Zinātņu akadēmijas par slānekļa gāzes ieguvi Eiropā

5-02-2015

Eiropas zinātņu akadēmiju konsultatīvā padome (angliski saīsin. EASAC), kuras sastāvā ietilpst arī Latvijas Zinātņu akadēmija, 2014. gada novembra vidū laida klajā ziņojumu „Shale gas extraction: issues of particular relevance to the European Union", kas fokusēts uz slānekļa gāzes krājumu izpēti, ieguves perspektīvām un tehnoloģijām un citiem ar to saistītiem jautājumiem Eiropas Savienības valstīs.

Eiropas Savienības nacionālās zinātņu akadēmijas atzīst, ka ne no zinātniskā, ne tehniskā viedokļa nebūtu pamata aizliegt slānekļa gāzes izpēti un ieguvi, izmantojot hidrauliskās sadrumstalošanas metodi. Taču vienlaikus zinātņu akadēmijas pauž viedokli, ka slānekļa gāzes ieguves attīstīšana nebūt negarantēs Eiropas enerģētisko drošību vai siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājumu.

Ziņojuma pilns teksts un kopsavilkums ir pieejami interneta vietnē: http://www.easac.eu/home/reports-and-statements/detail-view/article/shale-gas-ex.html

Powered by Elxis - Open Source CMS