Smart Grids Plus projektu konkurss

27-02-2015

ES pētniecības un inovāciju pamatprogrammas Horizon2020 ERA-Net Co-fund projektā Smart Grids Plus ir izsludināts starptautisku projektu konkurss. Projektu konkursa beigu termiņš ir 2015. gada 8. aprīlis plkst. 14:00 pēc Viduseiropas laika (CET).

ERA-Net projektā Smart rids Plus piedalās šādas valstis un reģioni:

Austrija, Dānija, Flandrijas reģions (Beļģija), Francija. Horvātija, Latvija, Nīderlande, Norvēģija, Polija, Portugāle, Rumānija, Skotija (Apvienotā Karaliste), Slovēnija, Somija, Spānija, Šveice, Turcija, Vācija, Valonijas reģions (Beļģija), Zviedrija.

Plānojot projekta pieteikumus, jāņem vērā, ka minimālais projekta ilgums ir 24 mēneši, bet maksimālais - 38 mēneši. Projektu īstenošanu paredzēts uzsākt 2016.gada pirmajā pusē. Valsts dotācijas maksimālais apmērs vienam projekta dalībniekam Latvijā ir 70 000 EUR gadā.

Projektā jābūt iesaistītām vismaz divām neatkarīgām institūcijām no vismaz divām valstīm vai reģioniem, kas ir ERA-Net Co-fund projekta Smart Grids Plus partneri. Projekta iesniedzējiem jāievēro, ka šajā nosacījumā par minimālo partneru skaitu projektā netiek ņemtas vērā institūcijas no Šveices. Ja viens vai vairāki projekta partneri ir no Šveices, tad projektā jābūt iesaistītām vismaz divām neatkarīgām institūcijām no vismaz divām valstīm vai reģioniem, kas nav Šveice un kas ir ERA-Net Co-fund projekta Smart Grids Plus partneri.

Detalizētāka informācija par izsludināto konkursu un tā noteikumiem atrodama: http://www.eranet-smartgridsplus.eu/research-calls/

Latvijas pārstāve projekta Smart Grids Plus vadības grupā:

Dr.phys. Gunta Šlihta
Tālrunis: 67558680
E-pasts:

Pēdējā atjaunošana 27-02-2015
Powered by Elxis - Open Source CMS