starp dažādām valstīm.

7.         Nobela prēmijas asamblejas zinātniekiem var būt cits viedoklis par pieeju

8.         Netiek izskatīti pašizvirzīti kandidāti.

Nobela prēmijas laureātu izvēle

Par Nobela prēmijas fizioloģijā vai medicīnā laureātu izvēli starp Nobela prēmijas komitejas ieteiktajiem kandidātiem atbild Karolinskas institūta Nobela prēmijas asambleja. Nobela prēmijas asamblejā ir 50 locekļu. Nobela prēmijas komiteja ir darba grupa, kas izskata nominācijas un izvēlas kandidātus. Nobela prēmijas komitejas un Nobela prēmijas asamblejas sastāvā ir pieci locekļi un sekretārs.

Kam var tikt pasniegta Nobela prēmija fizioloģijā vai medicīnā?

Piemēroti Nobela prēmijas medicīnā kandidāti ir tie, kurus nominējuši Nobela prēmijas komitejas uzaicinājumu saņēmušie pieteicēji. Savu kandidatūru neviens nedrīkst pieteikt pats.

Kā tiek izvēlēti Nobela prēmijas laureāti?

Nobela prēmija fizioloģijā vai medicīnā tiek pasniegta par ļoti nozīmīgu atklājumu bioloģijā vai medicīnā. Prēmija tiek piešķirta par atklājumiem, kas ir mainījuši zinātnes paradigmu un dod lielu labumu cilvēcei, bet netiek izskatīta Nobela prēmijas piešķiršana par mūža ieguldījumu vai zinātnisko vadību.

Process, kā tiek izvēlēti kandidāti Nobela prēmijai fizioloģijā vai medicīnā

Septembris - tiek izsūtīti uzaicinājumi iesniegt nominācijas. Tiek nosūtīts vairāk nekā 3000 personīgu konfidenciālu uzaicinājumu kvalificētajiem pieteicējiem.

Februāris - iesniegšanas pēdējais termiņš. Aizpildītās veidlapas Nobela prēmijas komitejai ir jāsaņem ne vēlāk kā nākamā gada 31. janvārī.

No marta līdz maijam - novērtējuma ziņojumi. Nobela prēmijas komiteja uzaicina ekspertus ar starptautisku reputāciju sagatavot novērtējuma ziņojumus.

No jūnija līdz augustam - turpinās novērtēšana. Ziņojumi jāiesniedz līdz augusta vidum.

Septembris - Nobela prēmijas komiteja iesniedz ieteikumus. Nobela prēmijas komiteja iesaka iespējamos kandidātus apspriest Nobela prēmijas asamblejā.

Oktobris - tiek paziņots par Nobela prēmijas fizioloģijā vai medicīnā piešķiršanu. Oktobra pirmajā pirmdienā Nobela prēmijas asambleja pēc vairākuma balsojuma izvēlas Nobela prēmijas laureātus fizioloģijā vai medicīnā. Šis lēmums ir galīgs un nepārsūdzams. Tūlīt pēc lēmuma pieņemšanas tiek informēti Nobela prēmijas laureāti, un lēmums tiek paziņots preses konferencē.

Decembris - Nobela prēmijas pasniegšanas ceremonija. Nobela prēmijas pasniegšanas ceremonija notiek decembrī Stokholmā. Nobela prēmijas laureāti saņem medaļu, diplomu un prēmiju naudas izteiksmē.

Kontaktinformācija:

Sandris Sabajevs
Roche Latvija
komunikācijas vadītājs
tālrunis: +371 67715470
e-pasts:

Ilze Stengrevica
sabiedrisko attiecību speciāliste
Latvijas Zinātņu akadēmija
Akadēmijas laukums 1
tālrunis: 67223567
fakss: 6782115
e-pasts:


*Informācijas avots - http://www.nobelprize.org/

Pēdējā atjaunošana 8-10-2014
Powered by Elxis - Open Source CMS