Ilgu Tālbergu mūžībā pavadot

7-11-2014

Ilgu Tālbergu mūžībā pavadot
(1943. 8. 10. – 2014. 13.10.)

Slimības nomocīta, pārdzīvojusi trīs operācijas, 13. oktobrī, jaunai dienai austot, pa mūžības ceļu aizgāja mūsu ilggadējā kolēģe vēsturniece Ilga Tālberga.

Ilga dzimusi 1943. gada 8. oktobrī Saldū. No 1962. līdz 1967. gadam studējusi Latvijas Valsts universitātes Vēstures un filoloģijas fakultātes Vēstures nodaļā. No 1967. gada bijusi jaunākā zinātniskā līdzstrādniece Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Vēstures institūtā, bet no 1971. gada līdz 1974. gadam mācījusies aspirantūrā pieredzējušā sociologa un vēsturnieka Tālivalža Vilciņa vadībā. Pētījusi Latvijas zinātniskās inteliģences un zinātnes vēstures tematiku. 1979. gadā aizstāvējusi vēstures zinātņu kandidātes disertāciju, 1993. gadā nostrificēta par vēstures doktori. No 1991. gada viņa bija Latvijas Zinātņu akadēmijas Humanitāro un sociālo zinātņu nodaļas zinātniskā sekretāre. Piedalījusies zinātniskās dzīves problēmu risināšanā valstī, ir devusi savu ieguldījumu arī Latvijas vēstures institūta attīstībā. 1995.–2004.gadā veica lielu darbu LETONIKAS pētījumu sekmēšanā. Tādi ir Ilgas Tālbergas dzīves gājuma oficiālie pieturas punkti.

Atskatoties uz kopējām darba gaitām, viņu atceramies un atcerēsimies kā čaklu darba rūķīti, ar pozitīvām jūtām bagātu, sirsnīgu cilvēku. Gan pēc sava darba pienākumiem, gan pēc savas dzīves sūtības Ilga interesējās un rūpējās par Latvijas kultūras un zinātnes attīstīšanu. Viņa labi orientējās pašos jaunākajos zinātnes izdevumos un ar savu plašo skatu spēja sniegt to objektīvu izvērtējumu, vāca presē iespiestos rakstus par zinātnes attīstību Latvijā un rādīja tos kolēģiem. Labi informēta par zinātnē notiekošo, viņa spēja sniegt vērtīgas atziņas par humanitāro un sociālo zinātņu vajadzībām un attīstības tendencēm Latvijā un paust tās žurnālistiem, kas izrādīja interesi. Sadarbība ar presi bija mērķtiecīga un radoša, tā ietilpa Ilgas centienos vienmēr atgādināt par Latvijas Zinātņu akadēmijas esamību un lomu Latvijas zinātnē. Ilga stingri ievēroja augstākās zinātniskās sabiedrības etiķeti, neaizmirstot savu sarunas partneru uzrunai pievienot akadēmiskos titulus, un skuma, ja akadēmijas locekļi paši nenovērtēja savu piederību zinātnes elitei.

Bieži Ilga bija sašutusi par Latvijas ierēdņu apbrīnojamo nespēju novērtēt humanitāro zinātņu nepieciešamību neatkarīgas valsts attīstībā. Viņa nesaprata, kā valsts var attīstīties bez stingriem ideoloģijas pamatiem. Nesaprata, kā var jaunajā paaudzē ieaudzināt Dzimtenes mīlestību, nemācot skolā Latvijas vēsturi kā atsevišķu priekšmetu.

Ilga labi orientējās jaunākajos izdotajos daiļliteratūras darbos. Tuva viņai bija mākslas vēsture, Latvijas māksla un sevišķi jau glezniecība. Savu iemīļoto mākslinieku darbus viņa centās parādīt arī Latvijas ZA, regulāri organizējot mākslas darbu izstādes. Tajā pašā laikā viņa vienaldzīgi izturējās pret pēdējā laikā mūsu valstī apjūsmoto abstraktā ekspresionisma mākslu.

Šajos daudzajos kopdarbības gados bieži gadījās novērot viņas attieksmi pret skaitliski daudzajiem humanitāro un sociālo zinātņu nodaļas kolēģiem. Pastāvīgi atrodoties savā kabinetā un nodarbojoties ar nodaļas darba uzdevumiem, viņai bija sava raksturīga attieksme pret jebkuru cilvēku, kurš pārkāpa kabineta slieksni. Ilga atrāvās no veiktā darba un pilnībā pievērsās apmeklētājam. Katram radās iespaids, ka tieši viņš nodaļā jau ir sen gaidīts un ir vienreizējs savā zinātniskā darba nozarē. Katram viņai atradās kāds pozitīvs vārdiņš, labestīgs humors. Viņa vienmēr bija gatava sniegt savu palīdzību līdzcilvēkiem. Uzzinot par kāda kolēģa smagu saslimšanu vai nelaimes gadījumu, vienmēr viņai atradās līdzjūtības vārdi, kurus ne reti pavadīja pat acīs saskrējušas asaras.

Ilga bija laba sabiedriskā un zinātniskā darba organizētāja, un tieši tas jau arī bija nodaļas galvenais uzdevums. Šis darbs tika izvērsts plaši, nereti pārsniedzot nodaļas ietvarus. Par tradīciju ir kļuvuši Ilgas organizētie klusie un sirsnīgie Ziemassvētku pasākumi. Ar aizrautību viņa piedalījās nodaļas zinātnieku jubilejas pasākumu organizēšanā: sagatavoja apsveikumu vārdus, organizēja apsveicējus, sameklēja dāvanas un, kad svinību process uzņēma apgriezienus, klusi un nemanāmi pazuda. Bieži nācās redzēt un dzirdēt Ilgu, kā viņa iedrošināja un kļuva par pirmo padomdevēju katram jaunajam korespondētājlocekļa un akadēmiķa kandidātam. Ilgas padomu labprāt uzklausīja arī Akadēmijas vadība – prezidenti un viceprezidenti, nodaļu vadītāji.

Aktīvi iesaistoties Latvijas Zinātņu akadēmijas darbā un sabiedriskajā dzīvē, viņa reizē saglabāja zināmu savu personīgo distanci mūsu zinātniskajā kolektīvā. Ilga izvairījās runāt par savām ģimenes problēmām. Vai viņai tādu nebija, vai viss dzīvē bija tik saulains? Domājams, ka nē, bet tās nekad netika iznestas publiskai apspriešanai. Viņa par ģimeni bija atbildīga un tā viņai bija svēta.

Ilga Tālberga mums ir atstājusi visu, kas viņai bija: teicami padarītu darbu, savas izteiktās radošās domas un cilvēku mīlestību. Mēs viņu varam saglabāt vienīgi savās atmiņās un sniegt no sirds savu novēlējumu – lai vieglas smiltis Tev mūsu Dzimtenes Jaunciema kapos! Lai Tava dvēsele, atbrīvojusies no fizisko ciešanu smaguma, gūst veldzi un plašumu Tava mūža laikā sakrātajā radošajā bagātībā, un lai tā atgriežas pie mums, kaut arī citā veidolā, jo tāda vērtība nevar aiziet nebūtībā. Mēs gaidīsim...

LZA Humanitāro un sociālo zinātņu nodaļa

Powered by Elxis - Open Source CMS