Latvijas zinātnes situācija šodien un nākotnē: ekspertu viedokļi

4-11-2014

3.novembrī Latvijas Zinātņu akadēmijā notika ekspertu diskusija par jautājumiem, kas skar Latvijas zinātnes situāciju šodien un nākotnē, kā arī pētniecības un inovāciju profilu. Diskusijas dalībnieku -  Innas Šteinbukas, Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītāja, Sandas Liepiņas, Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre un Eugene Eteris, Rīgas Stradiņa universitātes asociētais profesors - prezentācijās tika atspoguļots Latvijas sniegums pētniecībā un inovācijās Eiropas Komisijas skatījumā, paredzamie ES struktūrfondu ieguldījumi izglītībā un zinātnē 2014.-2020. gadā, kā arī ES vīzija R&D jomā nākošajos 5 gados un tās salīdzinājums ar Latvijas prioritātēm, kā arī pašreizējās iespējas, kas Latvijai izmantojamas R&D jomas attīstībai.

Eiropas Komisijas 2014.gada pārskatā par pētniecību un inovāciju ES dalībvalstīs (Research and Innovation Performance in the EU. Innovation Union progress at country level) ir konstatēta virkne problēmu, kas kavē Latvijai veiksmīgi attīstīt R&D jomu. Tā piemēram, minēts, ka politikas plānošanas, ieviešanas un koordinēšanas kapacitāte ir ierobežota; pastāv augsti kvalificētu zinātnieku un inženieru trūkums, kas strādātu izcilības centros nedaudzās zinātniskās darbības jomās; ierobežotie pētniecības un inovāciju resursi ir pārāk izkliedēti, lai būtu efektīvi; pētniecības komercializācijas līmenis ir zems, sadarbība starp pētniecību un biznesu joprojām ir vāja.

Prezentācijas (pdf):

1. Inna Šteinbuka. Skats no Eiropas Komisijas: Latvijas pētniecības un inovāciju profils
2. Sanda Liepiņa. ES struktūrfondu 2014-2020 ieguldījumi izglītībā un zinātnē
3. Eugene Eteris. Supporting R&D in Latvia. Competing EU and Latvian Priorities in R&D

Powered by Elxis - Open Source CMS