Fizikas un tehnisko zinātņu nodaļa. 12.novembra sēdes

15-11-2014

12. novembrī: A/S "Latvenergo" notika LZA un AS "Latvenergo" 2014. gada balvas ekspertu komisijas sēde. Ekspertu komisija piešķīra 2014. gada A.Vītola balvu par izcilu devumu enerģētikā, divas balvas par nozīmīgu devumu enerģētikā un piecas „Gada balvas 2014" par panākumiem enerģētikā jaunajiem zinātniekiem. Pēc protokola apstiprināšanas balvu laureātu vārdi tiks izziņoti LZA mājas lapā.

12. novembrī: notika FTZN un Latvijas Nacionālās Mehānikas komitejas paplašinātā sēde. Nodaļas locekļi noklausījās korespondētājlocekļa RTU profesora Dr.sc.ing. Andreja Krasņikova ziņojumu „Šķiedru betonu tehnoloģijas un mehānika". Referātu paplašināja RTU profesore Dr.sc.ing. Olga Kononova. Šķiedru betons, starptautiski saukts par fibrobetonu, ir kompozītmateriāls, kurš sastāv no betona matricas ar tajā disperģētām īsām šķiedrām. Pēdējo gadu sasniegumi betonu tehnoloģijas un jaunu betonu ievešanā būvniecības apritē izvirza jaunus mērķus betonu mehānikas izpētē. Darbu kopumā ir iekļauti veiktie pētījumi, kuri skar galvenās šķiedru betonu tehnoloģiju problēmas: mikromehāniku, šķiedru sadalījuma izpēti konstrukcijās,  plaisu veidošanos modelēšanu u.t.t. Darbu kopumā ir iekļautas 24 publikācijas un 22 Latvijas patenti par izgudrojumiem.

LZA Senāta loceklis akadēmiķis Ivars Knēts izvirzīja Andreju Krasņikovu  uz LZA Frīdriha Candera balvu. Balsošanas rezultātā  nodaļas locekļi izteica  savu atbalstu Andrejam Krasņikovam.  Pēc tam apsprieda jauno zinātnieku balvu  kandidātus. Nolēma: LZA Ludviga un Māra Jansonu vārdbalvu fizikā piešķirt LU doktorantam, CFI pētniekam Jānim Timošenko par  promocijas darbu "Kristālisko materiālu struktūras statistiskās un termiskās nesakārtotības modelēšana ar apgriezto monte-karlo metodi"  (darba vadītājs LZA kor.loc. Dr.phys. Aleksejs Kuzmins) un LZA balvu RTU pētniecei Svetlanai Vihodcevai  par  darbu "Nanolīmenī modificētu tekstiliju sortimenta paplašināšana" (darba vadītāja Dr.habil.sc.ing. profesore Silvija Kukle).

Powered by Elxis - Open Source CMS