LZA sēde - diskusija: "Milimetru elektromagnētiskie viļņi cīņā pret terorismu"

20-02-2015

19. februārī notika LZA sēde - diskusija: "Milimetru elektromagnētiskie viļņi cīņā pret terorismu" kuru sagatavoja akad. Oļģerts Dumbrājs. Viņa zinātniski populārās lekcijas jau kļuvušas par labu tradīciju (iepriekšējās lekcijas: „Kodolenerģija: vēsture, tagadne, perspektīva" (10.02.2011.), „Higsa bozons atklāts: elementārdaļiņu fizika krustcelēs" (10.04.2013.) un "Vai magnētiskais monopols atklāts?" (30.04.2014.).

Šogad LZA locekļiem un viesiem atkal bija prieks saņemt jaunāko informāciju par teorētiskās fizikas mīklām un atklājumiem. Autors atsvaidzināja sēdes dalībnieku zināšanas par elektromagnētisko viļņu spektru un aprakstīja milimetru viļņu īpašības: izplatās pa taisni, ir rezonanses absorbcija (lietus, mitrs gaiss), viegli fokusējamas ar maza izmēra antenas palīdzību un var iespiesties gaismas necaurlaidīgos materiālos, piemēram, kokā, keramikā, plastmasā, apģērbā, betonā, augsnē, ādā, u.t.t. Mazjaudas milimetru viļņu ģeneratoros izmanto pusvadītājus, tādus kā lauka efektu tranzistorus, tuneļa diodes, Ganna diodes u.c. Bet lieljaudas milimetru viļņu ģenerēšanā izmanto žirotronu, kurā ģenerācijas mehānisms balstās uz relativitātes teoriju, jo elektrona masa atkarīga no tā ātruma. Cīņā pret terorismu mazjaudas metodes izmanto paslēptu nemetālisku priekšmetu meklēšanā (piemēram lidostas pārbaudēs). Lieljaudas metodes izmanto paslēptu radioaktīvu materiālu meklēšanā un ar tiem var izklīdināt agresīvus demonstrantus, nenodarot tiem paliekošus miesas bojājumus. Ar žirotroniem var darīt dažādas lietas: karsēt kodolplazmu tokamakos un stelarātoros, pētīt elementārdaļiņas, uzlabot magnētiskās rezonanses spektroskopiju, sintezēt jaunas cietas vielas, iznīcināt vēžu šūnas, u.t.t. Kopš 1974. gada katru gadu notiek vispasaules infrasarkano un milimetru viļņu konference (500 - 600 dalībnieku, no 30 - 40 valstīm). Akadēmiķis Oļģerts Dumbrājs piedalījies 21 šādā konferencē. Šogad tā notiks augustā Hong Kongā.

Atrefereja Dr. Sofja Negrejeva

Powered by Elxis - Open Source CMS