LZA ikgadējā konkursa “Desmit gada zinātniskie sasniegumi Latvijā” Nolikums

7-11-2014

1. Ikgadējo konkursu izsludina ar LZA Prezidija lēmumu katra gada novembrī, bet ne vēlāk kā pirmajā novembra trešdienā (5.novembris 2014.gadā). Priekšlikumus LZA nodaļas pieņem līdz decembra pirmajai trešdienai (3.decembris 2014.gadā) plkst. 15.00 un izvērtē tos līdz decembra trešajai trešdienai (17.decembris 2014.gadā). LZA Prezidijs, balstoties uz nodaļu vērtējumu, izveido 10 gada nozīmīgāko sasniegumu sarakstu un apstiprina to līdz decembra beigām.

2. 10 Gada nozīmīgāko sasniegumu sarakstu LZA Prezidijs veido kā sastāvošu no divām aptuveni līdzīgām daļām – “Sasniegumi teorētiskajā zinātnē” un “Sasniegumi lietišķajā zinātnē”. LZA Prezidijam ir tiesības izņēmuma kārtā iekļaut sarakstā arī 11 darbus, ja 10. un 11. darbi ir vērtējami vienādi.

3. Priekšlikumus ir tiesīgi iesniegt: IZM reģistrā esošie zinātniskie institūti, universitātes, augstskolas, universitāšu fakultātes un LZA īstenie locekļi.

4. Priekšlikums sastāv no publicējamās daļas, kas ietver darba nosaukumu, institūta nosaukumu un tekstu, kas uzrakstīts plašam interešu lokam saprotamā veidā, nepārsniedzot 800 rakstāmzīmes. Nepublicējamā priekšlikuma daļa var būt sastādīta kā īsa anotācija ar papildus informāciju par darba saturu un tā atspoguļošanu zinātniskajā literatūrā, patentos un grāmatās. Priekšlikumi jānosūta uz adresi norādītajā laikā. Pēc norādītā laika saņemtie priekšlikumi vērtēšanā netiks iekļauti.

5. Labāko sasniegumu autori LZA svinīgajā sēdē sekojošā gada janvārī saņem LZA diplomus un sniedz īsus ziņojumus.

Powered by Elxis - Open Source CMS