Pasaules okeāna dienā zinātņu akadēmijas aktualizē jautājumu par jūras ilgstpēju

8-06-2015

Šodien - 8. jūnijā - tiek atzīmēta Pasaules okeāna diena. Tas notiek jau septīto gadu pēc kārtas kopš 2009. gadā ANO Ģenerālā Asambleja pieņēma lēmumu noteikt Okeāna dienas datumu par atzīmējamu dienu.

Tieši šodien Eiropas zinātņu akadēmiju konsultatīvā padome (angliski saīsin. EASAC; tās sastāvā ietilpst arī Latvijas Zinātņu akadēmija) sadarbībā ar Eiropas Komisijas Apvienoto Pētījumu centru laiž klajā pētījuma „Marine sustainability in an age of changing oceans and seas" kopsavilkumu. Pētījuma rezultāti pilnā apjomā tiks publicēti š.g. otrajā pusē.

Kopsavilkumā uzsvērts, ka jūras ilgtspēja un cilvēku sabiedrība ir nesaraujami saistītas. Okeāniem ir izšķiroša ietekme attiecībā uz pārtikas drošību, cilvēku veselību un klimatu globālā mērogā. Pasaulē vairāk par 3 miljardiem cilvēku iztika ir atkarīga no pakalpojumiem, ko sniedz jūras un krastu bioloģiskā daudzveidība. Eiropas Savienības Zilās izaugsmes stratēģija atzīst, ka jaunie jūras produkti un pakalpojumi, piemēram, no jūras ūdeņiem iegūstamā atjaunojamā enerģija, jūras biotehnoloģija un jūras minerāli, ir svarīgi nodarbinātības, ekonomiskās drošības un ilgtspējīgas attīstības avoti.

Zinātņu akadēmiju pētījums apskata virkni būtisku jūru un okeānu ilgstpējīgas attīstības aspektu, atzīstot, ka politikas veidotājiem un zinātniekiem ir jāstrādā kopā, lai noteiktu, kāds traucējumu līmenis ir ne-ilgtspējīgs. Tas izdarāms, balstoties uz vienotu izpratni par ekosistēmu struktūru un funkcionēšanu un jūras sistēmas savienojamību vispār un dalībvalstu jūras ūdeņu savienojamību.

Politikas veidotājiem nepieciešamas zināšanas par to, kā ekoloģiski visefektīvāk iegūt un izmantot okeānu bagātības, lai apmierinātu arvien pieaugošā iedzīvotāju skaita vajadzības pēc pārtikas. Tāpēc ir jāveic pētījumi par pareizāko izvēli starp ekoloģiski efektīvas akvakultūras produkcijas ražošanu vai pāreju no plēsīgajām zivīm uz zemāku līmeni pārtikas ķēdē. Tādu metožu kā jūras dziļurbumi un jūru atjaunojamās enerģijas izmantošana, ietekme ir pastāvīgi jāanalizē, novērtējot vides izmaksas un to mainīgumu.

Lai nodrošinātu vajadzīgā līmeņa zinātniskumu politikas veidošanā, EASAC rekomendē izveidot virtuālu institūciju - Eiropas Jūras universitāti, kuras uzdevums būtu vadīt starpzinātņu integrālas jūras zinātnes pēcdiploma izglītības, apmācības un pētniecības attīstību.

Kopsavilkuma nobeigumā uzsvērts, ka nepieciešams uzlabot sabiedrības izpratni par okeānu nozīmi cilvēces attīstībā, kas veicinātu to, ka daudz augstāk tiktu vērtētas ekonomiskās attīstības vides izmaksas.

Kopsavilkums ir pieejams interneta vietnē http://www.easac.eu/fileadmin/PDF_s/reports_statements/EASAC-JRC_Marine_Sustainability_Summary.pdf

Powered by Elxis - Open Source CMS