Eiropas Akadēmiju organizācijas atzinīgi vērtē prezidenta Junkera piedāvājumu akadēmijām aktīvi iesaistīties jaunajā sistēmā, kas nodrošinās Eiropas Komisiju ar neatkarīgu zinātnisko viedokli*

14-05-2015

Eiropas Akadēmiju organizācijas trešdien, 2015. gada 13. maijā, publicēja paziņojumu presei, kurā atzinīgi izsakās par Eiropas Komisijas prezidenta Žana Kloda Junkera priekšlikumu daudz ciešāk iesaistīt Eiropas zinātņu akadēmijas, izmantojot tās apvienojošās organizācijas, jaunajā sistēmā, kas sniegs neatkarīgu zinātnisko viedokli Eiropas Komisijai politikas veidošanas procesā.

Eiropas Akadēmiju organizācijas apvieno 90 zinātņu akadēmijas ar vairāk kā 10000 augsti kvalificētiem ekspertiem, kas pārstāv visas zinātņu nozares, un spēj sniegt objektīvu neatkarīgu viedokli Eiropas Savienības politikas veidošanas procesā, kā arī veicināt diskusijas par jaunām vai jau esošajām Eiropas Savienības politikām.

Paziņojumā Eiropas Akadēmiju organizācijas atzīst, ka iecerētā pieeja ir mēģinājums labāk organizēt neatkarīga zinātniskā viedokļa piedāvājumu-pieprasījumu, un apliecina savu gatavību sastrādāties ar Eiropas Komisiju, lai pabeigtu darbu pie jaunās sistēmas un nodrošināt ciešu un efektīvu mijiedarbību ar Augsta līmeņa ekspertu (izcilu zinātnieku) grupu.

Piecas Eiropas Akadēmiju organizācijas (Academia Europaea**, ALLEA**, EASAC**, Euro-CASE, FEAM) parakstīja Saprašanās memorandu 2015. gada 26. martā, tādējādi apliecinot savu gatavību padziļināt jau tagad esošo ciešo un auglīgo starpakadēmiju sadarbību Eiropā.

* Press Statement -13 May 2015 http://www.allea.org/Pages/ALL/33/584.bGFuZz1FTkc.html

** Latvijas Zinātņu akadēmija ir ALLEA (Eiropas zinātņu akadēmiju federācija) un EASAC(Eiropas Savienības zinātņu akadēmiju konsultatīvā padome) dalībakadēmija; LZA ir pārstāvēta Academia Europaea (6 LZA locekļi).

Powered by Elxis - Open Source CMS