ERA-NET "Eiropas pētniecības telpa rūpnieciskajā biotehnoloģijā"

15-01-2015

2014.gadā Latvijas Zinātņu akadēmija ir pievienojusies ERA-NET projekta "Eiropas pētniecības telpa rūpnieciskajā biotehnoloģijā" (Towards an ERA in Industrial Biotechnology, ERA-IB) konsorcijam. Šajā ERA-NET ir iesaistījušās 19 zinātni finansējošās organizācijas no 14 valstīm (Vācijas, Nīderlandes, Beļģijas, Lielbritānijas, Portugāles, Francijas, Turcijas, Polijas, Izraēlas, Rumānijas, Spānijas, Norvēģijas, Krievijas, Dānijas). ERA-IB koordinators ir Atjaunojamo resursu aģentūra (Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V) no Vācijas.

            ERA-IB mērķis ir

  • nodrošināt racionālu esošo nacionālo finansējumu izmantošanu rūpnieciskās biotehnoloģijas jomā, samazinot pētījumu fragmentāciju;
  • veicināt videi draudzīgu biotehnoloģisko procesu izstrādi;
  • fosilo resursu aizstāšana rūpnieciskajos procesos ar atjaunojamajiem resursiem;
  • starpnacionālu zinātnisko projektu pieteikumu konkursu biotehnoloģijas jomā organizēšana un finansēto projektu īstenošana.


2015.gadā ir izsludināts 7.projektu pieteikumu konkurss. Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš - 2016.gada 1.februāris.

Konkursa darba programma, projekta pieteikumu forma un vadlīnijas projektu pieteicējiem:
http://www.era-ib.net/7th-call-documents

ERA-IB mājas lapas adrese: http://www.era-ib.net

ERA-IB 2014.gada decembra "Vēstis"

Kontaktpersona Latvijas zinātņu akadēmijā: Dace Tirzīte, mob.tel.: 29644426, e-pasts:

Pēdējā atjaunošana 29-12-2015
Powered by Elxis - Open Source CMS