Īsumā

23-05-2008

9.maijā notika LZA Fizikas un tehnisko zinātņu nodaļas un ķīmijas, bioloģijas un medicīnas zinātņu nodaļas kopsēde no cikla “2007. gada nozīmīgie zinātniskie sasniegumi” – “Jauni hologrāfisko ierakstu materiāli”. Sēdes dalībnieki noklausījās un apsprieda 3 ziņojumus par pētījumiem, kas veikti RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātē – “Azosavienojumi ar iekšmolekulāru lādiņa pārnesi kā universālas darbības hromofori” (akad. Valdis Kampars), “ No fotojutīgu arēndiazonija atvasinājumu pētījumiem līdz organiskiem materiāliem virsmas reljefa hologrammu tiešam ierakstam spektra sarkanajā daļā” (prof. Dr.chem. Valdis Kokars) un “ Tiešais virsmas reljefa hologrammu ieraksts stilbēna azosavienojumos” (kor.loc. Andris Ozols). Pētījumu rezultātā uz jaunu organisko stiklu bāzes, kas satur stilbēna atvasinājumu azosavienojumus, izstrādāti fotojutīgi materiāli efektīvu un stabilu virsmas reljefa hologrammu ierakstam, pirmo reizi izmantojot lāzeru spektra sarkanajā daļā.

Powered by Elxis - Open Source CMS