KONKURSI

23-05-2008

Konkurss “Sējējs – 2008” grupā “Zinātne lauku attīstībai”

Latvijas Lauksaimniecības meža zinātņu akadēmija aicina līdz šī gada 16.jūnijam iesniegt darbus konkursam “Sējējs – 2008” grupā “Zinātne lauku attīstībai”

Konkursa dalībnieku grupā “Zinātne lauku attīstībai” var pieteikties:

• zinātnieki, kuri guvuši izcilas sekmes zinātniskās pētniecības darbā un kuru pētījumu rezultāti realizēti lauku attīstībai,
• topošie zinātnieki, kuru darbs, saistīts ar lauku attīstību, sagatavots iesniegšanai promocijas padomē.

Par konkursa dalībniekiem nedrīkst pieteikties iepriekšējo trīs gadu (pēc kārtas) laureāti. Piemēram, 2007.gada laureāts drīkst atkārtoti piedalīties konkursā tikai 2011.gadā. Tāpat konkursam nepieņems pieteikumus no iepriekšējo divu gadu (pēc kārtas) konkursa otrās kārtas dalībniekiem.

Iesniegumā norāda darba autoru(s) un darba nosaukumu un tam pievieno:

• zinātniskās padomes sēdes (vai līdzvērtīgas institūcijas) protokola izrakstu par darba virzību konkursam,
• pētnieka(u) dzīves un darba gājuma aprakstu (CV), iekļaujot publicēto zinātnisko darbu sarakstu un sarakstu par dalību projektu īstenošanā,
•znātnsko darbu četros eksemplāros (espējams iesniegt arī divus darba oriģināleksemplārus un divus kopsavilkumus.

Pēc konkursa norises trīs darba eksemplāri (vai viens darba oriģināleksemplārs un divi kopsavilkumi) tiks atdoti autoriem.

Adrese: Latvijas Zinātņu akadēmija Lauksaimniecības un meža zinātņu nodaļa, Akadēmijas laukums 1 (2.stāvs), Rīga, LV 1050. Tālruņi uzziņām: 67223448, 26363506, e–pasts:

Sīkāka informācija par konkursu mājas lapā www.zm.gov.lv.

* * *

Latvijas Universitātes aģentūra
“LU Filozofijas un socioloģijas institūts”

izsludina konkursu uz

vadošā pētnieka vietām (zinātņu doktors) – 17,
pētnieka vietām (zinātņu doktors vai maģistrs) – 5,
asistenta vietām – 3.

(Par vietu sadalījumu pa specialitātēm un projektu grupām informāciju sniedz LU FSI zinātniskā sekretāre Rīgā, Akadēmijas laukums 1, 506. istaba, tel. 7229208. Dokumentus iesniegt mēneša laikā kopš sludinājuma brīža Institūta zinātniskajai sekretārei V.Dombrovskai. Iesniegumam, kurā norādīts uz kuru amatu pretendē, pievienot:

1. Curriculum vitae,
2. zinātnisko publikāciju sarakstu,
3. zinātnisko grādus apliecinošu dokumentu kopijas,
4. citus kvalifikāciju apliecinošo dokumentu kopijas (pēc pretendenta izvēles).

Pēdējā atjaunošana 23-05-2008
Powered by Elxis - Open Source CMS