LZA FTZN un Pasaules Enerģijas padomes Latvijas Nacionālās komitejas kopīgā svinīgā sēde

3-12-2014

Latvijas Zinātņu akadēmijas
Fizikas un tehnisko zinātņu nodaļas un Pasaules Enerģijas padomes 
Latvijas Nacionālās komitejas (PEP LNK)
kopīgā svinīgā sēde

veltīta PEP LNK 90. gada dienai

Ceturtdien, 2014. gada 11. decembrī, sākums plkst. 15.00
LZA Sēžu zālē (Rīgā, Akadēmijas laukumā 1, 2.stāvā)

Darba kārtība

PEP LNK prezidenta prof. N. Zeltiņa ziņojums par PEP LNK atjaunošanas posmiem

PEP LNK goda prezidenta prof. V. Zēberga ziņojums par LNK pētījumu

AS „Latvenergo" Valdes priekšsēdētāja,
PEP LNK Viceprezidenta Dr. sc. ing.  Ā. Žīgura uzruna un
ievadvārdi grāmatu atvēršanai:

  • Kodolenerģētika un vide, autors E. Tomsons
  • Fricis Rudzītis pirmais Latvijas elektroinženieris, autors V. Gavars

 
Dalībnieku diskusija


FTZN priekšsēdētājs, akadēmiķis Juris Jansons
PEP LNK Prezidents Namejs Zeltiņš

Pēdējā atjaunošana 8-12-2014
Powered by Elxis - Open Source CMS